[06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ [FREE]

Báo cáo nhân sự

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Công Tác Đãi Ngộ, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 6 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mnh, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Nhân Sự


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: NGHIÊN CỨU VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ 

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu một bước thay đổi quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam. Sự của biến động toàn cầu cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp. Trước những cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp không ngừng xây dựng chiến lược nhằm chủ động trong kinh doanh tránh tình trạng bị động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.

Trong những chiến lược, những giải pháp mà các doanh nghiệp xây dựng, việc tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động là việc làm cần thiết. Bởi “mọi quản lý suy đến cùng đều là quản lý con người” và trong mỗi doanh nghiệp, lao động chính là nguồn vốn quý giá nhất, trực tiếp đảm nhận vai trò lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thực hiện các chỉ tiêu nhằm nâng cao thành tích của doanh nghiệp.

Vì vậy để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt mỗi Công ty cần phải thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng lao động cũng như thực hiện tốt chính sách đãi ngộ lao động nhằm tăng cường và phát huy khả năng của người lao động qua tất cả các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

 1. Mục tiêu của đề tài: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ  

Môi trường biến động không ngừng luôn tạo ra cho các doanh nghiệp cả những cơ hội và những thách thức mới . Một trong những mặt yếu kém nổi bật là các doanh nghiệp chưa thực sự đổi mới tư duy trong quản lý và tổ chức. Do đó các doanh nghiệp cần tính toán kỹ để đưa ra được những giải pháp quản lý lao động hiệu quả. Việc tìm ra những giải pháp phù hợp sẽ tạo cho doanh nghiệp có khả năng để thực hiện những công việc của mình một cách hiệu quả và bền vững, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, nâng cao vị thế trên trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động trong công ty góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời giúp cho công ty thu hút được những lao động mới, giữ chân người lao động hiện tại, nâng cao vị thế cho công ty.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Trong đề tài này, em đã nghiên cứu lý thuyết về đãi ngộ lao động trong doanh nghiệp đồng thời phân tích thực trạng công tác đãi ngộ lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành bằng các phương pháp: quan sát, điều tra và thống kê nhằm phân tích các kết quả điều tra.

Qua quá trình nghiên cứu em nhận thấy, công ty đã có những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động.

Quyết toán tiền lương của Công ty được thực hiện theo kế hoạch, nhanh chóng và chính xác, mọi lao động đều có thể hiểu về quỹ lương và cách phân phối lương của của Công ty.

Chính sách tiền thưởng đã góp phần tạo ra động lực cho người lao động.

Công tác chi trả, thực hiện trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi theo chính sách của nhà nước được Công ty tiến hành tốt và có tác động lớn tới người lao động.

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất của nhân viên mà Công ty còn cố gắng quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động.

Điều đó đã giúp Công ty đạt được nhiều kết quả khả quan cả trong hoạt động kinh doanh và trong công tác đãi ngộ nhân sự. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong công tác này.

Chưa có quy định về mức thưởng dành cho những lao động hoàn thành vượt định mức mà công ty yêu cầu khiến họ không có nhiều động lực để làm việc tích cực hơn nhằm tăng năng suất lao động.

Công ty chỉ chú trọng vào các phần thưởng vật chất, chưa chú trọng khen thưởng về các giá trị tinh thần

Ban lãnh đạo Công ty chưa thực hiện tốt việc động viên nhân viên khi họ chưa hoàn thành tốt công việc được giao.

Từ đó, em đã đề xuất một số giải pháp về tiền lương, tiền thưởng và một số giải pháp đãi ngộ phi tài chính nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động ở công ty.

 • – Hoàn thành định mức lao động và công tác phân tích công việc nhằm xây dựng mức thưởng phù hợp đối với công tác trả lương theo sản lượng.
 • – Các giải pháp liên quan đến đãi ngộ phi tài chính nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.

Sau một thời gian thực hiện, để tài của em đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra là nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động trong công ty góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động,

đồng thời giúp cho công ty thu hút được những lao động mới, giữ chân người lao động hiện tại, nâng cao vị thế cho công ty.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG TRỰC THUỘC OLALANI RESORT ĐÀ NẴNG

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, con đường duy nhất để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển là phải kinh doanh có hiệu quả.

Muốn làm được điều đó doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn tài nguyên trong doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực vì khi mà công nghệ phát triển như vũ bão thì khoảng cách về công nghệ không còn là sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp và nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Trong nền kinh tế tri thức, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp để có được nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Vấn đề làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, làm sao để phát huy hết năng lực của nhân viên, đang được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Công ty Cổ Phần Mỹ Phát mặc dù đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc, tuy nhiên vẫn chưa được thành công như mong đợi.

Trên tinh thần đó em tiến hành nghiên cứu đề tài Công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng trực thuộc OLALANI Resort Đà Nẵng nhằm tìm hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động và thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho các cán bộ công nhân viên tại công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khuyến khích, động viên họ làm việc tích cực hơn, phát huy hết năng lực của mình.

KHO BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập đãi ngộ nguồn nhân lực

Kết Luận Chung: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Chúng ta đang ở vào thời kỳ phát triển rất quan trọng – đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ đó Đảng ta đã xác định “Lấy việc phát huy nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”.

Tuy nhiên để yếu tố con người thực sự trở thành động lực tích cực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá thì nguồn nhân lực phải được đào tạo, tổ chức hợp lý, sử dụng và đãi ngộ thoả đáng.

Sự phát triển của đất nước cũng như sự thành công của từng doanh nghiệp không thể thiếu được yếu tố con người. Vì vậy, công tác quản trị nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó nên Công ty Cổ Phần Mỹ Phát đã rất chú trọng và quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung cũng như công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực tại nhà hàng Olalani nói riêng.

Thời gian qua tuy công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực tại nhà hàng Olalani – Công ty Cổ Phần Mỹ Phát đã được một số thành tích quan trọng nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của Công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Vì vậy, qua thời gian thực tập tại nhà hàng Olalani – Công ty Cổ Phần Mỹ Phát, bằng việc vận dụng những lý luận đã học cùng với quá trình tìm hiểu thực tế, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực tại nhà hàng Olalani – Công ty Cổ Phần Mỹ Phát.

Nhưng do kiến thức bản thân còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến quý báu của thấy cô và các bạn để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CPSXDVXNK TỪ LIÊM

Lời mở đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, các DN không còn chỉ quan tâm đến việc sản xuất ra nhiều sản phẩm để cung ứng cho thị trường nữa, mà còn phải quan tâm đến khả năng tạo ra các sản phẩm với chất lượng cao hơn với phí tổn thấp hơn.

Điều này đòi hỏi các DN phải có một đội ngũ lao động có trình độ, có kỹ năng sử dụng các công nghệ mới và một đội ngũ các nhà quản trị có ý chí, có khả năng đưa các công nghệ, các quy trình sản xuất tối ưu vào hoạt động. Để có thể đạt được điều đó, các DN phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ nhân sự để biến đội ngũ nhân viên trở thành những người thực sự trung thành và tâm huyết với DN.

Chính vì lý do đó mà sau một thời gian thực tập tại công ty CPSXDVXNK Từ Liêm, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp là : “Nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty CPSXDVXNK Từ Liêm” với mong muốn góp một phần ý kiến nhỏ bé giúp công ty làm tốt hơn công việc này để trên cơ sở đó nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Luận văn được trình bày trong 3 chương với những nội dung sau:

 • Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về  đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Chương II : Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty CPSXDVXNK Từ Liêm.
 • Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty CPSXDVXNK Từ Liêm. KẾT LUẬN

Một tiêu đề đã chỉ ra “Có một khả năng đóng  góp  vô hạn nơi những người được lựa chọn đúng, được đào tạo tốt, được hỗ trợ thích đáng và nhất là khi họ tận tâm làm việc”. Như thế, để có một đội ngũ nhân viên làm việc thực sự có hiệu quả, các nhà quản trị phải nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động của quản trị nhân sự.

Trong đó, đãi ngộ nhân sự phải được xem là một hoạt động thực sự cần thiết và có được sự quan tâm thích đáng của nhà quản trị. Chính bởi vì đối với doanh nghiệp, dù có chọn lựa được nhân viên tốt, có huấn luyện và phát triển họ nhưng nếu người lao động không được đãi ngộ một cách tốt nhất, khó có thể trung thành lâu dài, mãi mãi với doanh nghiệp.

Đãi ngộ nhân sự là cần thiết. Hiểu được điều này, Ban lãnh đạo  Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm luôn cố gắng tìm ra các giải pháp để thực hiện công tác đãi ngộ nhân sự một cách tốt nhất. Nhà quản trị Công ty luôn hiểu rằng: thực hiện công tác đãi ngộ phải tạo ra mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa đãi ngộ tài chính và đãi ngộ phi tài chính tựa như mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, kinh tế và văn hoá.

Vì thế, nên trong hoạt động đãi ngộ nhân sự của mình, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm luôn cố gắng thực hiện một cách hiệu quả, toàn diện cả công tác đãi ngộ tài chính và phi tài chính. Đối với đãi ngộ tài chính, Công ty luôn cố gắng tổ chức, xây dựng chính sách tiền lương, tiền thưởng nhằm tái tạo sức lao động và kích thích nhân viên làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp, phúc lợi cũng được thực hiện một cách đồng bộ nhằm bảo đảm những lợi ích cho người lao động.

Quan tâm tới nhân viên của mình. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm còn rất coi trọng đời sống tinh thần của người lao động. Họ luôn cố gắng tạo ra sự hứng khởi, sự say mê của nhân viên trong công việc. Đồng thời, giúp cho nhân viên cảm nhận được một không khí làm việc thoải mái với những nhà lãnh đạo chan hoà, đồng nghiệp thân thiết, sử dụng là việc thoải mái, thời gian làm việc – nghỉ ngơi hợp lý … Tất cả những điều  đó tạo nên những giá trị, những bản sắc văn hoá riêng của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Công ty sẽ khó mà có thể đánh giá được chính xác, khách quan về nhân sự và do đó, công tác đánh giá này sẽ không còn ý nghĩa.

Như vậy, để nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ nhân sự, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm còn rất quan tâm đến các hoạt động khác như: tuyển dụng nhân sự – đào tạo – phát triển nhân sự và đánh giá nhân sự. Bởi vì các hoạt động này có mối quan hệ phụ thuộc nhau và tương hỗ  lẫn nhau.

Trên đây  tôi  trình bày một số ý kiến đề suất nhằm nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ nhân sự cũng như các hoạt động  liên quan đến đãi ngộ nhân sự. Tôi  hy vọng rằng, với những ý kiến đề xuất của mình, công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác đãi ngộ nhân sự nói riêng của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm sẽ được thực hiện tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG THÔNG QUA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Lời Nói Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

 1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, Cộng đồng kinh tế Asean, sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt đã mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn phát triển đi lên và giành được lợi thế trong cạnh tranh thì phải biết sử dụng triệt để nguồn lực con người.

Bởi nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là nhân tố quyết định nên sự thành bại trong kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân lực duy trì hoạt động, khởi nguồn mọi sáng tạo trong tổ chức. Và chỉ có con người mới tạo ra hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên làm thế nào để phát huy được nhân tố con người để họ có thể phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, kinh tế đất nước nói chung đang là vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi nhà quản lý phải biết khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình, biến nguồn nhân lực của tổ chức thành một vũ khí cực mạnh.

Muốn vậy cần thoả mãn các nhu cầu về lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần cho người lao động để họ an tâm, nhiệt tình công tác. Hay nói cách khác, cần phải có biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động trong công việc.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là một trong những nhà xuất bản lớn nhất cả nước, chiếm tỷ trọng 60 – 70% đầu sách xuất bản trên toàn quốc. Trong bối cảnh hiện nay, từ khi Chính phủ ban hành chủ trương “Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” nhằm cải thiện chất lượng sách giáo dục, các nhà xuất bản được mở rộng thị phần nên có sự cạnh tranh rất gay gắt. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Bên cạnh đó, ngành xuất bản là một ngành nhạy cảm và gặp nhiều áp lực khi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, chính sách của Nhà nước và các Bộ, Ban ngành khác. Do vậy, người lao động trong Cơ quan văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp giúp Nhà xuất bản vượt qua những khó khăn thử thách trước mắt để tồn tại và phát triển hơn nữa.

Chính vì vậy, việc tạo động lực cho người lao động trong Cơ quan điều hành Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bằng chính sách đãi ngộ tài chính và phi tài chính là việc làm cấp thiết nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, tăng năng xuất lao động.

Nhận thức được tầm quan trọng của tạo động lực cho người lao động, đặc biệt là công tác tạo động lực làm việc cho người lao động bằng những chính sách đãi ngộ tài chính như lương, thưởng, phúc lợi, tác giả đã chọn đề tài “Tạo động lực lao động thông qua chính sách đãi ngộ tài chính của Cơ quan điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”.

KHO 99+ ===> Khóa luận tốt nghiệp đãi ngộ nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Thay đổi để tồn tại trở thành phương châm hoạt động của hầu hết các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay để trụ vững và phát triển trong nền kinh tế mở với nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức, rủi ro. Không những thế, trong những năm gần đây nước ta đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy rằng trong những chuyển biến tích cực trên vẫn còn một số mặt tiêu cực tồn tại.

Điển hình của những tồn tại đó là thái độ làm việc của cán bộ, quản lý trong tổ chức chưa được tốt. Một trong những nguyên nhân cơ bản là vấn đề tiền lương, tiên thưởng không hoặc chưa phát huy được vai trò kích thích, thu hút và tạo động lực cho người lao động.muốn thánh công các doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, cách nghĩ mới, cách hành động mới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Thực tế đã chứng minh, chiến lược hướng về người lao động mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như trong cuộc sống của cán bộ công nhân viên. Chiến lược này chủ yếu thông qua công tác khuyến khích tài chính cho người lao động, thể hiện ở các chương trình tiền lương, tiền thưởng,… Các chương trình nâng cao đời sống cho người lao động giúp họ yên tâm công tác và ngày càng mong muốn gắn bó với tổ chức.

Luận văn “Đánh giá khả năng tạo động lực lao động thông qua chính sách đãi ngộ tài chính tại Cơ quan Điều hành Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” đã đặt ra mục tiêu là đề ra được các giải pháp cần thiết, hữu hiệu nhất để hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính của NXBGDVN trong thời gian tới. Sau một thời gian nghiên cứu khẩn trương, nghiêm túc và hết sức cố gắng, đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành và đạt được kết quả như sau:

 • Chương 1: Luận văn đã hệ thống hoá được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tạo động lực, các yếu tố tác động đến tạo động lực lao động và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động cho nhân viên.
 • Chương 2: Thông qua các số liệu khảo sát, thu thập tài liệu tại Công ty, tác giả đã đánh giá được khả năng tạo động lực tài chính của chính sách đãi ngộ mà công ty đang áp dụng. Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra những thành tích đạt được, những mặt còn tồn tại, những nguyên nhân cần phải khắc phục để tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính của NXBGDVN trong thời gian tới.
 • Chương 3: Tác giả đã nêu lên phương hướng, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh tại NXBGDVN sắp tới. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra được nhóm giải pháp lớn, gồm 9 nhóm giải pháp nhỏ cụ thể nhằm cải thiện việc tạo động lực lao động tại Cơ quan điều hành NXBGDVN. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Luận văn đã được thực hiện với sự nỗ lực cố gắng rất cao tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có giới hạn và được thực hiện trong khi tác giả vẫn phải đảm bảo hoàn thành công tác chuyên môn, nên luận văn chưa thể đề cập hết các vấn đề cần trình bày và cũng không tránh khỏi một số hạn chế. Vì vậy rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của quý thầy, cô để luận văn được hoàn chỉnh hơn và có thể áp dụng để mang lại một phần nào lợi ích cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong thực tế.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

 1. Lý do chọn đề tài

Trong mọi thời đại, trên mọi lĩnh vực của cuộc sống “con người” luôn giữ vị trí quan trọng số một. Nhà nghiên cứu Robert Reich cho rằng:“tài nguyên duy nhất thật sự còn có tính cách quốc gia là nhân công, năng lực trí tuệ và óc sáng tạo của họ, đó là những gì sẽ quyết định sự thịnh vượng trong tương lai”.

Doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ trong đó “con người là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất. Con người là yếu tố trung tâm quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Không một hoạt động nào của doanh nghiệp mang lại hiệu quả nếu thiếu công tác quản trị, mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người. Vì vậy, thành công của doanh nghiệp không thể tách rời với yếu tố con người.

Việt nam – Một nước đang phát triển, thu nhập của người lao động phần lớn chưa cao, đời sống của người lao động còn ở mức trung bình, thấp thì các công tác đãi ngộ được xem là một công cụ quan trọng kích thích tinh thần, là động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu quả cao. Tiền lương, tiền thưởng, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, môi trường làm việc… là những công cụ quan trọng.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần: Thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với gia đình, đồng nghiệp và xã hội. Đãi ngộ thực sự là công cụ đắc lực giúp nhà quản trị thu hút nhân tài trong và ngoài nước, duy trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, làm cho người lao động ngày càng gắn bó hơn với doanh nghiệp, giúp nhà quản trị thực hiện được mục tiêu đặt ra. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Công tác đãi ngộ quan trọng là vậy nhưng thực tế cho thấy ở Việt Nam hiện nay dù các doanh nghiệp chú trọng rất nhiều vào việc thu hút nhân tài, đầu tư cho “chất xám”, nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp giành sự quan tâm  thoả đáng cho vấn đề này. Có chăng chỉ là một số ít doanh nghiệp quan tâm, chú trọng thực hiện nhưng hiệu quả đem lại không cao do thiếu cơ sở khoa học về lý luận cũng như thực tiễn, về khả năng nguồn lực của doanh nghiệp cũng như năng lực, trình độ của nhà quản trị.

Qua thời gian công tác tại công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà nội tôi nhận thấy việc đãi ngộ lao động tại công ty phần nào đã phát huy được ưu điểm của công tác nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục. Nhận thức được tầm quan trọng của đãi ngộ lao động đối với sự tồn tại và phát triển của công ty nên tôi đã chọn “Đãi ngộ nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ.

TỔNG HỢP KHO BÀI MẪU ===> Luận văn thạc sĩ về đãi ngộ

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Trong đề tài này, tác giả đã hệ thống hóa lý thuyết về đãi ngộ người lao động trong doanh nghiệp đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân lực của doanh nghiệp

Bên cạnh đó, tác giả cũng đã phân tích được thực trạng công tác đãi ngộ lao động tại công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội bằng các phương pháp: quan sát, điều tra và thống kê nhằm phân tích các kết quả điều tra.

Qua quá trình nghiên cứu tác giả nhận thấy, công ty đã có những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động.

Tác giả cũng đã tiến hành kiểm tra mức độ thỏa mãn của nhân viên về các công tác đãi ngộ nguồn nhân lực của công ty. Kết quả phân tích cho thấy các chế độ đãi ngộ nhân lực được công ty sử dụng khá tốt tuy nhiên vẫn chưa được cán bộ, nhân viên đánh giá ở mức cao. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Những kết quả trên là căn cứ quan trọng để đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục thực trạng hiện tại của Công ty về chế độ đãi ngộ nhân lực.Thông qua kết quả phân tích về thực trạng chế độ đãi ngộ của Công ty, ta thấy được những thành công và hạn chế tồn tại trong Công ty. Từ đó một số kết luận có thể rút ra là:

Cần phải nắm bắt kịp thời những chế độ đổi mới của Nhà nước về các chế độ đãi ngộ cho nhân viên để có thể đưa ra các chế độ phù hợp với hoàn cảnh doanh nghiệp.

Trong công tác đãi ngộ về mặt tài chính, Công ty cần phải khắc phục về các phụ cấp và trợ cấp cho nhân viên để họ có được cuộc sống tốt hơn. Về công tác đãi ngộ phi tài chính, Công ty cần quan tâm hơn về việc đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên; có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, thay đổi quỹ lương phù hợp với từng thời điểm.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ: Số 6

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC- CHI NHÁNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ HẢI PHÒNG

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

 1. Lý do chọn đề tài

Ông Matsushita Konosuk – Người sáng lập ra phương thức kinh doanh kiểu Nhật nói “Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người”. Chủ tịch tập đoàn IBM- ông Thomas J.Watson Jr cũng nói “Luôn đặt con người ở vị trí số một và tôn trọng nhân viên chính là chìa khóa thành công của các nhà quản lý”.

Trong mọi thời đại, trên mọi lĩnh vực, trong cả hai phương thức kinh doanh điển hình phương Đông và phương Tây, con người luôn là nhân tố quan trọng nhất, quyết định mọi sự thành công và thất bại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được coi như là một xã hội thu nhỏ và con người là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất. Không một hoạt động nào của doanh nghiệp mang lại hiệu quả nếu không thực hiện tốt công tác quản trị nhân lực- quản trị nguồn lực con người của doanh nghiệp. Cho nên thành công của mỗi doanh nghiệp không thể tách rời công tác quản trị nhân lực. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Trong mọi thời đại, con người là nguồn lực chủ yếu để thực hiện các chiến lược củng cố và phát triển kinh tế quốc gia. Để nâng cao hiệu quả lao động thì hoạt động đãi ngộ và đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên trong bất cứ tổ chức nào cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt trong khu vực kinh tế nhà nước và khu vực công, tình trạng đãi ngộ nhân sự không được chú trọng dẫn đến thái độ làm việc không có trách nhiệm đang diễn ra vô cùng nhức nhối.

Các doanh nghiệp nhà nước luôn trong tình trạng làm việc với bộ máy chậm chạp, già cỗi. Kinh tế nhà nước tuy đạt được những thành tựu không thể phủ nhận trong quá trình cải cách nhà nước nhưng vẫn bộc lộ những yếu kém trong công tác quản lý. Vấn đề trong chế độ đãi ngộ như lương thưởng chưa được quan tâm đúng mức.

Đãi ngộ mà cụ thể là chế độ lương thưởng luôn được ví như đòn bẩy thúc đẩy người lao động tích cực làm việc. Thêm vào đó là môi trường làm việc và sự quan tâm, hiểu biết về người lao động còn nhiều bất cập nên không thể có những người lao động làm việc có chật lượng, có tâm huyết cho doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Hiện tại, vấn đề này đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Tương lai nếu không có biện pháp giải quyết vấn đề thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên toàn thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về vấn đề chế độ đãi ngộ nhân sự đối với doanh nghiệp. Vì vậy, đây không phải là một đề tài mới thế nhưng nó vẫn là một vấn đề mà mọi doanh nghiệp quan tâm. Tại Công ty lưới điện cao thế miền Bắc-Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề đãi ngộ nhân sự.

Từ những lý do trên và nhận thấy tầm quan trọng của chế độ đãi ngộ trong doanh nghiệp nên tôi đã đi sâu tìm hiểu đề tài “Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại Công ty lưới điện cao thế miền Bắc- Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng”.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Qua nghiên cứu, ta thấy rằng Đãi ngộ nhân sự có hai hình thức,đó là đãi ngộ tài chính (tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi) và đãi ngộ phi tài chính (những yếu tố thuộc về bản thân công việc và môi trường làm việc). Có bốn yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ: Môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp, công việc tại doanh nghiệp và cá nhân người lao động. Tùy từng đặc thù, điều kiện của mỗi doanh nghiệp, họ sẽ áp dụng chính sách đãi ngộ sao cho phù hợp. Chính sách đãi ngộ có vai trò rất quan trọng với doanh nghiệp,với người lao động, và xa hơn là với xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty lưới điện cao thế miền Bắc-Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng đã có những chính sách nhằm kích thích người lao động làm việc có hiệu quả. Chế độ đãi ngộ của Công ty gồm công cụ đãi ngộ tài chính: tiền lương, tiền thưởng,phụ cấp, phúc lợi và công cụ đãi ngộ phi tài chính: bản thân công việc, môi trường làm việc.

Hiện nay, mức tiền lương tiền thưởng của công ty được áp dụng linh hoạt, đa dạng, và thanh toán đúng hạn cho CBCNV. Tuy nhiên, hình thức trả lương theo thời gian tuy có thưởng để khuyến khích lao động nhưng chưa gắn liên với chất lượng công việc dẫn đến thái độ làm việc qua loa, chống đối, chạy theo thành tích. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ

Hơn nữa, mức tiền lương bình quân tuy cao nhưng sự chênh lệch về tiền lương giữa các cấp lãnh đạo và người lao động trực tiếp khá nhiều. Chế độ phụ cấp và phúc lợi đa dạng và phong phú bằng những hành động như thăm viếng, hỏi thăm người thân của CBCNV, giao lưu –du lịch định kỳ hằng năm.Tuy nhiên, do nhiều khâu làm việc chồng chéo, không hiểu rõ nhiệm vụ. Một số người lao động thì quá bận rộn với số lượng công việc lớn dẫn đến quá tải, một số khác lại quá nhàn rỗi do không có việc làm.

Điều này thể hiện sự yếu kém trong công tác bố trí nhân sự tại Công ty. Công việc của Công ty cũng không có nhiều tính sáng tạo do tính chất công việc đặc thù, chuyên môn hóa cao dễ tạo sự nhàm chán cho người lao động. Công ty có bộ máy làm việc già cỗi do nguồn nhân lực của công ty là nguồn nhân lực già.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Tác Đãi Ngộ khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.56

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *