[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Cho Vay Cá Nhân, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

 1. Lý do chọn đề tài

Ngân hàng một trung gian tài chính, một kênh dẫn vốn quan trọng cho ton bộ nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện  mở rộng các hoạt động hướng đi v cũng phương châm cho các Ngân hàng tồn tại v phát triển.

Trong các hoạt động các Ngân hàng có hoạt động cho vay, tuy nhiên các Ngân hàng thường chú trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp mà chưa quan tâm đến cho vay khách hàng cá nhân. Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày cũng phát triển, không chỉ có các công ty, các doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường các cá nhân cũng có nhu cầu vay vốn v sử dụng vốn hơn bao giờ hết.

Đáp nhu cầu này thì các Ngân hàng đã mở rộng cung cấp vốn cho khách hàng cá nhân có nhu cầu, giúp xã hội giải quyết được tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời, cho quá trình sản xuất được liên tục, nâng cao chất lượng cuộc sống…Bên cạnh đó Ngân hàng cũng có thêm một khoản thu nhập từ lãi, giúp Ngân hàng tồn tại v phát triển. Cho vay khách hàng cá nhân không chỉ mang lại thu nhập cho Ngân hàng mà còn giúp Ngân hàng phân tán rủi ro. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Sau thời gian thực tập tại Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh và qua việc nghiên cứu những số liệu về tình hình cho vay cá Ngân hàng, thấy được hoạt động cho vay khách hàng cá nhân các Ngân hàng, cũng một trong những hoạt động tín dụng cơ bản, mang lại một phần thu nhập cho Ngân hàng nhưng những kết quả đạt được đó chưa xong đáng với quy mô có thể đạt tới, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại đây vẫn gặp phải một số khó khăn.

Để giải quyết những khó khăn này cũng như phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian tới Ngân hàng cần nghiên cứu đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn tồn đọng hiện có. Đây chính là lý do tôi ựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – chi nhánh Hồ Chí Minh.

Mục đích nghiên cứu:

 • Khái quát về Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Đề xuất một số giải pháp v  kiến nghị góp phần nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân
 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề về cho vay khách hàng cá nhân.
 • Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Hồ Chí Minh từ 2012 đến nay.

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài có sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp thống kê, so sánh … đánh giá, phân tích các thông tin, số liệu có liên quan đến các dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng cá nhân tại chi nhánh.

 1. Nội dung nghiên cứu

Ngoài phần dẫn luận, kết luận, mục ục, tài liệu tham khảo theo qui định. Bố cục gồm ba chương:

 • Chương 1: Cơ sở ý luận về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cá một Ngân hàng thương mại
 • Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Cho vay khách hàng cá nhân một dịch vụ có nhiều rủi ro và đòi hỏi những kỹ thuật quản ý cao nhưng đây dịch vụ có nhiều ha hẹn phát triển. Dịch vụ này không chỉ đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng mà còn giúp cải thiện đời sống cho những đối tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình, qua đó thúc đẩy sự phát triển các nền kinh tế.

Hướng tới đối tượng khác hàng cá nhân, Ngân hàng Techcombank không ngừng nghiên cứu, hiểu nhu cầu cá khách hàng, qua đó đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ cá Ngân hàng phù hợp với nhu cầu cá khác hàng. Thông qua đề tái “Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh” đã đưa ra những vấn đề khó khăn  các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cá Ngân hàng Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Với mong muốn góp phần nhỏ v o việc mở rộng hoạt động cho vay khách h ng cá nhân tại Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh, Tôi đã hòan thành đề tài: “Phân tích hoạt đông cho vay khách hàng cá nhân Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh”.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẠ LONG

Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Tính cấp thiết của đề tài

Trong lĩnh vực Ngân hàng, hoạt động cho vay là dạng hoạt động vô cùng quan trọng mang lại lợi nhuận trực tiếp đối với các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động cho vay cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn chú trọng đến phát triển hoạt động cho vay với mục đích ổn định và phát triển ngân hàng, ngoài ra còn đảm bảo việc cung ứng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền Kinh tế Quốc dân.

Trước đây, với hoạt động ngân hàng truyền thống chỉ tập trung cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, chính điều này đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt làm cho mức sinh lợi bị giảm đi đáng kể, trái lại hoạt động cho vay cá nhân lại có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và ngày càng đem lại hiệu quả cao cho các ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Trong xu thế hội nhập quốc tế, hệ thống các ngân hàng đang cạnh tranh và hướng tới việc đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng cho khách hàng cá nhân (KHCN). Việc phục vụ khách hàng cá nhân sẽ đảm bảo cho ngân hàng có được một thị trường khai thác rộng lớn, giảm áp lực cạnh tranh và giúp ngân hàng đạt hiệu quả kinh doanh cao.

Không nằm ngoài xu thế chung đó, ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã có định hướng rõ ràng trong lộ trình phát triển đến năm 2020 là lựa chọn dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân là chiến lược kinh doanh lâu dài. BIDV xác định “hoạt động ngân hàng bán lẻ là cơ sở để tạo lập một nền tảng khách hàng vững chắc và mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng” Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

BIDV đã bắt đầu hình thành một tổ chức ngân hàng bán lẻ độc lập và chuyên nghiệp, đồng thời đưa ra mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giành cho khách hàng cá nhân một cách đồng bộ, đa dạng với chất lượng tốt nhất, trong đó đặc biệt chú trọng đến sản phẩm tín dụng.

Nhất quán với mục tiêu phát triển của toàn hệ thống, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Việt Nam Chi nhánh Hạ Long (sau đây gọi tắt là BIDV Hạ Long), cũng đang nỗ lực xác định hướng đi an toàn và hiệu quả. Nắm bắt được nhu cầu tín dụng của khách hàng cá nhân trên địa bàn, BIDV Hạ Long đang tập trung tìm mọi giải pháp để mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân nhằm chiếm lĩnh thị phần và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Mặc dù vậy, trước nhu cầu tín dụng cá nhân ngày càng tăng, chính sách cho vay và qui chế cho vay và khả năng mở rộng khách hàng cá nhân của BIDV Hạ Long vẫn còn tồn đọng những vướng mắc ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, cụ thể như: hoạt động tín dụng cá nhân vẫn hạn hẹp về qui mô; các sản phẩm ít được khách hàng biết đến so với các ngân hàng khác; tỷ trọng dư nợ đối với khách hàng trên tổng dư nợ tín dụng vẫn thấp.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long” là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Thị trường cho vay khách hàng cá nhân tại Việt nam là một thị trường đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức. Do đó việc tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân là một hướng đi đúng đắn của các ngân hàng thương mại và cũng đáp ứng được nhu cầu của người dân. Việc đẩy mạnh hoạt động này cũng sẽ giúp các ngân hàng thương mại có thêm nguồn thu, nhất là khi môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở lên khốc liệt hơn.

Để giải quyết một cách hoàn chỉnh các vấn đề có liên quan đến tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đòi hỏi phải có sự nỗ lực của không chỉ bản thân BIDV Hạ Long mà rất cần có sự giúp đỡ từ nhiều ngành, nhiều cơ quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước trong việc ban hành và thống nhất các nguồn luật, các quy định điều chỉnh nghiệp vụ tín dụng. Nhận thức được vai trò của mình, xu hướng phát triển trong tương lai của BIDV, Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

BIDV Hạ Long tiếp tục giữ vững và phát huy nền tảng vững chắc từ cơ sở vật chất, kiểm soát tốt hơn chất lượng tín dụng; triển khai các dịch vụ, sản phẩm tiên tiến đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với đà tăng trưởng hiện tại, BIDV Hạ Long nói riêng và BIDV nói chung hoàn toàn có thể thực hiện tham vọng bứt phá trở thành một tập đoàn tài chính lớn mạnh hàng đầu Việt Nam, tiên tiến trong khu vực, có vị thế trên thế giới và hội nhập quốc tế thành công.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Lời Nói Đầu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Trong những năm qua, kinh tế thế giới đã có nhiều biến chuyển, nổi lên trong đấy là khu vực kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, một khu vực năng động và giàu tiềm năng. Nằm trong khu vực, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, có sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội.

Có thể nói, trong hơn 10 năm trở lại đây, nước ta là nước có nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 5 năm qua, GDP đạt bình quân 7,8 %/năm. Trong năm 2013 GDP đã đạt 8,48%/năm, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững cùng với những thuận lợi khi gia nhập vào tổ chức Thương mai quốc tế đã thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, buôn bán… phát triển, tạo tiền đề cho việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện mạnh mẽ.

Riêng năm 2013, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế từng bước được nâng lên thể hiện trên các chỉ số tăng trưởng cao, duy trì tốc độ ổn định trên mọi lĩnh vực kinh tế. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp (khu vực nông nghiệp chiếm 20%; công nghiệp và xây dựngchiếm41,5%,dịchvụ38,1%). Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt 574 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2012; trong đó, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,2% và khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 10,3%.

Theo số liệu của tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2013 đạt 835 USD. Một sự tăng trưởng vượt bậc và dự kiến sẽ tăng lên 960 USD vào năm 2014 và đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2015. Người dân  được tiêu dùng những mặt hàng chất lượng dần dần đáp ứng  đầy đủ nhu cầu của cuộc sống. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người đã tăng cao, song để mua được những hàng hoá có giá trị lớn như nhà cửa hay ôtô thì vẫn là một khó khăn lớn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Một trong những giải pháp có thể sử dụng nhằm giải quyết vấn đề này đó là sự tham gia của các ngân hàng thương mại tài trợ vốn cho các cá nhân và tổ chức bằng hình thức cho vay trả góp, ngân hàng sẽ cho khách hàng vay số tiền cần thiết ở thời điểm hiện tại và khách hàng sẽ trả dần số tiền nợ gốc đó làm nhiều kỳ và trả lãi hàng tháng, sao cho phù hợp với nguồn thu nhập của mình.

Như vậy, xuất phát từ thực trạng về nhu cầu vay trả góp trong nền kinh tế, từ nhu cầu phát triển của mỗi ngân hàng, qua quá trình xem xét, tìm hiểu và quan sát tình hình thực tế trong thời gian thực tập tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), em đã quyết định chọn đề tài “ để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Chuyên đề tốt nghiệp ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung chính được chia làm 3 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình (BIDV)
 • Chương 3: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình (BIDV).

 Kho Bài Mẫu ===> Báo cáo thực tập cho vay cá nhân

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Hiện nay trên thị trường, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đã chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong muc cho vay của ngân hàng, song nó vẫn chưa phát huy hết tiềm năng cũng như lợi thế mà nó đem lại mà rủi ro mà hoạt động này đem lại nhỏ hơn so với các hình thức tín dụng khác, trong khi đó lợi nhuận mà nó đem lại tương đối lớn.

Việc phát triển hoạt động cho vay này là một xu thế tất yếu, bởi nó tạo điều kiện cho người dân thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng của mình khi chưa có khả năng chi trả; giúp các doanh nghiệp tăng quy mô và phát triển hoạt động kinh doanh khi thiếu vốn tạm thời; đồng thời giúp đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng thêm nguồn thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng. Do vậy, có rất nhiều ngân hàng đang tập trung phát triển sản phẩm này. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang cạnh tranh nhau rất gay gắt, nhưng hiện nay sự cạnh tranh ấy lại chủ yếu diễn ra ở bề nổi, thể hiện ở các chương trình khuyến mại, quảng cáo, dự thưởng, nâng lãi suất huy động, hạ lãi suất cho vay… trong khi chất lượng phục vụ khách hàng vẫn chưa được nâng lên.

Do vậy, trong cuộc chạy đua này, mặc dù có tiềm lực yếu hơn ngân hàng bạn nhưng BIDV vẫn có thể đứng vững nếu tìm được con đường riêng cho mình. Đó là cạnh tranh bằng chiến lược trọng tâm hoá kết hợp với khác biệt hoá, tức là tạo ra sự độc đáo cho sản phẩm dịch vụ của mình và tập trung phục vụ thật tốt, cung ứng mọi tiện ích cho phân đoạn thị trường mà mình đã lựa chọn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Dựa trên ý tưởng đó, qua chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình em đã tìm hiểu thực trạng cũng như mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV.

Do thời gian nghiên cứu có hạn và sự hạn chế về khả năng phân tích, kiến thức lý luận cũng như thực tiễn, chuyên đề tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên ngân hàng cùng tất cả các bạn sinh viên quan tâm tới vấn đề này, để em có thể tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện đề tài trong một thời gian gần đây.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU QUI TRÌNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH DI LINH

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

 1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm qua, kinh tế thế giới luôn đã trải qua nhiều biến động. Mặc dù còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, các chính sách tiền tệ và tài khóa thông thoáng hơn đã giúp cho nền kinh tế được khôi phục một cách đáng kể. Trong bối cảnh đó, với việc gia nhập WTO, trở thành một phần không thể tách rời của kinh tế thế giới, Việt Nam tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng ít nhiều vẫn gặp phải những khó khăn nặng nề từ suy thoái kinh tế.

Mọi biến động của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có mối tương quan chặt chẽ với biến động kinh tế thế giới. Vượt lên trên những khó khăn, thử thách đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá nhanh, trở thành một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho tất cả mọi hoạt động của đời sống, từ tiêu dùng đến sản xuất kinh doanh. Và có thể nói, Ngân hàng với chức năng là trung gian tài chính đã là kênh cung cấp vốn, là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Tín dụng cá nhân tuy là một khái niệm sản phẩm mới được phát triển ở thị trường Việt Nam nhưng nhanh chóng thu hút được một lượng khách hàng nhất định. Bởi lẽ, tuy là một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng lại có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

Với quy mô thị trường lớn, với dân số trên 89 triệu người, đa số có độ tuổi trẻ, thu nhập cao, phong cách sống hiện đại và nhu cầu mua sắm lớn, nhu cầu của khách hàng cá nhân không chỉ bó hẹp trong nhu cầu sinh hoạt thường ngày mà các khách hàng còn có nhu cầu mở rộng kinh doanh nhằm nâng cao mức sống hiện tại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Vì vậy, bên cạnh khách hàng truyền thống là KHDN, khách hàng cá nhân đang gia tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong họat động cho vay của các Ngân hàng. Đây chính là cơ sở để các Ngân hàng tự tin đẩy mạnh kinh doanh mảng tín dụng này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều vấn đề hạn chế cần được khắc phục như có quá nhiều rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, sản phẩm tín dụng đa dạng, các Ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam lại có rất nhiều sản phẩm tín dụng mới, chất lượng cao hơn so với các Ngân hàng trong nước…

Với định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ – đa năng – hiện đại tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ vốn cho việc mua đất đổi mới cây trồng, đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, xây dựng nhà xưởng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của người dân.

Từ thực tế đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt là tại Ngân hàng Sacombank là một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết trong thời gian tới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Xuất phát từ thực tế đó, cũng như qua quá trình thực tập, tìm hiểu tại Ngân hàng Sacombank PGD Di Linh, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các anh chị tìm hiểu về hoạt động tín dụng mà cụ thể là hoạt động cho vay nông nghiệp và tôi nhận thấy rằng loại hình cho vay này khá phổ biến ở khu vực Thị trấn Di Linh. Bên cạnh những thành tựu mà PGD đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc quản lý hoạt động tín dụng của PGD.

Chính vì những lý do trên nên tôi quyết định chọn đề tài này để xin trình bày tình hình  hoạt động tín dụng của Chi nhánh Lâm Đồng nói chung và PGD Di Linh nói riêng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín từ năm 2011 đến năm 2014, trên cơ sở đó đưa ra chiến lược phát triển hiệu quả hoạt động tín dụng của PGD cũng như của Ngân hàng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Ngân hàng giúp Ngân hàng ngày càng phát triển hoàn thiện hơn hệ thống tín dụng.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Chuyên đề được thực hiện nhằm giải quyết 3 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Di Linh: về lịch sử, lĩnh vực hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh trong 4 năm (2018-2019-2020 -2021),…

Đi sâu phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống, từ đó phát hiện những thuận lợi và khó khăn của hoạt động tín dụng này, để đề ra những giải pháp phát huy nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đồng thời khắc phục những mặc yếu kém. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống.

Qua việc phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Di Linh ta thấy hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng của Ngân hàng đặc biệt là tín dụng cá nhân.

Đề tài đã đưa ra được một số chiến lược nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng tại Ngân hàng. Việc nâng cao chất lượng tín dụng không chỉ đơn giản là việc thực hiện đúng quy trình, chính sách tín dụng của Ngân hàng mà trong quá trình áp dụng đòi hỏi các Cán bộ tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng, giao dịch viên,…phải có sự kết hợp chặt chẽ hỗ trợ nhau dưới sự chỉ đạo, tham mưu của ban lãnh đạo. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Trên đây là những kiến nghị đóng góp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Sacombank – PGD Di Linh. Với kiến thức còn hạn chế nên bài viết còn nhiều thiếu sót, kính mong thầy cô và các bạn tham gia đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Cô Trần Thị Nhinh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Di Linh đã quan tâm, giúp đỡ tôi hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH  HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KH CÁ NHÂN CỦA  NGÂN HÀNG  TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPB) CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Cùng với quá trình mở cửa và phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, khách hàng cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng thương mại (NHTM). Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho cá nhân đặc biệt là các sản phẩm tín dụng đang được các ngân hàng cung cấp rất đa dạng, phong phú và trở thành những công cụ cạnh tranh chủ yếu.

Không chỉ những ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam mà các Ngân hàng nước ngoài tên tuổi như HSBC, ANZ, UOB, SCB… hay các Công ty tài chính mới ra đời như PRUFC, SGVF cũng nhảy vào giành giật khách hàng cá nhân. Điều này làm cho mức độ cạnh tranh về nhóm khách hàng này trở nên gay gắt và càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đã xác định khách hàng cá nhân là đối tượng khách hàng mục tiêu trong định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Kiên định với định hướng hoạt động này, thành tích đạt được trong những năm qua của VPB thể hiện ở vị trí là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

VPB là ngân hàng đi đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cung cấp các sản phẩm tín dụng dành cho cá nhân như: cho vay sản xuất kinh doanh; cho vay trả góp mua nhà, nền nhà, sửa chữa nhà; cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay du học…

Chính thức có mặt và hoạt động khá sớm tại TP HCM, ngân hàng thương mạiCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Phú Mỹ Hưng (VPB Phú Mỹ Hưng) trong thời gian qua đã đạt được kết quả hoạt động khá tốt và đóng góp một phần đáng kể vào sự thành công chung của hệ thống VPB. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của VPB Phú Mỹ Hưng được triển khai khá thành công với sự đa dạng về sản phẩm cung cấp, dư nợ cho vay khách hàng cá  nhân lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay của VPB Phú Mỹ Hưng.

Tuy vậy, nếu so sánh với tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của toàn hệ thống VPB hay với dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của ngành ngân hàng toàn địa bàn TP HCM thì dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân của VPB Phú Mỹ Hưng thực sự vẫn còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường, chưa tương xứng với vị thế của VPB.

Trước thực tế đó, việc tìm kiếm những giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại VPB Phú Mỹ Hưng là rất cần thiết. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – CN Phú Mỹ Hưng”.

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo bao gồm ba phần: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

 • Chương 1: Giới thiệu  tổng quan  về ngân hàng VPB- chi nhánh  phú mỹ hưng
 • Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay  Khách Hàng Cá Nhân Của Ngân Hàng Vpbank – Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng
 • Chương 3: Ý Kiến Đề Xuất Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Vpbank

 Tổng Hợp Bài Mẫu ===> Luận văn cho vay cá nhân 

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

Nâng cao hiệu quả cho vay nói chung và cho vay đối với khách hàng cá nhân nói riêng là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, nó không chỉ là vấn đề sống còn của ngân hàng thương mại mà nó còn có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Việc củng cố và hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân là một vấn đề đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.

Với mục tiêu định vị VPB là “ngân hàng có dịch vụ bán lẻ được hài lòng nhất”, hoạt động năng động, sản phẩm phong phú, kênh phân phối đa dạng, công nghệ hiện đại, kinh doanh an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn cao. VPB vẫn đang từng bước hoàn thiện mình, định hướng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, rút ngắn khoảng cách về quy mô với các ngân hàng thương mại ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân

VPB đang xây dựng kế hoạch phát triển với các chỉ số tăng trưởng cao về tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng… gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành. Bên cạnh yếu tố tăng trưởng, VPB cũng rất chú trọng vấn đề ổn định, an toàn và hiệu quả trong hoạt động. Ngân hàng đang hướng dần công tác quản trị và điều hành theo các chuẩn mực quốc tế. Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng hoàn toàn phù hợp với định hướng của toàn ngành ngân hàng, sẵn sàng cho thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Hòa trong mục tiêu chung của cả hệ thống VPB – Phú Mỹ Hưng tiếp tục phát huy những thành tựu đã có và từng bước khắc phục những hạn chế để có thể trở thành con chim đầu đàn của toàn hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Cá Nhân khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *