[ 05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm [ FREE]

Báo cáo marketing

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Chiến Lược Sản Phẩm, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>   Báo Cáo Thực Tập Marketing


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm: Số 1

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Lời Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế mở, Việt Nam đang tích cực gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, AFTA…Vì vậy mỗi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế đều phải tuân thủ các quy luật của thị trường, quy luật cạnh tranh. Để giành được ưu thế trong cạnh tranh doanh nghiệp phải biết phát huy tối đa các lợi thế, phải cân nhắc trong mọi quyết định sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Doanh nghiệp phải hoạch định ra các chiến lược ngắn hạn cũng như trong dài hạn giúp doanh nghiệp đi đúng hướng tiếp tục tồn tại và phát triển.

Trên con đường gia nhập thị trường chung, các doanh nghiệp của Việt Nam phải cạnh tranh với các doanh nghiệp của các nước có nền kinh tế phát triển, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Các doanh nghiệp của Việt Nam muốn thành công phải lập chiến lược đúng đắn để tận dụng tối đa những lợi thế cạnh tranh của mình. Chiến lược sản phẩm là một phần của chiến lược kinh doanh nói chung, đóng vai trò vô cùng quan trọng, là nhân tố nòng cốt đảm bảo cho các doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay để tồn tại và phát triển. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Đối với Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thì việc hoạch định chiến lược sản phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng vì nếu không có một chiến lược sản phẩm đúng đắn thì sẽ gây ra những tổn thất lớn trong kinh doanh. Mục tiêu của hoạch định chiến lược sản phẩm cho Công ty trong từng giai đoạn nhất định đã được Ban lãnh đạo Công ty nhất trí cao và từng bước hoàn thiện.

Điều đó đã mang lại cho Công ty những thành công nhất định, đặc biệt là từ sau khi Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên trong qua trình hoạch định chiến lược sản phẩm, Công ty không tránh khỏi những hạn chế vì vậy cần có những giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm. Do đó, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là : “Hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà”.

Em hi vọng bằng những sự nỗ lực của bản thân, cùng với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên và sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà nói chung và các anh chị phòng Kế hoạch-thị trường nói riêng, đề tài của em sẽ có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Công ty.

Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, phiếu điều tra nhu cầu sử dụng bánh kẹo, chuyên đề thực tập tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

 • Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
 • Chương II: Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
 • Chương III: Giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm là một vấn đề hết sức có ý nghĩa, bởi vì nó có vị trí và vai trò rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển toàn diện doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, được sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên Công ty trong việc đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình thị trường bánh kẹo Việt Nam luôn biến động và sự kiện Việt Nam ra nhập WTO. Vấn đề đặt ra đối với Công ty là cần thiết phải hoạch định một chiến lược sản phẩm hữu hiệu giúp Công ty ứng phó linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh doanh, vượt qua thử thách, chiến thắng trong cạnh tranh chủ động hội nhập và đi lên trong thời gian tới.

Trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, em đã đưa ra một số giải phapr góp phần hoàn thiện công tác xâp dựng chiến lược tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Những giải pháp này được rút ra từ kinh nghiệm thực tế cũng như lý thuyết cơ bản. Em rất mong những đóng góp này sẽ góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên và sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, đặc biệt là các anh chị phòng Kế hoạch-thị trường.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm: Số 2

ĐỀ TÀI: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CA NAM

Lời Nói Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

1.Lý do chọn đề tài:

Chiến lược sản phẩm là một trong bốn chiến lược quan trọng mà bất cứ công ty nào khi tham gia vào một thị trường nào đều phải thực hiện và phải thực hiện tốt. Việc thực hiện tốt chiến lược sản phẩm là nền tảng thúc đẩy cho các chiến lược còn lại phát huy tốt tác dụng của nó.

Với sản phẩm dây cáp điện, chất luợng của giá trị sử dụng của nó là cái mà người tiêu dùng thật sự mong đợi từ phía nhà sản xuất và đó cũng là cái mà công ty TNHH Ca Nam đã đáp ứng rất tốt trong thời gian qua là điều tự hào của thành phố cảng lớn nhất miền Nam.

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Ca Nam với sự nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo của nhân viên trong phòng marketing và cô giáo hướng dẫn ………….. cùng với những tài liệu thu thập được trong thời gian thực tập  em xin chọn đề tài là “Chiến lược sản phẩm của công ty TNHH Ca Nam”.

2.Mục đích nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phân tích chiến lược sản phẩm đối với hoạt đọng kinh doanh của công ty. Đề tài này nghiên cứu nhằm mục đích chính sau đây:

Phân tích và nghiên cứu vài trò của chiến lược sản phẩm trong công ty TNHH Ca Nam các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược sản phẩm của công ty .

Phân tích và nghiên cứu thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty trong thời gian qua, từ đó tìm ra những nguyên nhân hạn chế sự phát triển chiến lược sản phẩm của công ty để từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời.

Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để phát triển chiến lược sản phẩm cho công ty đặc biệt tạo ra uy tín lớn cho sản phẩm trên thị trường trong nước và nước ngoài.

 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Để có được đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
 • Phương pháp thống kê, phỏng vấn, thu thập tài liệu .
 • Phương pháp nghiên cứu tình huống, lý thuyết kết hợp với thu thập xử lý số liệu được sử dụng nghiên cứu đề tài này nhằm làm sáng tỏ những nguyên nhân tồn tại cần phải có những giải pháp để qua đó có thể vận dụng vào thực tiễn.

Ngoài ra còn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu.      

 1. Cấu trúc đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Để tiện nghiên cứu và theo dõi tác giả xin được bố cục đề tài như sau:

 • Chương 1    Cơ sở lý luận sản phẩm và chiến lược sản phẩm .
 • Chương 2.  Thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty TNHH Ca Nam.
 • Chương 3  Một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm và kiến nghị.

Do kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắc đề tài sẽ có nhiều thiếu sót, do đó tác giả rất mong được sự góp ý và phê bình của thầy giáo, cô giáo và bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng tác giả xin bài tỏ lòng cảm ơn chân thành đến cô giáo Nguyễn  Thanh Thuỷ đă tận tình giúp đỡ, chỉ bảo hướng giải quyết đề tài và các ý tưởng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành bài viết này.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Đối với công ty Ca Nam sự phát triển marketing là vô cùng cần thiết đối với việc mở rộng thị trường mục tiêu,cùng với các ưu điểm mà công ty đã tạo ra được trong suốt thời gian qua. Với mục tiêu góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chiến lược sản phẩm của công ty Ca Nam  nên em chọn đề tài: “Phân tích và hoàn thiện chiến lược sản phẩm của  công ty Ca Nam “.

Để hoàn thành được đề tài này em đã kết hợp những kiến thức đã học với nghiên cứu thực tiễn trong quá trình tìm hiểu tài liệu đặc biệt với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo  ………. Tuy nhiên đề tài này không thể không có những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến quý báu của thầy giáo, cô giáo và các bạn.    

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm: Số 3

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Lời nói đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Ngành công nghiệp bánh kẹo nước ta cùng với những ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá khác hiện nay  đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng  cũng  không ít khó khăn thách thức do  nền kinh tế thị trường mang lại và đó cũng được coi là kết quả tất yếu của xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Để tận dụng được những cơ hội nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp mình , cũng như hạn chế được tối đa những rủi ro do những khó khăn mang lại, từ đó hướng tới việc đạt được những mục tiêu nhất định trong kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bánh kẹo phải tự có cho mình một chiến lựơc kinh doanh hoàn chỉnh .

Trong chiến lược kinh doanh nói chung của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo , thì chiến lựơc sản phẩm có vị trí đặc biệt quan trọng.  Bởi lẽ có được chiến lược sản phẩm đúng đắn và hoàn chỉnh thì sản phẩm ( bánh kẹo ) mới có thể tiêu thụ tốt được trên thị trường ,giúp mang lại doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị kinh doanh (điều này đặc biệt quan trọng vì hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp khác nhau đang tham gia thị trường bánh kẹo trong nước), giúp duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp , mặt khác nó còn là cơ sở để thực hiện các chiến lược kinh doanh khác như kế hoạch nghiên cứu phát triển và đầu tư … Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Chiến lược sản phẩm giúp doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo đứng trên thế chủ động để nắm bắt và thoả mãn nhu cầu đa dạng và luôn biến động của thi trường,qua đó nó càng thể hiện rõ vai trò là một công cụ cạnh tranh sắc bén của các doanh nghiệp hiện nay .Tuy nhiên cần lưu ý rằng không phải mọi chiến lược sản phẩm đều mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp mà chỉ có những chiến lược sản phẩm thích hợp với điều kiện của doanh nghiệp và  môi trường kinh doanh thì mới tạo ra hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp .

Mặt khác, sau một quá trình thực tập tại công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị-một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo, em nhận thấy rằng chiến lược cho sản phẩm  của công ty hiện nay còn có nhiều hạn chế và biểu hiện đó là sản phẩm của công ty còn chiếm thị phần nhỏ trên thị trường . Vì vậy em xin phép  chọn đề tài ” Xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị” cho chuyên đề thực tập của mình .

Nội dung chuyên đề thực tập  được chia thành ba phần :

 • Chương thứ nhất : Khái quát  về công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị
 • Chương thứ hai: Thực trạng thực hiện chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị
 • Chương thứ ba:  Xây dựng , lựa chọn chiến lược sản phẩm  thích hợp cho công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Do hạn chế về mặt thời gian và thiếu kinh nghiệm trong nghiên cứu  thực tiễn  nên bài viết của em chắc chắn còn gặp nhiều sai sót . Em rất mong nhận được ý  kiến đón góp của các thầy cô giáo và từ phía các bạn  để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo – thạc sỹ Trần thị thạch Liên , cũng với các cô chú cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị đã giúp đỡ nhiệt tình để em có thể hoàn thiện bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn!

Kết luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Thực tế hiện nay rất nhiều doanh nghiệp công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam , chưa xây dựng cho minh được một chiến lựơc kinh doanh thực sự . Đối với  ngành công nghiệp thực phẩm  bánh kẹo mặc dù là ngành đã có từ lâu đời ,  nhưng các doanh nghiệp trong ngành hầu như chưa có được cho mình một chiến lược phát triển thực sự và dài hạn.

Các sản phẩm của các doanh nghiệp này chủ yếu dựa trên cảm nhận chủ quan về nhu cầu và xu hướng vận động của thị trường mà chiến lược sản phẩm mang hiệu quả thực sự .Điều này làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khi môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt .Thực tế là đã có rất nhiêu công ty không đứng vững được trên thị trường các công ty này hoặc giải thể , hoặc phải thu hẹp quy mô hoạt động . Vì vậy có thể nói việc xây dựng chiến lược kinh doanh với các chiến lược bộ phận, trong đó có chiến lược sản phẩm là rất cần thiết  với doanh nghiệp .

Với ý nghĩa thực tiễn đó , mặt khác sau một thời gian thực tập ở phòng nghiệp vụ kinh doanh của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị , em xin trình bày nội dung này tại công ty .  Chuyên đề này đi sâu vào nghiên cứu thực trạng chiến lược sản phẩm của một công ty đang  hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng mặt hàng bánh mứt kẹo . Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Từ đó , vận dụng  kiến thức về quản trị kinh doanh , lý thuyết về xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm , chuyên đề đã đi vào xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị . Đồng thời trong bài viết của mình em cũng đưa ra một số kiến nghị để quá trình xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm của công ty được hiệu quả hơn trong thời gian tới .

Em xin chân thành cảm ơn  cô giáo Thạc sỹ Trần Thị Thạch Liên , cùng các cô chú cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị  đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thiện được bài viết của mình .

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm: Số 4

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ GIAI ĐOẠN 2019- 2021

Lời Nói Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng… đặc biệt là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Từ chỗ các doanh nghiệp nhà nuớc giữ vị trí độc tôn trong sản xuất kinh doanh, theo mệnh lệnh hành chính, không có cạnh tranh và hạch toán kinh tế chỉ là hình thức, sang phát triển mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường các doanh nghiệp phải tự hạch toán, phải tự lo mọi khâu của quá trình sản xuất kinh danh theo cơ chế thị trường.

Ngày nay môi trường kinh doanh có sự ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công ty, nó luôn thay đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đó là chiến lược kinh doanh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Đặc biệt trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới thì muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp không những phải đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa mà phải có khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Vậy làm thế nào để có ưu thế cạnh tranh hơn đối thủ cạnh tranh và cạnh tranh được với các đối thủ khi họ có lợi thế cạnh tranh dài hạn mà mình không có?

Không chỉ với các doanh nghiệp Việt Nam mà cả đối với các công ty lớn trên thế giới trong suốt qúa trình đặt tình huống và tìm giải pháp, có một câu hỏi luôn đặt ra là: làm sao doanh nghiệp có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa một bên là khả năng có hạn của mình và đòi hỏi vô hạn của thị trường không chỉ bây giờ mà cả cho tương lai.

Giải quyết được mâu thuẫn ấy là mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh. Trong chiến lược chung của toàn doanh nghiệp, chiến lược sản phẩm có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, nó là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chiến lược và kế hoạch khác như: chiến lược đầu tư phát triển, chiến lược giá, chiến lược phân phối và các hoạt động xúc tiến hỗn hợp…

Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong các doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất kinh doanh các loại bánh kẹo. Trong những năm qua, công ty đã biết chăm lo phát huy các nhân tố nội lực để vượt qua các thử thách của thời kỳ chuyển đổi, phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam thì công ty phải nhanh chóng xây dựng cho mình một chiến lược phát triển toàn diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến chiến lược sản phẩm. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Thực tế ở nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp còn xa lạ với mô hình quản trị chiến lược nên chưa xây dựng được các chiến lược hoàn chỉnh, hữu hiệu và chưa có các phương pháp đủ tin cậy để lựa chọn chiến lược sản phẩm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Với thực tế trên, trong thời gian thực tập tại công ty bánh kẹo Hải Hà qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, được sự hướng dẫn của cô giáo Thạc sĩ Vũ Anh Trọng và sự giúp đỡ của nhân viên phòng kinh doanh cũng như cán bộ công nhân viên công ty.

Em đã chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2019- 2021” với những mong muốn góp một phần nhỏ thiết thực cho công ty và cũng là để bản thân có thêm kinh nghiệm thực tế khi ra trường.

 KHO 99 + BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập chiến lược sản phẩm

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm)

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm là một vấn đề hết sức có ý nghĩa, bởi vì nó có vị trí và vai trò rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển toàn diện doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại công ty bánh kẹo Hải Hà, được sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên công ty trong việc đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước tình hình thị trường bánh kẹo Việt Nam luôn biến động và sự kiện Việt Nam ra nhập APTA.

Vấn đề đặt ra đối với công ty là cần thiết phải hoạch định một chiến lược sản phẩm hữu hiệu giúp công ty ứng phó linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh doanh, vượt qua thử thách, chiến thắng trong cạnh tranh chủ động hội nhập và đi lên trong thời gian tới.

Mặc dù thế giới đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạch định và lựa chọn chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược sản phẩm, nhưng ở nước ta nói chung và công ty Hải Hà nói riêng đây là vấn đề khá mới mẻ, cần phải được làm sáng tỏ cả về mặt lý luận và thực tiễn. Để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể, chuyên đề đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề chung nhất về chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chiến Lược Sản Phẩm

Trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài và môi trường nội bộ công ty kết hợp với cơ sở lý luận chung để hoạch định và lựa chọn một chiến lược sản phẩm cho công ty (chiến lược đa dạng hoá, chú trọng phát triển các sản phẩm chất lượng cao và cao cấp).

Em xin chân thành cảm ơn các anh (chị) phòng kinh doanh và Thầy giáo Vũ Anh Trọng đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập chiến lược sản phẩm, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập chiến lược sản phẩm khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *