[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm [FREE]

Báo cáo quản trị kinh doanh

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Chất Lượng Sản Phẩm, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mnh, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>   Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, cùng với quá trình mở cửa hội nhập cùng thế giới đã tạo ra sự cạnh tranh về mọi mặt ngày càng gay gắt và quyết liệt. Sức ép của hàng nhập lậu, của người tiêu dùng, của hàng nước ngoài buộc các nhà kinh doanh cũng như các nhà quản lý phải hết sức coi trọng vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chất lượng sản phẩm ngày nay đang trở thành một nhân tố cơ bản để quyết định đến sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và phát triển của từng doanh nghiệp nói riêng cũng như sự tiến bộ hay tụt hậu của nền kinh tế nói chung.

Công ty cổ phần May Hưng Yên là một doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập. Từ khi thành lập, Công ty tồn tại trong một thời gian dài của chế độ bao cấp cũ, với chế độ hạch toán tập trung, Nhà nước cấp nguyên liệu vật tư đầy đủ và bao tiêu toàn bộ sản phẩm sản xuất ra. Do vậy, trong giai đoạn này, công tác chất lượng sản phẩm không được chú trọng nhiều. Sản phẩm chỉ đạt được ở mức chấp nhận được nhưng vẫn tiêu thụ hết. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Thêm vào đó, Công ty chỉ quan tâm đến năng suất lao động, số lượng sản phẩm sản xuất ra hơn là vấn đề nâng cao chất lượng. Khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do việc thị trường các nước Đông Âu tan rã, chất lượng kém không thể cạnh tranh được. Do đó, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra đường lối chiến lược phát triển cho Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong tình hình mới.

Điều này thể hiện rất rõ qua việc Công ty phấn đấu áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và triết lí kinh doanh của Công ty: “Để hội nhập tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, chất lượng là mục tiêu, mối quan tâm hàng đầu đối Công ty cổ phần May Hưng Yên. Để gìn giữ và phát triển mối quan hệ bạn hàng, Công ty cam kết chỉ cung cấp những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng của khách hàng”.

Như vậy, vấn đề chất lượng sản phẩm ở công ty là một vấn đề vô cùng quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn. Chính vì vậy qua quá trình thực tập tại công ty từ thực tế công ty và việc vận dụng những kiến thức đã học được vào trong công việc, em đã chọn đề tài:“Quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần May Hưng Yên và một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm” đề viết luận văn này.

Luận văn gồm có 3 chương:

 • Chương I: Giới thiệu về Công ty cổ phần may Hưng Yên
 • Phần II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hưng Yên
 • Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần May Hưng Yên.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong điều kiện tự do buôn bán, tự do cạnh tranh của nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã nhận thấy rõ vai trò của chất lượng sản phẩm đối với công việc sản xuất kinh doanh. Công ty Cổ Phần May Hưng Yên cũng vậy, ban lãnh đạo công ty đã nhận định : “Chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu, là nhân tố quan trong để tồn tại và phát triển trong tình hình mới ”.

Khoa học quản trị chất lượng đã và đang phát triển tới mức hoàn thiện. Các doanh nghiệp nước ta ngày càng đặc biệt quan tâm tới môn khoa học này. Điều này được thể hiện rõ khi có nhiều doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ lãnh đạo của mình học tập chuyên ngành quản trị chất lượng tại các trường đại học và cao đẳng. Nhận thức về chất lượng của người tiêu dùng cũng được nâng cao và phổ biến qua các thông tin đại chúng như sách, báo, truyền hình …

Công ty cổ phần May Hưng Yên bước sang cơ chế thị trường mới với muôn vàn khó khăn thử thách đã bước đầu đứng vững và có dấu hiệu tăng trưởng cao. Mục tiêu trước mắt của ban lãnh đạo công ty hiện nay là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chiếm lĩnh được thị phần trong nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Dựa trên cơ sở lý luận khoa học quản lý kinh tế và phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm của công ty trong những năm qua, thông qua việc phân tích tình hình chất lượng sản phẩm của công ty trong may năm gần đây, em xin mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị cơ bản góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty. Đứng trên một góc độ nào đó, em hy vọng những giải pháp này sẽ đem lại lợi ích và ý tưởng mới để góp phần đưa công ty vững bước phát triển trong tương lai.

Trong quá trình hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô giáo- Th.sĩ Nguyễn Thị Thu Hà cùng các cô chú cán bộ phòng kỹ thuật, phân xưởng may I và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần May Hưng Yên. Mặc dù người viết có nhiều có gắng nhưng do trình độ hiểu biết còn hạn chế nên đề tài còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo cũng như sự cảm thông của các thầy cô giáo.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

Lời Nói Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trước một nền kinh tế thị trường mở như hiện nay, tất cả doanh nghiệp đều đứng trước những thách thức mới trong kinh doanh. Doanh nghiệp nào cũng phải tham giam vào cuộc chạy đua thực sự ác liệt, cuộc chạy đua đem lại lợi thế trong kinh doanh. Chính vì vậy, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt.

Trong đó, chất lượng sản phẩm đang trở thành một yếu tố cơ bản quyết định đến sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định đén sự tồn tại và phát triển trong từng doanh nghiệp nói riêng cũng như sự tiến bộ hay tụt hậu của nền kinh tế nói chung.

Có thể khẳng định, chất lượng đang là vấn đề mang tầm quan trọng vĩ mô nhưng để nâng cao chất lượng đạt mức tối ưu nhất đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa chất lượng vào nội dung quản lý trong hệ thống hoạt động của mình. Hơn nũa trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu về sản phẩm của người tiêu dùng ngày càng cao, sản phẩm không những đẹp, rẻ mà phải đạt chất lượng cao.

Đây chính là chiến lược hàng đầu để các doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu không ngừng trong quá trình tìm kiếm, phát huy những phương án khả thi nhất cho việc sản xuất và cung ứng sản phẩm có chất lượng thỏa mãn và vượt kỳ vọng của khách hàng với giá thành hợp lý nhất. Do đó, việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm là yêu cầu khách quan thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường .

Và công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành cũng là một trong số những công ty luôn chú trọng về việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của công ty đã và đang được người tiêu dùng ưa chuộng trên khắp thế giới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Vì vậy, trong thời gian nghiên cứu thực tế tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành với sự giúp đỡ và khuyến khích động viên của cô giáo ThS.Nguyễn Thị Tình cùng các cô chú, anh chị trong công ty em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành” làm khóa luận tốt nghiệp nhằm phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó từ những kiến thức đã học em xin đóng góp phần nhỏ công sức của mình đưa ra những quan điểm, phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty, giúp công ty nâng cao vị trí cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Ngoài lời nói đầu và danh mục tài liệu tham khảo khóa luận gồm ba chương

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành.
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành.

KHO 99 + BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập chất lượng sản phẩm

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Để đưa nền kinh tế vào quỹ đạo chất lượng nói chung, cũng như để đưa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của nước ta vào quĩ đạo chất lượng nói riêng cần đặc biệt chú ý phát huy 3 nhân tố cơ bản là con người, công nghệ và QTCL, đồng thời phải kết hợp hài hoà mối quan hệ hữu cơ giữa 3 nhân tố này để có thể tạo nên động lực tổng hợp mạnh mẽ đưa nước ta từng bước đi lên thoát khỏi sự trì trệ, yếu kém về chất lượng trong nhiều thập niên qua.

Điều này sẽ mang lại sự tin tưởng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế về chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp nước ta. Bên cạnh đó tạo cho nền kinh tế nhiều thành phần đang khởi sắc của nước ta một sức sống lành mạnh, đầy tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, của người tiêu dùng ở thị trường nước ngoài mà ta muốn vươn tới trong tiến trình hội nhập 1 cách bình đẳng với các nước trên thế giới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong điều kiện tự do buôn bán, tự do cạnh tranh của nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức rõ vai trò quan trọng của chất lượng sản phẩm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành là 1 trong những doanh nghiệp như vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã nhận định “chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu, là nhân tố quan trọng để tồn tại và phát triển trong tình hình mới”. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và phát triển mở rộng quy mô sản xuất, tăng ngân sách, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế thì các doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác QTCL.

Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành là 1 doanh nghiệp lớn của ngành may, tuy mới thành lập được gần16 năm song hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định và không ngừng phát triển có dấu hiệu tăng trưởng cao nhờ đội ngũ lao động trẻ tuổi, năng động, sáng tạo, tay nghề cao, cán bộ quản lý có trình độ, kinh nghiệm và Ban lãnh đạo sáng suốt, chỉ đạo tận tình từng đường đi nước bước trong từng khâu hoạt động của Công ty.

Mục tiêu trong thời gian tới của công ty là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra và chiếm lĩnh được thị phần trong nước và một số thị trường tiềm năng lớn ở nước ngoài… Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành, dựa trên cơ sở lý luận khoa học QTKD và phân tích đánh giá tình hình, thực trạng chất lương sản phẩm và công tác QTCLSP của Công ty. Trong những năm qua cùng với mong muốn bước đầu, vận dụng kiến thức đã học, em đã mạnh dạn đề xuất một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty. Đứng trên một góc độ nhỏ, em hy vọng những giải pháp này sẽ đem lại lợi ích, ý tưởng mới và góp phần đưa công ty vững bước phát triển trong tương lai.

Trong quá trình hoàn thành đề tài khoá luận này, em đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Tình và các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành. Mặc dù em có nhiều cố gắng nhưng do trình độ hiểu biết thực tế còn hạn chế nên khoá luận không thể không tránh khỏi những thiếu sót.

Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo cũng như sự thông cảm của các thầy cô, các cô chú, các anh chị trong Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành để khoá luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ÁP DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI DNTN HƯNG PHÚ

Phần Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Lý do chọn đề tài

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, chất lượng trở thành một vấn đề quan trọng mang tính cạnh tranh. Đối với các sản phẩm của Việt Nam, để có một vị thế trên thị trường thế giới thì các doanh nghiệp cần phải chú trọng đến chất lượng. Đặt biệt là các sản phẩm thủ công càng phải được chú trọng nhiều hơn.

Napoleon đã từng nói: “Một hình vẽ sẽ có giá trị hơn một nghìn lời nói” [14]. Điều này có nghĩa là trong quá trình sản xuất của một doanh nghiệp hay tổ chức, việc xử lý các số liệu, các quy trình sản xuất bằng những công cụ có hình ảnh minh họa cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận biết được xu hướng của quá trình, nắm bắt quá trình trọn vẹn hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả nhất và ít tốn kém chi phí nhất.

Đứng trước những thách thức lớn của hội nhập và việc quản lý chất lượng trong doanh nghiệp thì việc nghiên cứu và ứng dụng các công cụ thống kê là điều kiện cần thiết giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao được chất lượng và nhanh chóng hòa nhập vào thị trường thế giới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong thời gian lao động thực tế tại DNTN Hưng Phú, tác giả đã nhận thấy tình trạng lỗi ở sản phẩm ngày càng gia tăng. Doanh nghiệp phải tốn rất nhiều thời gian, chi phí cho việc kiểm tra và sửa chữa. Hầu hết các sản phẩm lỗi chủ yếu gặp phải từ các cơ sở gia công kết cườm. Mặc dù Doanh nghiệp cũng nhận thấy vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm ra hướng khắc phục.

Với tình hình trên, và được sự hướng dẫn của thầy Th.S Nguyễn Thanh Lâm, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “Áp dụng một số công cụ thống kê nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm tại DNTN Hưng Phú” làm đề tài nghiên cứu khoa học, với mong muốn đóng góp một phần nào giúp Doanh nghiệp giải quyết những khó khăn hiện tại, cũng như ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng quốc tế.

KHO BÀI MẪU ===> Khóa luận tốt nghiệp chất lượng sản phẩm

Kết Luận Chung Và Kiến Nghị

Kết luận chung: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong đề tài nghiên cứu, tác giả đã xây dựng được cơ sở lý luận để tiến hành nghiên cứu đề tài, tìm hiểu và đi sâu phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm và tình hình quản lý chất lượng tại DNTN Hưng Phú. Qua đó, tác đã đề xuất một số giải pháp giúp Doanh nghiệp kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với những khó khăn trong tình hình chất lượng sản phẩm bị lỗi nhiều, tác giả đề xuất giải pháp 1 giúp Doanh nghiệp giảm sai lỗi trên sản phẩm, bằng cách lấy công nhân – người trực tiếp tạo ra chất lượng sản phẩm làm trung tâm.

Với tình hình quản lý chất lượng, Doanh nghiệp gặp khó khăn do không quản lý, kiểm soát được gia công bên ngoài, tác giả đề xuất giải pháp 2. Bằng cách bắt đầu từ đào tạo cho cán bộ quản lý chất lượng, nâng cao tay nghề công nhân tại Doanh nghiệp, nâng cao kỹ thuật tay nghề cho công nhân tại các cơ sở gia công, tạo nền tảng chất lượng để Doanh nghiệp tiến hành áp dụng một số công cụ thống kê nhằm quản lý chất lượng có hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kiến nghị đối với Doanh nghiệp: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Để việc quản lý chất lượng sản phẩm được dễ dàng và thuận lợi, Doanh nghiệp cần tiến hành đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa Doanh nghiệp và các cơ sở gia công. Ban lãnh đạo Doanh nghiệp làm trung tâm, điều hành và quản lý mọi hoạt động, khích lệ toàn thể công nhân viên và các cơ sở gia công cùng tham gia vào quản lý chất lượng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đối với công nhân và các cơ sở gia công, đặt biệt là các cơ sở gia công ở xa, tạo điều kiện và môi trường làm việc để mọi người có tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm. Luôn tìm hiểu những mong muốn cũng như trợ giúp những khó khăn cho các cơ sở gia công hoạt động tốt hơn.

Chất lượng luôn đi cùng với khách hàng, vì vậy Doanh nghiệp cần quan tâm và ghi nhận những phản hồi từ phía khách hàng, để việc quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm không những đáp ứng cả về sản phẩm đạt quy cách mà còn làm hài lòng khách hàng.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI NHÀ KHÁCH THANH NIÊN

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu tất yếu của xã hội, không những là ngành kinh tế mũi nhọn của các quốc gia mà còn là cầu nối giao lưu giữa các dân tộc, quốc gia và các miền trong một đất nước..

Sự phát triển của nền kinh tế nước ta ngày nay đã dẫn đến sự thay đổi hàng loạt các mặt của đời sống xã hội. Cùng với đó cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện và có rất nhiều sự đổi mới du lịch đã trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu.

Du lịch nước ta trong những năm qua đã và đang có nhiều sự đổi mới, kinh doanh khách sạn có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Mức sống của người dân được nâng cao dẫn đến những đòi hỏi để được thỏa mãn ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn và ở mức độ cao hơn do đó chất lượng sản phẩm du lịch nói chung và sản phẩm khách  sạn nói riêng có vai trò quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và thu hút khách cũng như các nhà đầu tư đến với lĩnh vực này.

Trong những năm qua việc đầu tư vào khách sạn nhà hàng để thỏa mãn nhu cầu ăn, nghỉ, giải trí của khách ngày một tăng lên dẫn đến chất lượng phục vụ của các khách sạn nhà hàng cũng tăng theo nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều mặt hạn chế.

Để thu hút được khách hàng mỗi khách sạn phải cạnh tranh gay gắt với nhau bằng việc áp dụng nhiều biện pháp, chính sách để nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng kinh doanh là một trong những biện pháp quan trọng để thu hút nhiều khách về với mình hơn.

Vì vậy qua một thời gian thực tập tại Nhà khách Thanh niên em xin nhận đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên”.

*Thực hiện đề tài này em nhằm đạt được những mục đích sau:

 • – Vận dụng những kiến thức đã học được ở trường vào tình hình thực tiễn và từ thực tiễn đối chiếu lý luận để từ đó nâng cao nhận thức về lý luận và thực tế cũng như kiến thức của bản thân đối với hoạt động du lịch nói chung và nhà khách nói riêng.
 • – Có kinh nghiệm để thực hiện các đề tài khác do thực tiễn đặt ra sau khi nhận công tác ở cơ sở. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm
 • – Qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài em có thể phát hiện, đề xuất 1 số kiến nghị đối với cơ sở thực tiễn.
 • *Nghiên cứu đề tài này em xin áp dụng các biện pháp sau.
 • – Phương pháp duy vật biện chứng để phát hiện ra mối quan hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tương, sự phát triển của sự vật.
 • – Phương pháp mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn.
 • – Tọa đàm với các chuyên gia để giúp ta có được nhiều kiến thức.
 • – Kết hợp giữu lý luận và thực tiễn.
 • – Phương pháp thu thập thông tin, Phương pháp tổng hợp, phân tích.

*Nội dung và kết cấu của đề tài.

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, luân văn được kết cấu thành ba chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn, vị trí vai trò của nâng cao chất lương sản phẩm du lịch.
 • Chương 2: Thực trạng, phát triển hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm ở nhà kháhc Thanh niên.
 • Chương 3: Một số giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Sự bùng nổ của ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn là kết quả tất yếu của quá trình phát triển du lịch diễn ra trên toàn cầu và trong vài thập niên trở lại đay. Nhu cầu về sự thỏa mãn của con người ngày càng đòi hỏi phải được nâng cao hơn, cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường cũng ngày một trở lên gay gắt hơn bao giờ hết. Do vậy việc nâng cao chất lượng phục vụ cũng như sản phẩm dịch vụ của mình là một hướng đi rất đúng đắn của cán bộ tập thể nhân viên nhà khách Thanh niên.

Vì vậy để đạt được hiểu quả cao trong việc nâng cao chất lựong hoạt động kinh doanh nhà khách thì ngoài việc tận dụng tối đa những lợi thế của nhà khách thì cần phải đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ nhân viên nhà khách và quan trọng hơn là đề ra các biện pháp cũng như chính sách chiến lược phù hợp, đúng đắn mà nâng cao chất lượng ohục vụ khách là một trong những ví dụ điển hình. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trải qua thực tế chứng minh rằng với những đường lối đúng đắn đó trong những năm qua số lượt khách đến với nhà khách ngày một tăng , uy tín của nhà khách thanh niên thuộc TW đoàn ngày càng khẳng định được vị thế của mình .

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG RIVIERA

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí của một ngành kinh tế mũi nhọn, các hoạt động du lịch đang diễn ra trên khắp cả nước. Sự phát triển của ngành du lịch không chỉ đem lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh du lịch mà còn tạo điều kiện cho các ngành khác phát triển theo.

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch thì dịch vụ ăn uống cũng  ngày càng phát triển do nhu cầu ăn uống là nhu cầu thiết yếu của bất kỳ khách du lịch nào khi thực hiện chuyến du lịch của mình. Doanh thu từ dịch vụ ăn uống giúp doanh nghiệp thu lợi nhuận cao và là điều kiện thuận lợi để tạo thị trường và gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, ngoài ra còn là phương pháp quảng bá về hình ảnh của dân tộc cũng rất quan trọng.

Nhu cầu tới nhà hàng của mọi người xuất phát từ việc do phải đi xa nhà vì nhều mục đích, nên họ không đủ các điều kiện để tự chế biến và tự phục vụ việc ăn uống cho mình. Do cường độ làm việc căng thẳng, điều kiện thời gian không đủ và sức lực để tự chế biến các món ăn đồ uống nên phải cần đến dịch vụ phục vụ ăn uống tại nhà hàng, một mặt để tiết kiệm thời gian nhưng mặt khác để nghỉ ngơi và thư giãn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Rất nhiều các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, đàm phán, chiêu đãi, tiệc cưới, sinh nhật,… đều phải tìm đến các nhà hàng. Nhận thấy được nhu cầu xã hội và nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về cung cấp dịch vụ ăn uống, Nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu đã hình thành 3 năm và đang ngày càng phát triển. Là một trong những nhà hàng lớn và nổi tiếng tại Vũng Tàu, với không gian rộng, thoáng đãng, yên tĩnh nhà hàng đem đến những hương vị đặc sắc pha trộn văn hóa giữa hương vị trong nước và quốc tế trong khu bếp mở với hương vị thơm ngon, thực đơn phong phú.

Các món ăn ở nơi đây rất ngon bởi đội ngũ đầu bếp có nhiều kinh nghiệm. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo. Với mục tiêu và phương châm hàng đầu của nhà hàng là luôn tạo sự hài lòng, cảm giác thoải mái, thư giãn cho khách hàng.

Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển cuộc sống con người ngày càng đầy đủ hơn làm cho nhu cầu con người ngày càng nâng cao hơn. Hơn nữa việc các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô, hình thức sở hữu và chất lượng dịch vụ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong ngành kinh doanh ăn uống.

Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ một lĩnh vực nào muốn tồn tại và phát triển thì sản phẩm của doanh nghiệp phải được khách hàng chấp nhận. Muốn vậy, doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt trong kinh doanh lĩnh vực ăn uống, sản phẩm của nó luôn đi kèm với dịch vụ – đòi hỏi “phải đúng ngay từ đầu”.

Ngoài ra khách hàng đến tiêu dùng sản phẩm của nhà hàng ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh lý còn là thỏa mãn nhu cầu về tâm lý. Khách hàng muốn nhận được một sự thoải mái khi tiêu dùng sản phẩm. Do vậy, sản phẩm của nhà hàng yêu cầu có chất lượng cao và tạo ấn tượng cho khách. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Trong thời gian thực tập tại Nhà hàng nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu em nhận thấy nhà hàng còn nhiều vấn đề về chất lượng sản phẩm ăn uống. Thực tế cho thấy qua kết quả điều tra phỏng vấn, điều tra các nhà quản trị và nhân viên trong thời kỳ thực tập đã có 3/5 ý kiến (phát phiếu điều tra cho 5 người) cho rằng sản phẩm ăn uống của nhà hàng còn chưa thực sự phong phú và đa dạng, thực đơn cũ.

Chất lượng phục vụ của nhân viên cũng bị khách hàng phàn nàn là nhân viên chậm chạp,… Thực tế lượng khách đến với nhà hàng khá đông tuy nhiên chủ yếu là khách quen, việc thu hút khách hàng mới của nhà hàng cũng chưa được chú ý và thiếu tính chuyên nghiệp. Nhận thấy vấn đề là cấp bách đòi hỏi Nhà hàng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống cả về số lượng và chất lượng, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm với chất lượng phục vụ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp rộng hơn để có thể đứng vững và ngày càng phát triển trong ngành.

Vì vậy em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống tại Nhà hàng nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu”.

TỔNG HỢP BÀI MẪU ===> Luận văn thạc sĩ chất lượng sản phẩm

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Ngày nay nhu cầu được đi du lịch, giao lưu kinh tế văn hóa của con người ngày nay càng trở nên phong phú đa dạng. Để đáp ứng được sự nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi giải trí,… của du khách thì ngày càng có nhiều khách sạn nhà hàng được xây dựng lên để đáp ứng nhu cầu đó. Chúng bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau: quốc doanh, liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài, tư nhân,…

Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ muốn tồn tại đứng vững và phát triển trên thị trường cạnh tranh gay gắt thì phải biết liên tục đổi mới đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, không ngừng phát triển và tự hoàn thiện các loại hình dịch vụ, chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

Chất lượng dịch vụ sẽ tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp về sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng, đây cũng sẽ là lợi thế trong việc thu hút khách hàng, giữ được khách hàng cũ của mỗi doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống nói chung vàNhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu nói riêng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Với mong muốn vận dụng các kiến thức đã học kết hợp với quá trình thực tập tại Nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu đã cho em thêm kiến thức thực tế. Hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm ăn uống tại Nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu. Với tính cấp thiết của đề tài báo cáo thực tập, em đã nghiên cứu những nội dung chính sau:

 • – Hệ thống hóa cơ sở khoa học về chất lượng sản phẩm ăn uống tại nhà hàng.
 • – Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm ăn uống tại Nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu từ đó rút ra kết luận và tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó.
 • – Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm ăn uống từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ăn uống tại Nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm

Em hy vọng với những nội dung củabáo cáo toort nghiệp nêu ra sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm tại Nhà hàng RIVIERA trong khách sạn Pullman Vũng Tàu. Từ đó, giúp doanh nghiệp mở rộng được thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp góp phần vào việc phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên do trình độ nghiên  cứu và thời gian có nhiều hạn chế nên đề tài không khó tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong có được sự đóng góp nhiệt tình của các thầy cô giáo và bạn đọc để cho đề tài được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

 Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chất Lượng Sản Phẩm khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *