Home / Trang web mặc định

Trang web mặc định

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của con người tăng lên, nhu cầu tiêu dùngcủahọ cũngtheo đó màtăng. Họ chitiêu nhiều hơn, muốnsở hữu nhiều thứ hơnvà việc mua sắm của mình trở nên dễ dàng, thuận lợi …

Read More »

Tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Thương mại Lam Giang

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấpthiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, trong thời kỳ đất nước tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều vấn đề khó khăn, thách thức. …

Read More »