Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Xuất khẩu dầu ăn của Tổng Công ty Công nghiệp dầu Thực vật Việt Nam Vovarimex sang thị trường Nhật Bản

Xuất khẩu dầu ăn của Tổng Công ty Công nghiệp dầu Thực vật Việt Nam Vovarimex sang thị trường Nhật Bản

Cập nhật: 20:59 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dầu ăn của Tổng Công ty Công nghiệp dầu Thực vật Việt Nam Vovarimex sang thị trường Nhật Bản  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1 

1.  Lý do chọn đề tài  ................................................................................................  1 

2. Muc tiêu nghiên cứu  ...........................................................................................  2 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ......................................................................  2 

4.  Phương pháp nghiên cứu  ....................................................................................  3 

5.  Kết cấu của đề tài ...............................................................................................  3 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU  ..............................................  4 

1.1. Các khái niệm  ...................................................................................................  4 

1.1.1. Các khái niệm về xuất khẩu  .......................................................................  4 

1.1.2. Các hình thức xuất khẩu  ............................................................................  5 

1.2.  Vai trò của xuất khẩu  .....................................................................................  9 

1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân  .....................................................................  9 

1.2.2. Đối với các doanh nghiệp  ........................................................................  11 

1.3.  Nội dung hoạt động xuất khẩu  .....................................................................  12 

1.3.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu, xác định mặt hàng xuất khẩu  .............  12 

1.3.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch xuất khẩu  ...........................................  13 

1.3.3. Lựa chọn hình thức xuất khẩu phù hợp  ...................................................  14 

1.3.4. Các hoạt động marketing trong xuất khẩu  ...............................................  14 

1.3.5. Ký hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu  ..........................  14 

1.3.6. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu ...................................................................  19 

1.4.  Các nhân tố tác động đến xuất khẩu ............................................................  19 

1.4.1. Các rào cản thuế quan  ..............................................................................  19 

1.4.2. Các rào cản phi thuế quan  ........................................................................  19 

1.4.3. Tỷ giá hối đoái  .........................................................................................  20 

1.5.  Những quy định của Việt Nam về xuất khẩu dầu ăn  ...................................  21 

1.6.  Tình hình chung về xuất khẩu dầu ăn ở Việt Nam  ......................................  23 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN  ...........................  28 

2.1.  Sơ lược về Nhật Bản  ....................................................................................  28  

2.1.1. Đặc điểm về địa lý  ...................................................................................  28 

2.1.2. Đặc điểm về văn hóa – con người ...........................................................  28 

2.1.3. Văn hóa kinh doanh  .................................................................................  29 

2.1.4. Đặc điểm về kinh tế - xã hội  ....................................................................  29 

2.1.5. Đặc điểm về luật pháp .............................................................................  32 

2.1.6. Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản  ............................  32 

2.2.  Những quy định về nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản  ...............................  34 

2.2.1. Những quy định về nhập khẩu hàng hóa nói vào thị trường Nhật Bản  ...  34 

2.2.2. Những quy định khi nhập khẩu dầu ăn vào thị trường Nhật Bản  ............  36 

2.3.  Tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản  .....  39 

2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu  ...............................................................................  39 

2.3.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu .....................................................................  42 

2.4.  Tiềm năng xuất khẩu dầu ăn của doanh nghiệp sang thị trường Nhật Bản  .  46 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DẦU ĂN CỦA TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM VOCARIMEX SANG THỊ 

TRƯỜNG NHẬT BẢN  ...........................................................................................  48 

3.1.  Khái quát về  Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam 

VOCARIMEX  .......................................................................................................  48 

3.1.1. Giới thiệu chung về công ty  .....................................................................  48 

3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển  ...........................................................  49 

3.1.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động  ............................................................  51 

3.1.4. Cơ cấu tổ chức  .........................................................................................  53 

3.1.5.  Phương hướng hoạt động của công ty  .....................................................  57 

3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .............................................  58 

3.1.7. Mối quan hệ với các đối tác trong hoạt động kinh doanh của công ty  ....  60 

3.2.  Tình hình xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt 

Nam VOCARIMEX ra thị trường thế giới ...........................................................  60 

3.2.1. Mặt hàng xuất khẩu .................................................................................  60 

3.2.2. Thị trường xuất khẩu ...............................................................................  62  

3.2.3. Lợi thế  của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam 

VOCARIMEX về xuất khẩu dầu ăn .................................................................  62 

3.2.4. Thực trạng xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật 

Việt Nam VOCARIMEX ra thị trường thế giới ...............................................  63 

3.3.  Thực trạng xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật 

Việt Nam VOCARIMEX sang thị trường Nhật Bản  ............................................  67 

3.4.  Đánh giá  .......................................................................................................  70 

3.4.1. Thuận lợi  ..................................................................................................  70 

3.4.2. Khó khăn  ..................................................................................................  70 

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DẦU ĂN CỦA 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM 

VOCARIMEX SANG THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN  ............................................  73 

4.1.  Dự báo tình hình xuất khẩu dầu ăn trong tương lai  .....................................  73 

4.2. Báo cáo thực tập Phương hướng và mục tiêu của doanh nghiệp về xuất khẩu dầu ăn sang thị 

trường Nhật Bản trong tương lai  ...........................................................................  75 

4.3.  Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu 

thực vật Việt Nam VOCARIMEX sang thị trường Nhật Bản  ..............................  76 

4.3.1. Chính sách nguyên liệu  ............................................................................  76 

4.3.2. Đầu tư máy móc, thiết bị  công nghệ hiện đại vào sản xuất dầu ăn ........  78 

4.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  ......................................................  79 

4.3.4. Xây dựng hệ thống phân phối tại thị trường Nhật Bản ...........................  81 

4.3.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm  ................................................................  83 

4.3.6. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường Nhật Bản  ............................  84 

4.3.7. Tăng cường hoạt động marketing tại thị trường Nhật Bản  ......................  85 

4.3.8.  Phát triển nguồn vốn của công ty ............................................................  86 

4.4.  Kiến nghị  ......................................................................................................  87 

4.4.1. Đối với Nhà nước ....................................................................................  87 

4.4.2. Đối với các cơ quan ban ngành ...............................................................  90 

KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  94 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:59 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp