Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai Tỉnh Quảng Ninh

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai Tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 21:34 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề ............................................................................................................... 1

2. Mục tiêu tổng quát .................................................................................................. 2

3. Mục tiêu cụ thể........................................................................................................ 2

4. Yêu cầu.................................................................................................................... 3

5. Ý nghĩa .................................................................................................................... 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.................................................................. 4

1.1. Cơ sở khoa học đề tài........................................................................................... 4

1.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai................................................... 4

1.1.2. Các quy định về tài chính đất đai................................................................ 5

1.2. Giá đất .................................................................................................................. 6

1.2.1. Giá đất do Nhà nước quy định.................................................................... 6

1.2.2. Giá đất thị trường......................................................................................... 7

1.2.3. Các phương pháp xác định giá đất............................................................... 9

1.3. Thị trường đất đai – Bất động sản...................................................................... 10

1.3.1. Khái niệm thị trường đất đai – thị trường bất động sản............................. 10

1.3.2. Thị trường đất đai – BĐS thế giới ............................................................. 11

1.3.3. Thị trường đất đai – BĐS Việt Nam.......................................................... 12

1.4. Hệ thống thông tin địa lý.................................................................................... 13

1.4.1. Giới thiệu về hệ thống thông tin đại lý ...................................................... 13

1.4.2 Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS) ............................................ 13

1.4.3. Các thành phần và chức năng của hệ thống thông tin địa lý ..................... 14

1.4.4. Cơ sở dữ liệu địa lý.................................................................................... 15

1.5. Tình hình ứng dụng GIS .................................................................................... 26

1.5.1. Tình hình ứng dụng GIS trên thế giới........................................................ 26

1.5.2. Tình hình ứng dụng GIS tại Việt Nam ...................................................... 27

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................... 30

2.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................... 30

2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ......................................................................... 30

2.3. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................... 30

2.3.1. Báo cáo thực tậpNghiên cứu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội Phường Hà Khánh.......... 30

2.3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất............................................................. 30

2.3.3. Thực trạng bản đồ địa chính, giá đất.......................................................... 30

2.3.4. Xây dựng bản đồ giá đất cho Phường........................................................ 31

2.3.5. Một số ứng dụng trong tài chính đất đai.................................................... 31

2.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 31

2.4.1. Phương pháp thu thập thông tin................................................................. 31

2.4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu......................................................................... 32

2.4.3. Phương pháp bản đồ .................................................................................. 32

2.4.4 Phương pháp chuyên gia............................................................................ 33

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................. 34

3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội Phường Hà Khánh ..................................... 34

3.1.1. Điều kiện tự nhiên...................................................................................... 34

3.1.2. Các nguồn tài nguyên ................................................................................ 37

3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ........................................................ 39

3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất..................................................................... 44

3.2.1. Thực trạng quản lý ..................................................................................... 44

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất............................................................................... 46

3.3. Tình hình giá đất và thực trạng bản đồ địa chính tại Phường ............................ 47

3.3.1. Thực trạng về bản đồ địa chính.................................................................. 47

3.3.2. Tình hình giá đất tại tỉnh............................................................................ 49

3.3.3. Công tác quản lý tài chính đất đai, tính thuế ............................................. 54

3.4. Xây dựng Bản đồ giá đất cho phường Hà Khánh .............................................. 54

3.4.1. Xây dựng dữ liêu không gian..................................................................... 54

3.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính cho thửa đất........................................ 62

3.4.3. Hoàn thiện bản đồ giá đất .......................................................................... 65

3.4.4. Đánh giá kết quả đạt được ......................................................................... 67

3.5. Ứng dụng cơ sở dữ liệu giá đất .......................................................................... 68

3.5.1. Ứng dụng trong công tác quản lý thông tin tài chính về đất đai................ 68

3.5.2. Phục vụ cho thị trường bất động sản ......................................................... 72

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 77

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 21:34 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp