Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020

Cập nhật: 21:43 Ngày 08/12/2015

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020 hay để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: 2
3. Phạm vi nghiên cứu: 2
4. Đối tượng nghiên cứu: 2
5. Phương pháp nghiên cứu: 2
6. Giải thuyết nghiên cứu: 3
7. Kết cấu của luận văn 3
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DOANH NGHIỆP 4
1.1 Các khái niệm chung về chiến lược và chiến lược kinh doanh 4
1.1.1 Các quan điểm nhìn nhận chiến lược 4
1.1.2 Các khái niệm liên quan đến chiến lược kinh doanh 5
1.1.2.1 Thế chiến lược và kế hoạch chiến lược 5
1.1.2.2 Quyết định chiến lược và quyết định điều hành 6
1.1.3 Phân loại chiến lược 6
1.1.3.1 Căn cứ vào phạm vi chiến lược 6
1.1.3.2 Căn cứ vào hướng tiếp cận thị trường 7
1.1.4 Các nguồn chiến lược 12
1.1.4.1 Khởi thảo từ cấp trên đi xuống 12
1.1.4.2 Sự gợi mở từ dưới lên hoặc từ trên xuống 13
1.1.4.3 Do ngầm định của cấp trên 13
1.1.4.4 Do sức ép tác động từ bên ngoài tổ chức 13
1.1.5 Căn cứ và nguyên tắc khi xây dựng chiến lược 13
1.1.5.1 Những căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh 13
1.1.5.2 Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chiến lược kinh doanh 14
1.2 Nội dung và tiến trình hình thành chiến lược 16
1.2.1 Phân tích môi trường 16
1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 17
1.2.1.2 Môi trường tác nghiệp 19
1.2.1.3 Hoàn cảnh tác nghiệp 22
1.2.2 Xác định chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và phân tích các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, nguy cơ 24
1.2.2.1 Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược 24
1.2.2.2 Phân tích các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, nguy cơ 25
1.2.2.3 Phân tích đánh giá các phương án chiến lược 25
1.2.2.4 Triển khai các chính sách và chương trình hoạt động tổng quát 26
1.2.2.5 Tổ chức thực hiện chiến lược và kiểm tra chiến lược 27
1.3 Sự cần thiết khách quan của việc xây dựng chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường 29
1.3.1 Sự cần thiết 29
1.3.2 Xác định mục tiêu dài hạn và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp 30
1.3.3 Xác định các kế họach hành động và triển khai các giải pháp thực hiện chiến lược. 31
1.3.4  Kiểm tra và điều chỉnh 31
1.4   Các công cụ hỗ trợ để đánh giá và đề ra chiến lược kinh doanh 31
1.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài - EFE 32
1.4.2 Ma trận các hình ảnh cạnh tranh 32
1.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE 33
1.4.4 Ma trận SWOT 34
1.4.5 Ma trận QSPM 36
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SX- KD CỦA CÔNG TY TÂN CHÂU 38
2.1. Giới thiệu về công ty Tân Châu 38
2.1.1 Báo cáo thực tập Lịch sử hình thành và phát triển 38
2.1.2 Sơ đồ tổ chức của công ty Tân Châu 39
2.1.3 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 40
2.1.4 Các nhóm sảm phẩm chính của Công ty Tân Châu 40
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 43
2.2.1 Môi trường vĩ mô 43
2.2.1.1 Môi trường kinh tế 43
2.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật 47
2.2.1.3 Môi trường văn hoá 48
2.2.1.4 Môi trường dân số 49
2.2.1.5 Môi trường công nghệ 51
2.2.2 Môi trường vi mô 51
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 51
2.2.2.2 Khách hàng 52
2.2.2.3 Nhà cung cấp 52
2.2.2.4 Rào cản xâm nhập ngành 53
2.3 Phân tích môi trường bên trong 54
2.3.1 Nhân lực 54
2.3.2 Tài chính (Vốn, tài sản, chỉ số tài chính, doanh thu, lợi nhuận) 55
2.3.3 Công nghệ đang sử dụng 58
2.3.4 Quản trị 58
2.3.5 Văn hóa 59
2.3.6 Thương hiệu 59
2.3.7 Thị phần 59
2.3.8 Hoạt động nghiên cứu và phát triển 60
2.4 Các công cụ sử dụng để hình thành chiến lược 60
2.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 60
2.4.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 61
2.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 62
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 64
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY TÂN CHÂU ĐẾN NĂM 2020 65
3.1 Các căn cứ xây dựng chiến lược 65
3.2 Sứ mạng và mục tiêu 65
3.2.1 Sứ mạng 65
3.2.2 Mục tiêu 66
3.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH TM – DV & SX Tân Châu đến năm 2020 67
3.3.1 Phân tích các chiến lược chính 69
3.3.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 69
3.3.1.2 Chiến lược trở thành nhà sản xuất tiên phong trong nước 69
3.3.1.3 Chiến lược phát triển thị trường 69
3.3.1.4 Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm 70
3.3.1.5 Chiến lược kết hợp về phía trước 70
3.3.1.6 Chiến lược kết hợp về phía sau 70
3.3.1.7 Chiến lược giữ vững vị trí đứng đầu nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm hóa chất cho ngành công nghiệp dệt, may Việt Nam 71
3.3.1.8 Chiến lược cạnh tranh về giá 71
3.3.1.9 Chiến lược tăng cường quảng cáo, chăm sóc khách hàng 71
3.3.2 Ma trận QSPM 72
3.3.2.1 Ma trận QSPM nhóm chiến lược S-O 72
3.3.2.2 Ma trận QSPM nhóm chiến lược S-T 74
3.3.2.3 Ma trận QSPM nhóm chiến lược W-O 75
3.3.2.3 Ma trận QSPM nhóm chiến lược W-T 77
3.3.3 Lựa chọn chiến lược 79
3.4 Một số giải pháp thực hiện các chiến lược phát triển TNHH TM – DV & SX Tân Châu đến năm 2020 80
3.4.1 Giải pháp nhân sự 80
3.4.2 Giải pháp về tổ chức 80
3.4.3 Giải pháp về Marketing 81
3.4.4 Giải pháp về sản xuất 81
3.4.5 Giải pháp về nghiên cứu phát triển 81
3.4.6 Giải pháp về tài chính 82
3.4.7 Giải pháp về môi trường 82
3.5 Một số kiến nghị 83
3.5.1 Kiến nghị đối với nhà nước 83
3.5.2 Kiến nghị đối với ngành 84
3.5.3 Kiến nghị đối với công ty 84
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 85
KẾT LUẬN CHUNG 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
PHỤ LỤC 89

download

Giá tiền: Free

Định dạng: RAR - Đã tải: 23 lần - Cập nhật: 21:43 08/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp