Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Xác định thời vụ trồng thích hợp với giống khoai tây solara và lựa chọn giống khoai tây trong điều kiện vụ đông

Xác định thời vụ trồng thích hợp với giống khoai tây solara và lựa chọn giống khoai tây trong điều kiện vụ đông

Cập nhật: 20:30 Ngày 29/02/2016

Báo cáo thực tập là Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp với giống khoai tây solara và lựa chọn giống khoai tây trong điều kiện vụ đông tại Hiệp Hòa - Bắc Giang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1

2. Mục đích, yêu cầu của đề tài................................................................................2

2.1. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................2

2.2. Yêu cầu của đề tài.............................................................................................2

2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài...........................................................2

2.3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài ...........................................................................2

2.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài............................................................................2

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................3

1.1. Giới thiệu chung về cây khoai tây.....................................................................3

1.1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển của khoai tây................................................3

1.1.2. Phân loại thực vật khoai tây ...........................................................................4

1.1.3. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây khoai tây ............................................5

1.2. Giá trị sử dụng của khoai tây ............................................................................9

1.3. Một số kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về khoai tây..........................10

1.3.1. Một số nghiên cứu về thời vụ trồng khoai tây trên thế giới và ở Việt Nam...10

1.3.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng giống khoai tây trên thế giới......11

1.3.2.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng giống khoai tây trên thế giới .................11

1.3.2.2. Tình hình sản xuất khoai tây trên thế giới .................................................14

1.3.3. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng giống khoai tây ở Việt Nam ......16

1.3.3.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng giống khoai tây ở Việt Nam..................16

1.3.3.2. Tình hình sản xuất khoai tây ở Việt Nam ..................................................21

1.4. Giới thiệu chung đặc điểm địa hình và Khí hậu huyện Hiệp Hòa,

tỉnh Bắc Giang.......................................................................................................25

1.4.1. Vị trí địa lý, địa hình....................................................................................25

1.4.2. Khí hậu thời tiết huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang ........................................26

1.5. Sản xuất khoai tây của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ................................27

1.5.1. Vị trí cây khoai tây trong sản xuất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa,

tỉnh Bắc Giang.......................................................................................................27

1.5.2. Một số hạn chế trong sản xuất khoai tây tại huyện Hiệp Hòa,

tỉnh Bắc Giang......................................................................................................27

1.5.3. Những kết luận rút ra từ phần tổng quan tài liệu ..........................................28

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................................30

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................30

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu....................................................................................31

2.1.3. Thời gian nghiên cứu ...................................................................................31

2.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................31

2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................31

2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.....................................................................31

2.3.2. Kỹ thuật chăm sóc .......................................................................................33

2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi ....................................................................................33

2.4. Phương pháp xử lý số liệu ..............................................................................36

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................37

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng

suất khoai tây giống Solara năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ...........................37

3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian sinh trưởng của giống khoai tây

Solara năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ...........................................................37

3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sinh trưởng phát triển của giống

khoai tây Solara năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ...........................................38

3.1.3. Ảnh hưởng thời vụ trồng đến mức độ nhiễm bệnh hại trên giống

khoai tây Solara.....................................................................................................39

3.1.4. Ảnh hưởng thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của

giống khoai tây Solara năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ..................................39

3.1.5. Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tỷ lệ kích thước củ của giống

khoai tây Solara.....................................................................................................41

3.2. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dòng giống

khoai tây nhập nội vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang .........................42

3.2.1. Thời gian sinh trưởng qua các giai đoạn của một số dòng giống khoai tây

nhập nội trong vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ................................42

3.2.2. Một số đặc điểm sinh trưởng phát triển của các dòng giống khoai tây nhập

nội trong vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang.........................................44

3.2.3. Động thái tăng trưởng chiều cao cây của các dòng giống khoai tây nhập nội

trong vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang...............................................46

3.2.4. Một số đặc trưng hình thái thân lá của các dòng giống khoai tây nhập nội

trong vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang...............................................48

3.2.5. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính của các dòng giống khoai tây nhập nội

trong vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang...............................................50

3.2.5.1. Mức độ nhiễm một số bệnh hại chính của các dòng giống khoai tây nhập

nội trong vụ Đông năm 2013 .................................................................................51

3.2.5.2. Mức độ nhiễm một số sâu hại chính của các dòng giống khoai tây nhập nội

trong vụ Đông năm 2013 .......................................................................................53

3.2.6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của một số dòng giống khoai tây

nhập nội trong vụ Đông năm 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ................................54

3.2.7. Tỷ lệ kích thước củ của các dòng giống khoai tâynhập nội vụ Đông năm 2013

tại Hiệp Hòa - Bắc Giang.......................................................................................56

3.2.8. Đánh giá cảm quan về chất lượng củ qua thử nếm của các dòng giống khoai

tây nhập nội trong vụ Đông 2013 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang ..................................58

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..................................................................................60

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 20:30 29/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp