Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Ứng dụng hệ mờ điều khiển hệ thống nâng từ

Ứng dụng hệ mờ điều khiển hệ thống nâng từ

Cập nhật: 11:06 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập là Ứng dụng hệ mờ điều khiển hệ thống nâng từ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................... 9

1. Lý do chọn đề tài............................................................................................ 9

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài..................................................... 11

3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 11

4. Dự kiến các kết quả đạt đƣợc....................................................................... 12

5. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 12

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ MỜ...................................................... 13

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................... 13

1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẬP MỜ....................................................... 13

1.2.1. Định nghĩa tập mờ .............................................................................. 13

1.2.2. Các phép toán trên tập mờ .................................................................. 15

1.2.2.1.Phần bù của một tập mờ ................................................................ 15

1.2.2.2. Hợp của các tập mờ ...................................................................... 16

1.2.2.3.Giao của các tập mờ ...................................................................... 17

1.2.2.4. Phép suy diễn mờ.......................................................................... 18

1.3. CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ............................................... 19

1.3.1. Sơ đồ khối bộ điều khiển mờ.............................................................. 19

1.3.1.1. Mờ hoá.......................................................................................... 19

1.3.1.2. Khối luật hợp thành (khối thiết bị hợp thành).............................. 20

1.3.1.3. Giải mờ ......................................................................................... 21

1.3.2. Phân loại bộ điều khiển mờ ................................................................ 24

1.3.2.1. Bộ điều khiển mờ tĩnh .................................................................. 25

1.3.2.2. Bộ điều khiển mờ động................................................................. 26

1.3.3. Các bƣớc tổng hợp bộ điều khiển mờ................................................. 27

CHƯƠNG II: MÔ HÌNH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NÂNG TỪ VÀ THIẾT

KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ ................................................................................. 29

2.1. MÔ HÌNH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NÂNG TỪ................................... 29

2.1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................... 29

2.1.2. Mô hình toán học ................................................................................ 30

2.2. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ........................................................... 31

2.2.1.Thiết kế hệ mờ bằng công cụ Fuzzy trong Matlab .............................. 32

2.2.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ sử dụng mô hình toán của hệ thống nâng

từ ................................................................................................................... 37

2.2.2.1. Thiết kế bộ điều khiển mờ tĩnh cho đối tƣợng ............................. 38

2.2.2.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ động cho đối tƣợng............................ 41

2.2.2.3. So sánh bộ điều khiển mờ tĩnh và bộ điều khiển mờ động .......... 45

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG NÂNG TỪ ...................... 48

3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NÂNG TỪ............................... 48

3.2. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THỰC HỆ THỐNG NÂNG TỪ ...... 48

3.2.1. Cuộn dây ............................................................................................. 49

3.2.2. Phần động............................................................................................ 49

3.2.3. Thiết bị đo góc .................................................................................... 49

3.2.4. Card Arduino ...................................................................................... 50

3.2.5. Cánh tay đòn ....................................................................................... 51

3.2.6.Mô hình thực của hệ thống nâng từ ..................................................... 52

Chương IV: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHO HỆ THỐNG NÂNG

TỪ ....................................................................................................................... 54

4.1. GIỚI THIỆU THƢ VIỆN ARDUINO TRONG SIMULINK.................. 54

4.1.1. Khối Arduino IO Setup....................................................................... 54

4.1.2. Khối Real - Time Pacer....................................................................... 55

4.1.3. Khối Maglev Coil ............................................................................... 56

4.1.4. Khối thiết bị đo góc ............................................................................ 58

4.2. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHO HỆ THỐNG NÂNG TỪ ........ 59

4.2.1. Thiết kế bộ điều khiển mờ .................................................................. 60

4.2.2. Sơ đồ hệ thống điều khiển mờ thời gian thực sử dụng Simulink ....... 61

4.2.3. Kết quả điều khiển thực ...................................................................... 62

4.3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI CHO HỆ THỐNG NÂNG TỪ ........... 63

4.3.1. Sơ đồ hệ thống điều khiển PI thời gian thực sử dụng Simulink......... 63

4.3.2. Kết quả điều khiển sử dụng bộ điều khiển PI..................................... 64

4.4. So sánh kết quả điều khiển thực khi sử dụng bộ điều khiển mờ và bộ

điều khiển PI .................................................................................................... 65

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................. 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 67

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 11:06 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp