Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Truy vấn thống kê cơ sở dữ liệu một cách mềm dẻo dựa trên logic mờ

Truy vấn thống kê cơ sở dữ liệu một cách mềm dẻo dựa trên logic mờ

Cập nhật: 10:58 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập Truy vấn thống kê cơ sở dữ liệu một cách mềm dẻo dựa trên logic mờ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU............................................. 4

1.1 Cơ sở dữ liệu và các truy vấn ...................................................................... 4

1.1.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu......................................................................... 4

1.1.2 Mô hình CSDL quan hệ......................................................................... 6

1.1.2.1 Khóa của quan hệ [1]..................................................................... 7

1.1.2.2 Phụ thuộc hàm ................................................................................ 8

1.1.2.3 Đại số quan hệ ................................................................................ 8

1.1.3 Các truy vấn trên mô hình quan hệ..................................................... 11

1.1.3.1 SQL ............................................................................................... 11

1.1.3.2 MySQL .......................................................................................... 13

1.1.3.3 SQL server. ................................................................................... 14

1.2 Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong truy vấn CSDL..................................... 15

1.2.1 Tập mờ và thông tin không chắc chắn ................................................ 15

1.2.1.1 Tập mờ [5].................................................................................... 15

1.2.1.2 Các kiểu hàm thuộc....................................................................... 16

1.2.2 Logic mờ.............................................................................................. 18

1.2.3 Lượng từ mờ ........................................................................................ 19

1.2.4 Ứng dụng logic mờ trong truy vấn CSDL ........................................... 21

1.2.4.1 Cơ sở dữ liệu mờ........................................................................... 21

1.2.4.2 Cơ sở dữ liệu quan hệ ................................................................... 23

CHƯƠNG 2 MỘT PHƯƠNG PHÁP TRUY VẤN THỐNG KÊ MỀM DẺO .. 25

2.1 Quan niệm truy vấn mềm dẻo trên logic mờ ............................................. 25

2.1.1 Khái niệm truy vấn mềm dẻo............................................................... 25

2.1.2 Một số ngôn ngữ truy vấn CSDL mềm dẻo [7].................................... 26

2.2 Lƣợng từ hóa với ngôn ngữ tự nhiên......................................................... 29

2.2.1 Lượng từ ngôn ngữ.............................................................................. 29

2.2.2 Tóm tắt ngôn ngữ sử dụng logic mờ với lượng hóa ngôn ngữ tự nhiên...... 30

2.2.2.1 Giới thiệu mô hình tón tắt SAITETIQ [7]..................................... 30

2.2.2.2 Tóm tắt ngôn ngữ theo phương pháp tiếp cận của Yager. ........... 33

2.3 Protoforms – Một phƣơng pháp xây dựng thống kê mềm dẻo.................. 38

2.4 Một truy vấn mờ thêm vào nhƣ một phƣơng tiện để thực hiện thống kê

bằng ngôn ngữ tự nhiên ................................................................................... 41

2.5 Mô tả quá trình truy vấn ............................................................................ 43

2.5.1. Biểu thức của truy vấn........................................................................ 43

2.5.2 Đánh giá truy vấn................................................................................ 45

2.5.3 Thuật toán lựa chọn ............................................................................ 45

2.5.4 Phân loại ............................................................................................. 47

2.5.5 Từ tóm tắt đến các bộ trong một câu trả lời. ...................................... 49

CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM............................................................. 50

3.1 Mô tả mô hình và giải pháp sử dụng trong truy vấn mềm dẻo.................. 50

3.1.1 Mô hình truy vấn mềm dẻo.................................................................. 50

3.1.2 Giải pháp được sử dụng trong truy vấn mềm dẻo .............................. 51

3.2 Nội dung thử nghiệm................................................................................. 52

3.2.1 Xác định miền tham chiếu và xác định điều kiện mờ.......................... 53

3.2.2 Xử lý truy vấn. ..................................................................................... 54

3.2.3 Lọc dữ liệu........................................................................................... 54

3.3 Thuật toán .................................................................................................. 54

3.4 Kết quả thực hiện....................................................................................... 59

KẾT LUẬN......................................................................................................... 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 66

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 10:58 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp