Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Cập nhật: 12:32 Ngày 02/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC  

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN 

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  ............................................................. 3 

1.1  .Tổng quan về tài chính doanh nghiệp...................................................... 3 

1.1.1  Bản chất của tài chính doanh nghiệp  ..................................................... 3 

1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp .............................................................. 4 

1.2  Quản trị tài chính doanh nghiệp ............................................................... 5 

1.2.1  Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp  ........................................... 5 

1.2.2  Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp  .......................................... 5 

1.3  Phân tích tài chính doanh nghiệp  .............................................................. 7 

1.3.1  Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp  .................................... 7 

1.3.2  Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp  ...................................... 7 

1.3.3  Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp ........ 8 

1.4  Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp  ......................... 8 

1.5  Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp .............................. 11 

1.5.1  Phương pháp so sánh  ........................................................................... 11 

1.5.2  Phương pháp phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính............................ 12 

1.6  Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ............................ 13 

1.6.1  Phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính  .. 13 

1.6.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp  ..................... 18 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH

2.1 Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh  .......... 25 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty  ......................................... 25 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty  .............................................................. 27 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp .............................................................. 28 

2.1.4 Nguồn lao động  .......................................................................................... 31 

2.1.5 Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014

2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập 

khẩu Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014  .............................................................. 34  

2.2.1. Phân tích qua bảng cân đối kế toán  ........................................................... 34 

2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  ...................................... 40 

2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp  .................... 43 

2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập 

khẩu Quảng Ninh ................................................................................................ 52 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH

3.1 Báo cáo thực tập Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập 

khẩu Quảng Ninh giai đoạn 2015- 2020  ............................................................. 55 

3.1.1 Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2015-2020 .......................... 55 

3.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty  .................................................................. 55 

3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp ................. 56 

3.2.1 Tăng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh  .................................. 56 

3.2.3 Giải pháp hạn chế hàng tồn kho  ................................................................. 58 

3.2.2. Tối thiểu hoá chi phí: ................................................................................ 59 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 61 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 12:32 02/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp