Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang

Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang

Cập nhật: 12:42 Ngày 02/03/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH MẠO HIỂM  ....... 4 

1.1. Cơ sở lý luận về du lịch mạo hiểm  .............................................................. 4 

1.1.1. Các khái niệm và quan điểm về loại hình du lịch mạo hiểm  ................... 4 

1.1.2. Đặc điểm  ..................................................................................................... 6 

1.1.3. Điều kiện hình thành và phát triển  ........................................................... 8 

1.1.3.1. Điều kiện về điểm đến .............................................................................. 8 

1.1.3.2. Điều kiện về chủ thể tham gia  ................................................................ 11 

1.1.6. Các sản phẩm, dịch vụ liên quan ............................................................ 15 

1.1.7. Vai trò của du lịch mạo hiểm................................................................... 16 

1.1.8. Xu hướng du lịch mạo hiểm trong tương lai  .......................................... 18 

1.2. Du lịch mạo hiểm trên Thế giới và tại Việt Nam .................................... 19 

1.2.1.  Du lịch mạo hiểm trên Thế giới  .............................................................. 19 

1.2.2. Du lịch mạo hiểm tại Việt Nam  ............................................................... 23 

Tiểu kết chƣơng 1  .............................................................................................. 25 

CHƯƠNG 2. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH 

MẠO HIỂM TẠI HÀ GIANG  ......................................................................... 26 

2.1. Giới thiệu khái quát về Hà Giang  ............................................................. 26 

2.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................................ 26 

2.1.2. Lịch sử hình thành  ................................................................................... 26 

2.1.3. Sơ lược hoạt động du lịch tại Hà Giang  ................................................. 28 

2.2. Đánh giá các điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm tại Hà Giang ....... 29 

2.2.1. Tài nguyên du lịch  .................................................................................... 30 

2.2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên  .................................................................... 30 

2.2.1.2. Tài nguyên nhân văn  .............................................................................. 41 

2.2.2. Cơ sở hạ tầng  ............................................................................................ 49 

2.2.2.1. Giao thông  .............................................................................................. 49 

2.2.2.2. Hệ thống thông tin liên lạc  ..................................................................... 51 

2.2.3. Hệ thống điện, nước  .................................................................................. 52 

2.2.2.4. Y tế  .......................................................................................................... 52 

2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ du lịch  ........................................ 53 

2.2.3.1. Cơ sở lưu trú .......................................................................................... 53 

2.2.3.2. Dịch vụ ăn uống ..................................................................................... 55 

2.2.3.3. Các dịch vụ du lịch khác  ........................................................................ 56 

2.2.4. Cơ chế chính sách và các dự án đầu tư du lịch tại Hà Giang  ............... 57 

2.2.5. Thị trường khách tiềm năng  .................................................................... 60 

2.2.6. Phương thức tổ chức  ................................................................................ 62 

2.2.6.1. Hướng dẫn viên và dịch vụ hướng dẫn  .................................................. 62 

2.2.6.3. Thông tin du lịch .................................................................................... 64 

2.3. Đánh giá chung  ........................................................................................... 66 

2.3.1. Thuận lợi .................................................................................................. 66 

2.3.2. Khó khăn  ................................................................................................... 67 

Tiểu kết chƣơng 2  .............................................................................................. 68 

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC HIỆU QUẢ 

CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI 

HÀ GIANG ........................................................................................................ 69 

3.1. Định hƣớng phát triển du lịch mạo hiểm ở Hà Giang  ............................ 69 

3.2.1.  Phát triển du lịch mạo hiểm gắn kết với cộng đồng địa phương  ........ 69 

3.2.2. Định hướng chính sách phát triển  .......................................................... 72 

3.2. Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác hiệu quả các điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm

3.2.1. Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cư dân địa phương  .. 75 

3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch mạo hiểm .............................................. 77 

3.2.4. Liên kết trong việc xây dựng thương hiệu du lịch mạo hiểm tại Hà 

Giang  ................................................................................................................... 79 

3.2.5. Tăng cường xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch  .................................. 80 

3.2.6. Hoàn thiện các cơ chế chính sách........................................................... 81 

3.2.7. Đảm bảo vệ sinh môi trường ................................................................... 82 

3.2.8. Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tham gia một số loại hình du 

lịch mạo hiểm ..................................................................................................... 83 

3.3. Một số kiến nghị  .......................................................................................... 84 

3.3.1. Kiến nghị với Tổng cục Du lịch  ............................................................... 84 

3.3.2. Kiến nghị với tỉnh Hà Giang ................................................................... 85 

Tiểu kết chƣơng 3  .............................................................................................. 86 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 87 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 12:42 02/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp