Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Thực trạng vốn huy động tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Thực trạng vốn huy động tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Cập nhật: 18:19 Ngày 19/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ngân hàng thương mại và vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại với nền kinh tế
1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.3.2. Nghiệp vụ tín dụng
1.1.3.3. Nghiệp vụ khác
1.1.4. Nguồn vốn và nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.4.1. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.1.4.2. Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về vốn huy động tiền gửi
1.2.2. Các loại hình tiền gửi
1.2.2.1 Tiền gửi không kì hạn
1.2.2.1. Tiền gửi có kì hạn
1.2.2.2. Tiền gửi tiết kiệm
1.2.3. Vai trò của vốn tiền gửi
1.2.3.1. Đối với nền kinh tế
1.2.3.1. Đối với ngân hàng
1.2.3.2. Đối với người gửi tiền
1.2.4. Các nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn tiền gửi
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.1.1. Lãi suất
1.2.4.1.2. Chất lượng, tiện ích và mức độ đa dạng của sản phẩm dịch vụ
1.2.4.1.3. Thời gian giao dịch và chất lượng khách hàng
1.2.4.1.4. Uy tín và năng lực tài chính của ngân hàng
1.2.4.1.5. Cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động
1.2.4.1.6. Đội ngũ nhân sự của ngân hàng
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
1.2.4.2.1. Thu nhập và thói quen sử dụng tiền mặt của dân cư
1.2.4.2.2. Tính cạnh tranh của các ngân hàng
1.2.4.2.3. Môi trường pháp lý và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương
1.2.4.2.4. Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế
1.2.4.2.5. Kì vọng vào nền kinh tế và xu hướng tâm lý của người dân
1.2.5. Các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng vốn tiền gửi
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hải Phòng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Sacombank
2.1.2. Tổng quan về Sacombank chi nhánh Hải Phòng
2.1.2.1. Sơ lược đặc điểm và tình hình của chi nhánh
2.1.2.2 Các thành tích đạt được
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.3. Hoạt động nghiệp vụ đang có
2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn
2.1.4.1. Thuận lợi
2.1.4.2. Khó khăn
2.1.5. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Hải
Phòng giai đoạn năm 2011­2013
2.1.5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.5.2. Kết quả hoạt động huy động vốn
2.1.5.3. Kết quả hoạt động sử dụng vốn
2.2. Thực trạng công tác huy động huy vốn tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
Thương Tín chi nhánh Hải Phòng
2.2.1. Các sản phẩm tiền gửi tại Chi nhánh
2.2.2. Các phương thức tìm kiếm tiền gửi
2.2.3. Quy mô huy động vốn tiền gửi và tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi
2.2.4. Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi
2.2.4.1. Cơ cấu tiền gửi theo kì hạn
2.2.4.2. Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng
2.2.4.3. Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền tệ
2.2.5. Đánh giá về công tác mở rộng quy mô vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
thương tín chi nhánh Hải Phòng
2.2.5.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân
2.2.5.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG QUY MÔ VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh chung của Sacombank chi nhánh Hải Phòng
3.2. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi của Sacombank chi nhánh Hải Phòng
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài
Gòn Thương Tín chi nhánh Hải Phòng
3.3.1. Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn tiền gửi để phát triển nguồn vốn
3.3.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn tiền gửi đặc biệt là nguồn vốn
quận Dương Kinh
3.3.3. Tăng cường hoạt động chiến lược marketing và chiến lược khách hàng hợp lý cho chi nhánh
3.3.4. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên Ngân hàng
KẾT LUẬN
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 18:19 19/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp