Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Nông - Lâm - Ngư row Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 21:14 Ngày 03/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là  Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 
1.1.1- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững 
1.1.2- Cơ sở thực tiễn 
1.2- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.2.1- Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết 
1.2.2- Các phương pháp nghiên cứu 
1.2.3- Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN 
2.1- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện lục ngạn, tỉnh Bắc Giang 
2.1.1- Điều kiện tự nhiên 
2.1.2- Điều kiện kinh tế - xã hội 
2.1.3- Một số thuận lợi, khó khăn chung của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội với tình hình phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn 
2.2- Thực tạng sản xuất và phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn 
2.2.1- Một số nhân tố sản xuất, phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn 
2.2.2- Những ảnh hưởng của cơ chế chính sách Nhà nước và khoa học công nghệ đối với phát triển cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn 
2.2.3- Kết quả sản xuất cây ăn quả trong vùng nghiên cứu 
2.2.4- Những ảnh hưởng của phát triển cây ăn quả đối với môi trường sinh thái 
2.2.5- Hiệu quả xã hội từ sản xuất phát triển cây ăn quả 
2.2.6- Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình phát triển và hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả 
2.2.7- Một số kết luận về thực trạng phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững ở huyện Lục Ngạn 
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢTHEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN 
3.1- Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển cây ăn quả 
3.1.1- Những quan điểm phát triển cây ăn quả 
3.1.2- Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH huyện Lục Ngan đến năm 2010 
3.1.2- Định hướng phát triển cây ăn quả 
3.2- Một số giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Ngạn theo hướng bền vững 
3.2.1- Quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển cây ăn quả 
3.2.3- Tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh cho người lao động 
3.2.4- Bảo quản trước, sau thu hoạch và chế biến 
3.2.5- Các giải pháp về kỹ thuật 
3.2.6- Thị trường và dịch vụ 
3.2.7- Cơ chế chính sách 
3.3- DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.3.1- Về kết quả và hiệu quả kinh tế đến năm 2010 
3.3.2- Về bảo vệ môi trường sinh thái 
3.3.3- Về xã hội 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:14 03/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp