Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Nông - Lâm - Ngư row Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 20:59 Ngày 03/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
1.1. Cơ sở pháp lý về biển và hải đảo 
1.1.1. Các văn bản pháp lý của Trung ương về biển và hải đảo 
1.1.2. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh về biển và hải đảo 
1.2. Các khái niệm liên quan về biển, đảo 
1.2.1. Khái niệm về biển 
1.2.2. Khái niệm về đảo, quần đảo 
1.2.3. Các khái niệm liên quan đến biển và hải đảo 
1.3. Quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.3.1. Khái niệm quản lý nhà nước về biển và hải đảo
1.3.2. Quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo 
1.4. Đặc điểm của quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.4.1. Cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.4.2. Quản lý nhà nước trên vùng biển rộng lớn, có nguồn tài nguyên biển phong phú cùng đối tượng khai thác, sử dụng biển đa dạng với những sức ép về phát triển kinh tế biển gia tăng 
1.4.3. Quản lý nhà nước về biển và hải đảo vừa mang yếu tố quốc gia, vừa mang yếu tố quốc tế 
1.4.4. Quản lý nhà nước về biển và hải đảo đòi hỏi nguồn lực lớn 
1.5. Nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.5.1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 
1.5.2. Lập quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 
1.5.3. Quản lý thống nhất các hoạt động điều tra cơ bản, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; quản lý về khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển, hải đảo và đại dương 
1.5.4. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 
1.5.5. Phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và bảo vệ môi trường bờ biển 
1.6. Các hình thức quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.6.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý biển và hải đảo 
1.6.2. Ban hành cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.6.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
1.6.4. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về biển và hải đảo 
1.7. Tổng quan kết quả nghiên cứu quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua 
1.7.1. Tổng quan kết quả nghiên cứu quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở Việt Nam trong thời gian qua 
1.7.2. Tổng quan kết quả nghiên cứu, thực hiện quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua 
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
2.2. Địa điểm, phạm vi, thời gian nghiên cứu 
2.2.1. Về địa điểm nghiên cứu 
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu 
2.2.3. Về thời gian nghiên cứu 
2.3. Nội dung nghiên cứu 
2.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo. 
2.3.2. Đánh giá nội dung của công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
2.3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
2.4. Phương pháp nghiên cứu 
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu từ 2007- 2013 
2.4.2. Phương pháp thống kê so sánh 
2.4.3. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan 
2.4.4. Phương pháp chuyên gia 
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh 
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh 
3.2.1. Kết quả xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh 
3.2.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh từ năm 2007-2013 
3.2.3. Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh 
3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh 
3.3.1. Đối với Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
3.3.2. Các đề xuất với tỉnh Quảng Ninh 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 14 lần - Cập nhật: 20:59 03/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp