Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU KHÁC row Báo cáo thực tập y dược row Thiết kế vector biểu hiện bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan

Thiết kế vector biểu hiện bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan

Cập nhật: 12:15 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Y Dược Thiết kế vector biểu hiện bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

PHẦN I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................................4

1. TẾ BÀO GỐC ............................................................................................................4

1.1. Định nghĩa tế bào gốc ..........................................................................................4

1.2. Các đặc tính của tế bào gốc..................................................................................4

1.3. Phân loại tế bào gốc .............................................................................................4

1.3.1. Phân loại tế bào gốc theo khả năng biệt hóa..................................................5

1.3.2. Phân loại tế bào gốc theo vị trí thu nhận .......................................................5

1.3.3. Phân loại khác................................................................................................7

1.4. Lợi ích của tế bào gốc dây rốn so với các nguồn tế bào khác..............................8

1.5. Tế bào gốc trung mô (TBGTM) phân lập từ lớp Wharton-Jelly (WJ) dây rốn

(hWJSCs-human Wharton-Jelly Stem Cells)..............................................................9

1.5.1. Cấu tạo dây rốn..............................................................................................9

1.5.2. Các nghiên cứu về phương pháp phân lập, nuôi và biệt hóa hWJSCs........10

1.5.2.1. Nghiên cứu về các phương pháp phân lập và nuôi cấy hWJSCs..........10

1.5.2.2. Các nghiên cứu về biệt hóa hWJSCs.....................................................12

1.5.3. Các chỉ thị phân tử của hWJSCs..................................................................14

1.5.4. Tính ổn định di truyền của TBG và phương pháp xác định tính ổn định di

truyền .....................................................................................................................14

1.6 Biệt hóa tế bào gốc bằng chuyển gen..................................................................15

1.6.1 Gen HNF-4α .................................................................................................16

1.6.2 Biệt hóa tế bào gốc trung mô bằng chuyển gen............................................17

PHẦN II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................20

2.1 Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................20

2.1.1 Nguyên liệu...................................................................................................20

2.1.2 Thiết bị..........................................................................................................20

2.1.3 Hóa chất ........................................................................................................21

2.2 Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................22

2.2.1 Thu nhận và xử lý dây cuống rốn .................................................................22

2.2.2 Phân lập tế bào gốc trung mô cuống rốn ......................................................24

2.2.2.1 Phương pháp phân lập tế bào .................................................................24

2.2.2.2 Phương pháp cấy chuyển tế bào.............................................................24

2.2.2.3 Phương pháp nhuộm sắc thể...................................................................25

2.2.3 Tách chiết RNA tổng số ...............................................................................25

2.2.4 Định lượng RNA trong mẫu tách chiết.........................................................26

2.2.5 Điện di trên gel agarose ................................................................................27

2.2.6 Khuếch đại trình tự mã hóa (CDS) của gen HNF-4α bằng RT-PCR ...........28

2.2.7 Tách chiết DNA plasmid từ vi khuẩn ...........................................................29

2.2.8 Nhân dòng trình tự mã hóa của gen HNF-4α và đọc trình tự.......................30

2.2.9. Biến nạp vào tế bào E.coli DH5α ................................................................31

2.2.10 Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện trong TBGTM ................................32

2.2.11 Nhiễm (transfection) vector tái tổ hợp vào TBGTM cuống rốn.................33

2.2.12 Kiểm tra khả năng biểu hiện của các chỉ thị trong tế bào gốc....................33

PHẦN III. KẾT QUẢ VÀO THẢO LUẬN..............................................................34

3.1 Phân lập và nuôi cấy tế bào.................................................................................34

3.2 Phân tích nhiễm sắc thể TBGTM........................................................................37

3.3 Tách chiết RNA tổng số......................................................................................39

3.4 Định lượng RNA tổng số ....................................................................................40

3.5 Đánh giá đặc tính di truyền của TBGTM sau phân lập bằng RT-PCR...............41

3.6 Báo cáo thực tập Khuếch đại trình tự mã hóa (CDS) của gen HNF-4α..........45

3.7 Nhân dòng trình tự mã hóa của gen HNF-4α và đọc trình tự .............................47

3.7.1 Nhân dòng trình tự mã hóa của gen HNF-4α ...............................................47

3.7.2 Kết quả phân tích trình tự gen ......................................................................49

3.8 Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện trong TBGTM.........................................50

3.9 Đánh giá hiệu quả của quá trình chuyển gen ......................................................51

PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................55

PHẦN V. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................56

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 12:15 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp