Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Cập nhật: 15:24 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm là Giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

PHI NHÂN THỌ VÀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI

NHÂN THỌ...................................................................................................................... 7

1.1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI

NHÂN THỌ............................................................................................................................7

1.1.1. Khái niệm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ...................................................7

1.1.2. Qui luật hoạt động của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.............................12

1.2. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG BẢO

HIỂM PHI NHÂN THỌ.....................................................................................................14

1.2.1. Tổng quan về giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.............................14

1.2.2. Nguyên tắc giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.................................19

1.2.3. Cơ quan giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ......................................20

1.2.4. Nội dung giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ....................................23

1.2.5. Phương thức giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ..............................34

1.2.6. Qui trình thực hiện giám sát ............................................................................40

1.3. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI....................47

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................53

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI

NHÂN THỌ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013................................................. 54

2.1. KHÁT QUÁT THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM................54

2.1.1. Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ..............54

2.1.2. Qui mô thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.....................................58

2.1.3. Sản phẩm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam..........................61 

2.2. THỰC TRẠNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN

THỌ VIỆT NAM.................................................................................................................63

2.2.1. Thể chế giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.....................63

2.2.2. Cơ quan giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ....................71

2.2.3. Hoạt động giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai

đoạn 2008 - 2013..............................................................................................76

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM ................................................................101

2.3.1. Những kết quả đạt được của hoạt động giám sát.........................................101

2.3.2. Những hạn chế của hoạt động giám sát........................................................103

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại.....................................................................103

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2........................................................................................107

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THỊ

TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM......................................... 108

3.1. ĐỊNH HƯỚNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN

THỌ VIỆT NAM...............................................................................................................108

3.1.1. Xu hướng giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trên thế giới............108

3.1.2. Báo cáo thực tập Định hướng giám sát thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

trong thời gian tới...........................................................................................113

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM ................................................................116

3.2.1. Hoàn thiện thể chế giám sát...........................................................................116

3.2.2. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả họat động của cơ quan giám sát.............129

3.2.3. Tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ thông tin ....................................135

3.2.4. Hoàn thiện quy trình trong hoạt động giám sát............................................137

3.2.5. Các giải pháp bổ sung khác...........................................................................145

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3........................................................................................152

KẾT LUẬN................................................................................................................... 153 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 15:24 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp