Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội

Tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội

Cập nhật: 20:20 Ngày 06/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
I. Khái niệm về động lực lao động.
1. Khái niêm động lực.
2. Mục đích ,ý nghĩa và vai trò của việc tạo động lực
2.1. Mục đích của tạo động lực.
2.2. Vai trò
2.3. ý nghĩa.
3. Các lý thuyết về động lực lao động.
3.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow..
3.2. Học thuyết tăng cường sự tích cực của B.F. Skinner
3.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor Broom
3.4. Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams..
3.5. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg
3.6 Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke
II. Các biện pháp tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp
1. Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương.
2. Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng.
3. Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi và dịch vụ.
4. Tạo động lực cho người lao động qua định mức lao động.
5. Tạo động lực cho người lao động qua TCLĐKH và phân công hợp tác lao động.
6. Tạo động lực cho người lao động qua thi đua khen thưởng.
7. Tạo động lực cho người lao động qua bảo hộ an toàn lao động.
8. Tạo động lực cho người lao động qua tổ chức phục vụ nơi làm việc
PHẦN II: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI.
I.Tình hình hoạt động chung của Công ty tác động đến công tác tạo động lực trong lao động 
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1.Giới thiệu chung về Công Ty.
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
1.3. Cơ cấu tổ chức.
1.4. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:..
2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của Công ty..
2.1.Chức năng.
2.2. Nhiệm vụ.
3. Đặc điểm và kết quả hoạt động SXKD của Công ty
3.1. Đặc điểm về sản phẩm.
3.2. Đặc điểm về thị trường.
3.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật
3.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
3.5 .Đặc điểm lao động của Công ty
3.5.2.Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi, giới tính..
3.5.3.Cơ cấu lao động phân theo trình độ văn hoá chuyên mơn.
3.5.4.Cơ cấu công nhân phân theo bậc thợ
II. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội.
1. Công tác tạo động lực cho người lao động qua tiền lương .
1.1 Trả lương khối gián tiếp cơ quan
1.2. Trả lương cho lao động trực tiếp
1.3.Thời hạn trả lương hàng tháng cho CBCNV trong Công ty.
1.4. Mức thu nhập của CBCNV và quan điểm người lao động.
2. Công tác tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng.
2.1.Thưởng cuối năm.
2.2.Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch
2.3.Thưởng thâm niên.
2.4.Thưởng đạt doanh thu.
3. Công tác tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi và dịch vụ.
4. Công tác tạo động lực cho người lao động qua định mức lao động..
5. Công tác tạo động lực cho người lao động qua TCLĐKH và phân công hợp tác lao động. 
5.1. Công tác tuyển chọn lao động tai Công ty..
5.2.Bố trí lao động.
5.3 Kỷ luật lao động ...
6. Công tác thi đua khen thưởng..
7. Công tác tạo động lực cho người lao động qua bảo hộ an toàn lao động.
8. Công tác tạo động lực cho người lao động qua tổ chức phục vụ nơi làm việc
III. Đánh giá chung về thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tai Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Đường Sắt Hà Nội.
1 .Ưu điểm.
1.1. Về công tác tiền lương
1.2 .Chính sách tiền thưởng
1.3.Công tác phúc lợi và dịch vụ
1.4. Xây dựng định mức lao động.
1.5 .TCLĐKH và phân công hợp tác lao động
1.6. Thi đua khen thưởng..
1.7.Công tác bảo hộ lao động
1.8. Tổ chức phục vụ nơi làm việc
2 . Nhược điểm còn tồn tại.
2.1. Về công tác tiền lương
2.2 .Chính sách tiền thưởng
2.3. Công tác phúc lợi và dịch vụ
2.4. Xây dựng định mức lao động .
2.5 .TCLĐ KH và phân công hợp tác lao động
2.6. Thi đua khen thưởng
2.7.Công tác bảo hộ lao động
2.8. Tổ chức phục vụ nơi làm việc
3 .Kết luận cuối cùng
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 
I. Phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai..
II. Một số biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tai Công ty
1. Hoàn thiện công tác trả lương.
2Hoàn thiệ Chính sách tiền thưởng.
3 Hoàn thiện công tác phúc lợi và dịch vụ..
4. Hồn thiện xây dựng định mức lao động 
5.Hoàn thiên công tác TCLĐKH và phân công hợp tác lao động.
6 Hoàn thiên công tác thi đua khen thưởng.
7.Hoàn thiện công tác bảo hộ lao động.
8. Hoàn thiệncông tác tổ chức phục vụ nơi làm việc
KẾT LUẬN.
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 20:20 06/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp