Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 20:17 Ngày 19/03/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ÐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 2

4. Những đóng góp mới của luận văn........................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THU BẢO

HIỂM XÃ HỘI................................................................................. 5

1.1. Một số vấn đề lý luận chung về Bảo hiểm xã hội.................................. 5

1.1.1. Tính tất yếu khách quan của BHXH............................................... 5

1.1.2. Khái niệm về BHXH....................................................................... 8

1.1.3. Bản chất BHXH .............................................................................. 9

1.1.4. Đối tượng BHXH.......................................................................... 11

1.1.5. Chức năng của BHXH .................................................................. 12

1.2. Những vấn đề chung về quản lý thu BHXH........................................ 14

1.2.1. Vai trò của công tác thu BHXH trong việc tạo lập quỹ BHXH ... 14

1.2.2. Vai trò của công tác thu trong việc tạo lập mối quan hệ giữa các

bên trong BHXH ..................................................................................... 15

1.2.3. Công tác thu trong việc tạo đảm bảo công bằng trong BHXH ........ 16

1.3. Cơ sở pháp lý, các quy định của Nhà nước Việt Nam về thu BHXH .... 16

1.3.1. Những quy phạm pháp luật chủ yếu điều chỉnh công tác quản lý

thu BHXH ở Việt Nam ........................................................................... 17

1.3.2. Quy định về công tác quản lý thu BHXH của BHXH Việt Nam ...... 18

1.4. Nội dung công tác quản lý thu –nộp bảo hiểm xã hội ......................... 20

1.4.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH.............................................. 21

1.4.2. Quản lý mức thu BHXH ............................................................... 23

1.4.3. Tổ chức thu BHXH....................................................................... 25

1.5. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thu BHXH.......................................... 27

1.5.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người...... 27

1.5.2. Chính sách tiền lương ................................................................... 27

1.5.3. Tuổi nghỉ hưu................................................................................ 28

1.5.4. Chính sách lao động và việc làm .................................................. 28

1.5.5. Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen của người lao động và người sử

dụng lao động; sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền.......30

1.5.6. Mức độ chi trả các chế độ .................................................................30

1.5.7. Chế tài xử phạt vi phạm về BHXH............................................... 31

1.6. Kinh nghiệm về thu - chi và quản lý quỹ BHXH của các nước trên

thế giới........................................................................................................ 32

1.6.1. Kinh nghiệm thu - chi và quản lý quỹ BHXH của Philippin........ 32

1.6.2. Kinh nghiệm về thu - chi và quản lý quỹ BHXH của CHLB Đức33

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................. 37

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 37

2.2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 37

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu ....................................................... 37

2.2.2. Phương pháp phân tích.................................................................. 38

2.3. Các tiêu chí đánh giá việc quản lý thu BHXH..................................... 39

Chương 3. THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM

XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC........................... 41

3.1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội

tỉnh Vĩnh Phúc............................................................................................. 41

3.1.1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam............................................................ 41

3.1.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ................................................... 45

3.2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH ở tỉnh Vĩnh Phúc.................. 53

3.2.1. Đối tượng tham gia BHXH........................................................... 53

3.2.2. Phương thức đóng và mức đóng BHXH....................................... 59

3.2.3. Quản lý công tác thu BHXH......................................................... 60

3.2.4. Công tác quản lý thu - nộp BHXH ............................................... 66

3.2.5. Quản lý truy thu nợ đọng BHXH.................................................. 67

3.2.7. Quản lý tài liệu.............................................................................. 71

3.3. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu bảo hiểm xã hội 72

3.3.1. Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen của người lao động và người

sử dụng lao động..................................................................................... 72

3.3.2. Tốc độ tăng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người .................. 73

3.3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp chính quyền .................. 76

3.4. Đánh giá việc tăng cường quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc ................................................................................................... 77

3.4.1. Những mặt đã đạt được................................................................. 77

3.4.2. Những mặt còn tồn tại................................................................... 79

3.4.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm .......................................... 80

Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN

ÐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI ..... 84

4.1. Quan điểm, phương hướng phát triển hoạt động BHXH Việt Nam đến

năm 2020..................................................................................................... 84

4.1.1. Quan điểm về hoàn thiện và phát triển hoạt động Bảo hiểm xã hội

ở Việt Nam đến năm 2020 ...................................................................... 84

4.1.2. Báo cáo thực tập Phương hướng phát triển hoạt động Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

đến năm 2020 .......................................................................................... 86

4.2. Một số biện pháp để tăng cường quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc.................................................................................................... 88

4.2.1 Một số nguyên tắc trong việc tăng cường quản lý thu bảo hiểm

xã hội ...................................................................................................... 88

4.2.2. Nhóm các giải pháp tổ chức thu bảo hiểm xã hội......................... 89

4.2.3. Nhóm các giải pháp cho cơ quan BHXH...................................... 95

4.3. Một số kiến nghị để tăng cường công tác quản lý thu BHXH trên địa

bàn tỉnh Vĩnh Phúc.................................................................................... 103

4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước.............................................................. 103

4.3.2. Kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương.......................... 104

KẾT LUẬN.................................................................................................. 107

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:17 19/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp