Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại tại Chi Cục thuế thành phố Thái Nguyên

Tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại tại Chi Cục thuế thành phố Thái Nguyên

Cập nhật: 22:11 Ngày 14/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại tại Chi Cục thuế thành phố Thái Nguyên đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 
1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại 
1.1.1. Quan niệm về thuế 
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp 
1.1.3. Khái niệm, đặc điểm của kiểm tra thuế 
1.1.4. Vai trò và tính tất yếu phải kiểm tra thuế 
1.2. Những vấn đề cơ bản về hoạt động kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại 
1.2.1. Mục tiêu của hoạt động kiểm tra thuế đối với DNTM 
1.2.2. Nguyên tắc kiểm tra thuế đối với DNTM 
1.2.3. Quy trình kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thương mại 
1.2.4. Phương pháp kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thương mại 
1.2.5. Nội dung hoạt động kiểm tra thuế đối với các DNTM 
1.2.6. Hiệu quả của hoạt động kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thương mại
1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thương mại 
1.2. Kinh nghiệm về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại 
1.2.1. Kinh nghiệm về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại trên thế giới - Mỹ 
1.2.2. Kinh nghiệm về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại của một số địa phương trong nước 
1.2.3. Bài học kinh nghiệm về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp thương mại tại Chi cục thuế Thành phố Thái Nguyên 
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thông tin 
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu 
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 3. THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 
3.1. Đặc điểm địa bàn Thành phố Thái Nguyên 
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
3.2. Đặc điểm của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 
3.2.1. Bộ máy tổ chức của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên 
3.2.2. Tổ chức hệ thống kiểm tra thuế tại Chi cục thuế TP Thái Nguyên 
3.2.3. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn TP Thái Nguyên 
3.2.4. Tình hình chung về các doanh nghiệp thương mại tại Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 
3.3. Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thương mại tại Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên 
3.3.1. Công tác lập kế hoạch kiểm tra thuế 
3.3.2. Thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế 
3.3.3. Thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp thương mại 
3.4. Đánh giá về hoạt động kiểm tra của Chi cục thuế TP Thái Nguyên đối với các doanh nghiệp thương mại qua kết quả điều tra 
3.4.1. Ý kiến của cán bộ Thuế đối với chấp hành luật Thuế của các DNTM 
3.4.2. Ý kiến của cán bộ thuế đối với công tác kiểm tra thuế của Chi cục Thuế 
3.4.3. Ý kiến của các DNTM đối với công tác kiểm tra thuế của Chi cục Thuế 
3.5. Đánh giá chung về hoạt động kiểm tra của Chi cục Thuế TP Thái Nguyên đối với các doanh nghiệp thương mại 
3.5.1. Những kết quả đạt được 
3.5.2. Những hạn chế 
3.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 
4.1. Mục tiêu và định hướng tăng cường công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế TP Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 
4.1.1. Mục tiêu tăng cường công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế TP Thái Nguyên 
4.1.2. Định hướng tăng cường công tác kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế TP Thái Nguyên 
4.2. Giải pháp tăng cường kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thương mại tại Chi cục thuế TP Thái Nguyên 
4.3. Một số kiến nghị 
4.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế 
4.3.2. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân TP Thái Nguyên 
4.3.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp thương mại 
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: 600 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 22:11 14/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp