Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cập nhật: 22:08 Ngày 14/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 
1.3 Câu hỏi nghiên cứu 
1.4 Phương pháp nghiên cứu 
1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu 
1.7 Kết cấu của đề tài nghiên cứu 
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.1 Lý thuyết về quản trị vốn luân chuyển và tác động của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận 
2.1.1 Quản trị vốn luân chuyển 
2.1.2 Khả năng sinh lợi của doanh nghiệp 
2.1.3 Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi 
2.1.3.1 Tác động của quản trị khoản phải thu đến khả năng sinh lợi 
2.1.3.2 Tác động của quản trị hàng tồn kho đến khả năng sinh lợi
2.1.3.3 Tác động của quản trị khoản phải trả đến khả năng sinh lợi
2.1.3.4 Tác động của chu kỳ luân chuyển tiền mặt đến khả năng sinh lợi
2.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Mô hình nghiên cứu 
3.1.1 Cơ sở xây dựng mô hình
3.1.2 Mô hình nghiên cứu 
3.2 Giả thuyết nghiên cứu 
3.3 Phương pháp thu thập dữ liệu 
3.4 Các phương pháp nghiên cứu 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mô tả 
4.1.1 Thống kê mô tả chung 
4.1.2 Thống kê mô tả biến độc lập với biến phụ thuộc 
4.2 Phân tích tương quan 
4.3 Kết quả hồi quy các mô hình
4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 
4.4.1 Các bước kiểm định các giả thuyết hồi quy 
4.4.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết hồi quy 
4.5 Kết quả mô hình nghiên cứu (Phương pháp FGLS) 
4.5.1 Kết quả nghiên cứu mô hình 1 
4.5.2 Kết quả nghiên cứu mô hình 2 
4.5.3 Kết quả nghiên cứu mô hình 3 
4.5.4 Kết quả nghiên cứu mô hình 4 
4.5.5 Kết quả tổng hợp các mô hình nghiên cứu 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý
5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu 
5.2 Một số gợi ý nâng cao khả năng sinh lợi dựa trên việc quản trị vốn luân chuyển 
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 
5.3.1 Hạn chế 
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: 600 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 22:08 14/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp