Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công tytrên thị trường chứng khoán TP.HCM

Tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công tytrên thị trường chứng khoán TP.HCM

Cập nhật: 19:51 Ngày 18/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là  Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM được hoàn thành vào tháng 4/2015  

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ..................................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề...........................................................................................................1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài .....................................................................................1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................2
1.4 Câu hỏi nghiên cứu.............................................................................................2
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................3
1.6 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................3
1.7 Ý nghĩa của đề tài ..............................................................................................3
1.8 Kết cấu luận văn ................................................................................................3
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC............5
2.1 Cơ sở lý thuyết .....................................................................................................5
2.1.1 lý thuyết đánh đổi ..............................................................................................5
2.1.2 Lý thuyết trật tư phân hạng ...............................................................................5
2.1.3 Lý thuyết  dòng tiền ..........................................................................................6
2.1.3.1 Khái niệm dòng tiền .......................................................................................6
2.1.3.2 Các bộ phận cấu thành dòng tiền ...................................................................6
2.1.3.3 Dòng tiền giữa công ty và thị trường tài chính ..............................................9
2.1.4 Lý thuyết dòng tiền  tự do ...............................................................................11
2.1.5 Lý thuyết  chi phí đại diện ..............................................................................12
2.1.5.1 Khái niệm .....................................................................................................13
2.1.5.2 Các mối quan hệ đại diện .............................................................................14
2.1.6 Đòn bẩy tài chính ........................................................................................15
2.1.7 Tính thanh khoản ............................................................................................16
2.2 Các nghiên cứu trước ........................................................................................17
2.3 Các yếu tố được sử dụng làm đòn bẩy tác động đến dòng tiền tự do ................26
2.3.1Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ..........................................................................26
2.3.2 Tỷ lệ nợ dài hạn ..............................................................................................26
2.3.3 Quy mô công ty ..............................................................................................27vi
2.3.4 Lợi nhuận .......................................................................................................27
2.3.5 Quyền sở hữu quản lý .....................................................................................27
2.3.6 Tobin’Q ...........................................................................................................27
2.3.7 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ......................................................28
2.3.8 Chi trả cổ tức ...................................................................................................28
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................................32
3.1 Quy trình nghiên cứu .........................................................................................33
3.2 Dữ liệu nghiên cứu .............................................................................................34
3.3 Phương pháp xử lý dữ liệu .................................................................................34
3.4 Mô hình nghiên cứu ...........................................................................................35
3.5. Mô tả các biến trong mô hình và phương pháp đo lường .................................35
3.5.1 Biến phụ thuộc (FCF): Dòng tiền tự do .........................................................35
3.5.2. Báo cáo thực tập Các Biến độc lập ......................36
3.5.2.1 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) .............................................................36
3.5.2.2 Tỷ lệ nợ dài hạn (LTDR) ..............................................................................36
3.5.3 Biến kiểm soát .................................................................................................36
3.5.3.1 Quy mô doanh nghiệp (SIZE) ...................................................................... 36
3.5.3.2 Lợi nhuận (PRFT) ........................................................................................37
3.5.3.3 Tỷ lệ quyền sở hữu quản lý (MGR) .............................................................37
3.5.3.4 Tobin’ Q (TOBINQ) ..................................................................................38
3.5.3.5 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (Return on Asset - ROA) .....................38
3.5.3.6. Chi trả cổ tức (Dividend) ............................................................................38
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...........................................................41
4.1 Phân tích thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình ......................................41
4.2. Phân tích tương quan  Peason giữa các biến. ....................................................44
4.3. Kiểm tra đa cộng tuyến .....................................................................................47
4.4. Hồi quy tuyến tính các biến trong mô hình .......................................................47
4.5 Kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan ..............................................49
4.6. Phân tích kết quả hồi quy sau hiệu chỉnh ..........................................................50
4.6.1. Tỷ lệ nợ trên vốn chù sở hữu .........................................................................51
4.6.2. Tỷ lệ nợ dài hạn ..............................................................................................52vii
4.6.3 Tobin’Q ...........................................................................................................53
4.6.4. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản .................................................................54
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 19:51 18/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp