Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng Thái Nguyên

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng Thái Nguyên

Cập nhật: 20:23 Ngày 15/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng Thái Nguyên đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án
 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu 
3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 
6. Những đóng góp mới của đề tài 
7. Bố cục của đề tài 
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG CỦA NHTM 
1.1. Cơ sở lý luận 
1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 
1.1.2. Sản phẩm tín dụng của ngân hàng thương mại 
1.1.3. Chất lượng sản phẩm 
1.1.4. Vai trò của công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng 
1.1.5. Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng của ngân hàng: 
1.1.6. Các công cụ kiểm tra 
1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm tra CLSP tín dụng ngân hàng 
1.2. Cơ sở thực tiễn kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng ở một số ngân hàng thương mại trong nước 
1.2.1. Kiểm tra CLSP tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
1.2.2. Kiểm tra CLSP tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 
1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 
2.2.2. Thu thập số liệu nghiên cứu 
2.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu nghiên cứu 
2.2.4. Phân tích số liệu nghiên cứu 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI BIDV THÁI NGUYÊN 
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên 
3.1.1. Lịch sử hình thành 
3.1.2. Tên gọi, địa chỉ 
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
3.1.4. Các sản phẩm tín dụng chính của BIDV Thái Nguyên 
3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thái Nguyên 
3.2. Thực trạng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên 
3.2.1. Lưu đồ cung cấp sản phẩm tín dụng của chi nhánh BIDV 
3.2.2. Bộ máy và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại BIDV Thái Nguyên 
3.2.3. Các quy trình và nội dung kiểm tra đang thực hiện tại BIDV Thái Nguyên
3.2.4. Đánh giá công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên 
3.3. Kết quả phân tích SOWT đối với kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên 
3.3.1. Điểm mạnh (S) 
3.3.2. Điểm yếu (W) 
3.3.3. Cơ hội (O) 
3.3.4. Thách thức (T) 
3.4. Phân tích cơ hội thách thức của BIDV trước yêu cầu phải hoàn thiện quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng 
3.4.1. Cơ hội 
3.4.2. Thách thức 
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI BIDV THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 
4.1. Quan điểm định hướng, mục tiêu 
4.1.1. Quan điểm định hướng 
4.1.2. Mục tiêu của BIDV giai đoạn (2014-2015) định hướng đến 2020. 
4.2. Các yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng ngân hàng 
4.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng để khắc phục các hạn chế tồn tại của các giải pháp kiểm tra CLSP tín dụng đang thực thi tại BIDV Thái Nguyên theo hướng sau
4.2.2. Hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng như: 
4.2.3. Hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản trị ngân hàng 
4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng tại BIDV Thái Nguyên 
4.3.1. Giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm tra CLSP tín dụng ngân hàng nhằm tăng cường kiểm tra trước khi giải ngân, đảm bảo tính độc lập của kiểm tra CLSP tín dụng
4.3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra kết hợp với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
4.3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra theo hướng phân công công việc hợp lý 
4.3.4. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra trên cơ sở tăng cường giám sát bằng hệ thống công nghệ thông tin 
4.3.5. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra kết hợp với áp dụng chế tài xử lý cán bộ NH khi không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ 
4.3.6. Hoàn thiện quy trình kiểm tra cùng với xây dựng các chính sách dành cho hoạt động kiểm tra CLSP tín dụng ngân hàng 
4.4. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 
4.4.1. Xây dựng phần mềm kiểm tra CLSP trong toàn hệ thống 
4.4.2. Thực hiện chuyên môn hóa từng bước trong quy trình cấp tín dụng cho khách hàng 
4.4.3. Xây dựng chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra CLSP tín dụng 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:23 15/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp