Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Cập nhật: 14:13 Ngày 19/11/2015

MỤC LỤC
Tên đề mục .......................................................................................................... Trang
Lời mở đầu ............................................................................................................... 01
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 01
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 02
2.1. Mục tiêu tổng quát  .......................................................................................... 02
2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................ 02
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 02
3.1. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................... 02
3.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 02
4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 02
5. Kết cấu của khóa luận  .......................................................................................... 02
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................... 04
1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại .................... 04
1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ..................................................................... 04
1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng  ................................................................... 04
1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng ....................................................................... 04
1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại .................................................. 07
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ............................................................................. 07
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng .............................................................................. 08
1.2.2.1. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro .............................................. 08
1.2.2.2. Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng ......................................... 09
1.2.3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ......................................................... 09
1.2.3.1. Nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng ................................................. 09
1.2.3.2. Nguyên nhân thuộc về phía khách hàng ................................................ 10
1.2.3.3. Nguyên nhân chung của nền kinh tế, chính trị - xã hội và pháp luật .... 10
1.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng ...................................................................... 10
1.2.4.1. Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng .......................... 10
1.2.4.2. Ảnh hưởng đến nền kinh tế - xã hội ...................................................... 10
1.2.4.3. Ảnh hưởng đối với khách hàng ............................................................. 11
vii
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại ............................... 11
1.3.1. Khái niệm quản trị RRTD ............................................................................. 11
1.3.2. Nội dung của quản trị RRTD ........................................................................ 11
1.3.2.1. Chính sách tín dụng, quy trình tín dụng ................................................ 11
1.3.2.2. Quy trình quản trị RRTD ....................................................................... 12
1.3.2.3. Biểu hiện của rủi ro tín dụng ................................................................. 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI
VIETINBANK CHI NHÁNH CHÂU ĐỐC .......................................................... 21
2.1. Giới thiệu về Vietinbank chi nhánh Châu Đốc ............................................. 21
2.1.1. Địa bàn hoạt động ......................................................................................... 21
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh ................................................................................ 21
2.1.3. Triết lý kinh doanh ........................................................................................ 21
2.1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý ................................................................................. 22
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014 ................................. 23
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh
Châu Đốc .................................................................................................................. 24
2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng  ..................................................................... 24
2.2.1.1. Tình hình huy động vốn  ....................................................................... 24
2.1.1.2. Chất lượng sử dụng vốn tín dụng  ......................................................... 26
2.1.1.3. Cơ cấu tín dụng ..................................................................................... 27
2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh
Châu Đốc ................................................................................................................... 28
2.2.2.1. Quy trình tín dụng ................................................................................. 29
2.2.2.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .......................................................... 31
2.2.2.3. Biểu hiện của rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh
Châu Đốc ................................................................................................................... 42
2.2.3. Đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank
chi nhánh Châu Đốc .................................................................................................. 48
2.2.3.1. Những thành tựu đạt được ..................................................................... 48
2.2.3.2 Những hạn chế  ....................................................................................... 51
Kết luận chương 2
viii
CHƯƠNG 3: Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị
RRTD tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Châu Đốc .......................................... 58
3.1. Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Vietinbank chi
nhánh Châu Đốc trong tương lai ................................................................................. 58
3.2. Giải pháp đề xuất ................................................................................................. 60
3.2.1. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng phát sinh từ các nguyên nhân bên
ngoài, bên trong ......................................................................................................... 60
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn ................................................................ 62
3.2.3. Phân tách bộ phận tín dụng hợp lý .................................................................. 65
3.2.4. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi
ro ............................................................................................................................... 66
3.2.5. Chú trọng hiệu quả kinh doanh, không lạm dụng tài sản đảm bảo ...................... 67   
3.2.6. Xây dựng chiến lược về con người phù hợp với yêu cầu quản trị rủi ro
tín dụng trong điều kiện mới ..................................................................................... 68
3.2.7. Khuyến khích bảo hiểm tín dụng .................................................................... 70
3.2.8. Linh hoạt xử lý nợ quá hạn, nợ xấu ................................................................ 71
3.2.9. Nâng cao chất lượng thẩm định, hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát
khoản vay .................................................................................................................. 71
3.3. Một số kiến nghị với Vietinbank chi nhánh Châu Đốc ..................................... 72
Kết luận chương 3 ..................................................................................................... 74
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 77
PHỤ LỤC
download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 26 lần - Cập nhật: 14:13 19/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp