Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật: 20:35 Ngày 26/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG          
1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng 
1.1.1 Rủi ro
1.1.1.1 Khái niệm về rủi ro
1.1.1.2 Rủi ro trong hoạt động ngân hàng            
1.1.2 Rủi ro tín dụng            
1.1.2.1 Khái niệm     
1.1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng  
1.1.2.3 Tác động của rủi ro tín dụng         
1.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại    
1.2.1 Khái niệm        
1.2.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM    
1.2.3 Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng          
1.2.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng    
1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng     
1.2.3.3 Đánh giá rủi ro tín dụng     
1.2.4 Quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM theo yêu cầu của Ủy ban Basel 
1.2.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng      
1.2.4.2 Ứng dụng của nguyên tắc Basel trong việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng các NHTM Việt Nam      
1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng           
1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Thái Lan “Bangkok Bank”           
1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam           
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH          
2.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh      
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu  tư và Phát triển Việt Nam    
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh 
2.1.2.1 Khái  quát về Chi nhánh TP.HCM            
2.1.2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức       
2.1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM từ năm 2010-2012        
2.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.2 Hoạt động cho vay     
2.2.2.1 Dư nợ tín dụng theo ngành            
2.2.2.2 Tình hình dư nợ tín dụng Trung - Dài hạn           
2.2.2.3 Tình hình sử dụng vốn Trung - Dài hạn   
2.2.2.4 Tình hình nợ quá hạn Trung - Dài hạn     
2.2.2.5 Tình hình lợi nhuận tín dụng trung - dài hạn      
2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam –   chi nhánh hồ chí minh giai đoạn 2010-2012 
2.3.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu  tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2012           
2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh   
2.3.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và  Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh 
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan  
2.3.3.2 Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng và đối tác của khách hàng
2.3.3.3 Nguyên nhân chủ quan
2.4 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.4.1 Nâng cao và tăng cường công tác thẩm định tín dụng
2.4.2 Giám sát, kiểm soát việc sử dụng vốn vay, phát hiện dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kịp thời xử lý            
2.4.2.1 Bộ phận Quan hệ Khách hàng có nhiệm vụ        
2.4.2.2 Bộ phận Quản lý Rủi ro có nhiệm vụ       
2.4.2.3 Bộ phận Quản trị Tín dụng có nhiệm vụ 
2.4.2.4 Tích cực đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn theo quy định   
2.4.2.5 Đưa ra những cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn về kinh tế
2.4.3 Trích lập dự phòng rủi ro      
2.4.4 Tài sản đảm bảo tiền vay
2.4.5 Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro
2.4.6 Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh    
2.4.6.1 Thẩm quyền phán quyết tín dụng dưới hình thức phê duyệt đề xuất tín dụng          
2.4.6.2 Thẩm quyền phán quyết tín dụng dưới hình thức phê duyệt rủi ro tín dụng
2.4.7 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng       
2.4.7.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ          
2.4.7.2 Chương trình phần mềm SIBS
2.4.7.3 Quản lý bộ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng     
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
3.1 Định hướng về quản trị rủi ro tín dụng của BIDV – HCM đến năm 2020
3.2 Căn cứ đề xuất giải pháp
3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hồ Chí Minh
3.3.1 Chú trọng đến công tác thu thập và xử lý thông tin đi đôi với việc xây dựng mạng lưới thông tin hiệu quả
3.3.2 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay
3.3.3 Hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro
3.3.4 Xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo từng thời kỳ     
3.3.5 Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, nhận dạng, theo dõi và phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.3.6 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng
3.3.7 Nhóm giải pháp về xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, trích đủ dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống
3.3.8 Nhóm các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra
3.3.8.1 Hoàn thiện chính sách bảo đảm tín dụng
3.3.8.2 Sử dụng công cụ bảo hiểm
3.3.9 Các giải pháp về nhân sự
3.4 Một số kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với NHNN
3.4.2 Kiến nghị đối với BIDV
3.4.2.1 Đồng bộ trong ban hành các chính sách và quy định ngân hàng
3.4.2.2 Cần có chính sách tín dụng rõ ràng
3.4.2.3 Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tự động hóa
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 700 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:35 26/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp