Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang

Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 11:09 Ngày 08/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH
1.1. Cơ sở lý luận về du lịch
1.1.1. Khái niệm du lịch 
1.1.2. Vai trò của du lịch 
1.2. Quản lý nhà nước về du lịch của chính quyền cấp tỉnh và yêu cầu đặt ra trong điều kiện hiện nay 
1.2.1. Quan niệm quản lý nhà nước về du lịch 
1.2.2. Vai trò của quản lý nhà nước về du lịch trong nền kinh tế thị trường 
1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của chính quyền cấp tỉnh 
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về du lịch 
1.2.5. Yêu cầu đối với quản lý nhà nước về hoạt động du lịch ở nước ta hiện nay
1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Hà Giang, tỉnh Phú Thọ và bài học rút ra cho tỉnh Tuyên Quang 
1.3.1. Kinh nghiệm của tỉnh Hà Giang 
1.3.2. Kinh nghiệm của tỉnh Phú Thọ 
1.3.3. Kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Tuyên Quang 
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
3.1. Thực trạng hoạt động du lịch ở tỉnh Tuyên Quang 
3.1.1. Điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang tác động đến quá trình phát triển du lịch 
3.1.2. Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009 - 2013 
3.2. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009-2013 
3.2.1. Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn 
3.2.2. Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ phát triển du lịch địa phương 
3.2.3. Liên kết, hợp tác và quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch 
3.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch 
3.2.5. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch
3.2.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch 
3.2.7. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch
3.3. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tuyên Quang 
3.3.1. Những mặt tích cực trong công tác quản lý nhà nước về du lịch 
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về du lịch 
Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TUYÊN QUANG 
4.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tuyên Quang 
4.1.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang 
4.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang 
4.1.3. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến 2015 tầm nhìn đến năm 2020 
4.2. Các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tuyên Quang 
4.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển du lịch 
4.2.2. Đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch 
4.2.3. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển du lịch trên địa bàn 
4.2.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch 
4.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở tỉnh 
4.2.6. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch 
4.2.7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về du lịch 
4.2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động du lịch 
4.2.9. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về du lịch 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 11:09 08/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp