Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập mầm non row Quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi tỉnh Quảng Ninh

Quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 19:33 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập Mầm Non là Biện pháp quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.............................................................2

4. Giả thuyết khoa học.....................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................3

6. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................3

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ......................................................................4

8. Cấu trúc của luận văn ..................................................................................4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI

TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI....................................5

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề......................................................................5

1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài......................................................7

1.2.1. Quản lý ..............................................................................................7

1.2.2. Quản lý giáo dục................................................................................8

1.2.3. Nhà trường, quản lý nhà trường ........................................................9

1.2.4. Hoạt động, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường ...........................11

1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục ngoài trường cho

trẻ mầm non 5 tuổi.......................................................................................13

1.3.1. Đặc điểm phát triển của trẻ mầm non 5 tuổi ...................................13

1.3.2. Mục tiêu, vai trò, vị trí, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài trường .14

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/

1.4. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm

non 5 tuổi của Hiệu trưởng trường mầm non................................................17

1.4.1. Trường mầm non .............................................................................17

1.4.2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường mầm non 17

1.4.3. Nội dung quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục ngoài

trường cho trẻ mầm non 5 tuổi ..................................................................19

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài

trường cho trẻ mầm non 5 tuổi ......................................................................22

1.5.1. Môi trường Kinh tế - Xã hội............................................................22

1.5.2. Phẩm chất năng lực của hiệu trưởng ...............................................22

1.5.3. Đội ngũ giáo viên ............................................................................22

Kết luận chương 1..............................................................................................23

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI

TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI THÀNH PHỐ UÔNG

BÍ TỈNH QUẢNG NINH ................................................................24

2.1. Vài nét về giáo dục mầm non ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh ..24

2.2. Tổ chức khảo sát.....................................................................................26

2.2.1. Mục đích khảo sát............................................................................26

2.2.2. Nội dung khảo sát............................................................................26

2.2.3. Đối tượng khảo sát ..........................................................................27

2.2.4. Phương pháp khảo sát......................................................................27

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi

thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.............................................................27

2.3.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng và trình tự các bước trong

tiến trình tổ chức HĐNT cho trẻ 5 tuổi của BGH và GV ở các trường MN

thành phố Uông Bí.....................................................................................27

2.3.2. Thực trạng thực hiện các bước trong tiến trình tổ chức HĐNT cho

trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường MN thành phố Uông Bí ........................29

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên v http://www.lrc-tnu.edu.vn/

2.4. Thực trạng quản lý các biện pháp tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi

của BGH ở các trường MN thành phố Uông Bí............................................34

2.5. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá của BGH các trường MN thành

phố Uông Bí về việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi.......................39

2.5.1. Thực trạng các hình thức kiểm tra, đánh giá của BGH trong công tác

tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi.....................................................39

2.5.2. Thực trạng về nội dung việc kiểm tra, đánh giá của BGH các trường

MN thành phố Uông Bí về việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi.42

2.6. Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV về việc tổ chức

HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường MN thành phố Uông Bí .........44

2.6.1.Thực trạng các hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho GV về việc tổ

chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi.......................................................45

2.6.2. Thực trạng thực hiện nội dung bồi dưỡng chuyên môn về việc tổ

chức HĐNT cho GV dạy lớp MG lớn của BGH các trường MN thành

phố Uông Bí ............................................................................................47

Kết luận chương 2..............................................................................................50

Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI

TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI THÀNH PHỐ UÔNG

BÍ TỈNH QUẢNG NINH ................................................................52

3.1. Những căn cứ có tính chất định hướng cho việc xây dựng các biện pháp...52

3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ..........................................................53

3.2.1. Nguyên tắc hệ thống........................................................................53

3.2.2. Nguyên tắc kế thừa..........................................................................53

3.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp.......................................53

3.2.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp..........................................53

3.3. Một số biện pháp quản lý HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường

MN thành phố Uông Bí .................................................................................54

3.3.1. Báo cáo thực tập Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức của CB GV về vai trò

của hoạt động giáo dục ngoài trường đối với trẻ MN 5 tuổi.....................54

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/

3.3.2. Biện pháp 2. Bồi dưỡng chuyên môn cho GV về trình tự các bước

trong tiến trình tổ chức HĐNT cho trẻ ......................................................56

3.3.3. Biện pháp 3: Đổi mới quy trình tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non

5 tuổi..........................................................................................................58

3.3.4. Biện pháp 4: Đổi mới quản lý việc lập kế hoạch thực hiện hoạt động

ngoài trường cho trẻ 5 tuổi theo mạng chủ đề, chủ điểm..........................60

3.3.5. Biện pháp 5: Mở rộng nội dung hoạt động ngoài trường để phát huy

tính sáng tạo của trẻ...................................................................................62

3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tổ chức HĐNT

cho trẻ mầm non 5 tuổi của GV ................................................................64

3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất... 66

Kết luận chương 3..............................................................................................69

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................70

TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................73

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:33 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp