Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Cập nhật: 11:03 Ngày 08/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. Khái niệm, đặc điểm quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại 
1.1.1. Khái niệm marketing và quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng 
1.1.2. Đặc điểm quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng TM 
1.2. Vai trò quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TM 
1.3. Nội dung của quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TM 
1.3.1. Quản lý thị trường 
1.3.2. Quản lý về sản phẩm 
1.3.3. Quản lý về giá 
1.3.4. Quản lý về phân phối 
1.3.5. Quản lý về các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 
1.3.6. Quản lý con người cung cấp dịch vụ 
1.3.7. Quản lý việc sử dụng các yếu tố hữu hình 
1.3.8. Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ 
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TM 
1.4.1. Nhân tố chủ quan 
1.4.2. Nhân tố khách quan 
1.5. Kinh nghiệm quản lý hoạt động marketing tại một số Ngân hàng TMCP ở Việt Nam 
1.5.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
1.5.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Á Châu 
1.5.3. Kinh nghiệm của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam 
1.5.4. Bài học kinh nghiệm rút ra về quản lý hoạt động marketing của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu 
2.2.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, thông tin 
2.2.3. Phương pháp phân tích, thống kê, xử lý thông tin số liệu 
2.2.4. Kỹ thuật và công cụ phân tích 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.1.1. Khái quát về NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt nam - chi nhánh Thái Nguyên
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2. Thực trạng quản lý hoạt động Marketing của NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.1. Quản lý hoạt động thị trường của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.2. Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.3. Quản lý giá của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.4. Quản lý hoạt động phân phối của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.5. Quản lý hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.6. Quản lý con người cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
3.2.7. Quản lý việc sử dụng các yếu tố hữu hình của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên
3.2.8. Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
3.3.1. Nhân tố khách quan 
3.3.2. Nhân tố chủ quan 
3.4. Đánh giá chung quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
3.4.1. Những kết quả và hiệu quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại hạn chế 
3.4.3. Nguyên nhân 
Chương 4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
4.1.1. Quan điểm quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
4.1.2. Định hướng quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
4.1.3. Mục tiêu quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
4.2. Giải pháp quản lý hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
4.2.1. Quản lý hoạt động thị trường của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
4.2.2. Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái nguyên 
4.2.3. Quản lý giá của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
4.2.4. Quản lý hoạt động phân phối của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 
4.2.5. Quản lý hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên
4.2.6. Quản lý con người cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên. 
4.2.7. Quản lý việc sử dụng các yếu tố hữu hình của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
4.2.8. Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 
4.2.9. Xây dựng thương hiệu và uy tín của BIDV Thái Nguyên
4.3. Kiến nghị 
4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, NHNN Việt Nam 
4.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 11:03 08/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp