Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh ở trường THPT Lê Quý Đôn

Quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh ở trường THPT Lê Quý Đôn

Cập nhật: 12:55 Ngày 10/03/2016

Báo cáo thực tập Quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh ở trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Thái Bình  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................3

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.................................................................4

4. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................4

5. Giả thuyết khoa học.........................................................................................4

6. Ý nghĩa nghiên cứu..........................................................................................4

7. Phương pháp luận và Phương pháp nghiên cứu..............................................5

8. Cấu trúc luận văn.............................................................................................6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO

DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO HỌC SINH

Ở TRƯỜNG THPT...............................................................................7

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.......................................................................7

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài ..........................................................................7

1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước...........................................................................9

1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài ............................................................14

1.2.1. Khái niệm quản lý....................................................................................14

1.2.2. Quản lý giáo dục......................................................................................18

1.2.3. Quản lý nhà trường..................................................................................19

1.2.4. Khái niệm về giao tiếp.............................................................................20

1.2.5. Hành vi giao tiếp có văn hóa ...................................................................22

1.2.6. Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh THPT....................28

1.3. Quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh ở trường THPT......32

1.3.1. Cơ sở pháp lý của việc quản lý giáo dục HVGTCVH cho HS THPT ....32

1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ của Hiệu trưởng đối với công tác quản lý giáo

dục HVGTCVH cho HS........................................................................34

1.3.3. Nội dung công tác quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho

học sinh THPT .......................................................................................36

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động giáo dục hành vi

giao tiếp có văn hóa cho học sinh của Hiệu trưởng trường THPT .......37

1.4.1. Yếu tố tâm lý lứa tuổi..............................................................................37

1.4.2. Yếu tố nhà trường....................................................................................37

1.4.3. Yếu tố gia đình ........................................................................................38

1.4.4. Yếu tố xã hội............................................................................................38

Kết luận chương 1..............................................................................................39

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀNH

VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG

THPT LÊ QUÝ ĐÔN THÁI BÌNH.......................................................40

2.1. Khái quát tình hình đặc điểm nhà trường ...................................................40

2.2. Thực trạng giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh trường

THPT Lê Quý Đôn ................................................................................42

2.2.1. Thực trạng về nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh học

sinh về HVGTCVH và vai trò của giáo dục HVGTCVH.....................42

2.2.2. Thực trạng về hành vi giao tiếp có văn hóa của học sinh THPT Lê

Quý Đôn ................................................................................................54

2.3. Thực trạng công tác quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho

học sinh ở trường THPT Lê Quý Đôn...................................................62

2.3.1. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo

và kiểm tra đánh giá của nhà trường .....................................................62

2.3.2. Thực trạng công tác quản lý giáo dục HVGTCVH của giáo viên chủ

nhiệm, giáo viên bộ môn trong nhà trường:..........................................66

2.3.3. Thực trạng quản lý các hình thức giáo dục HVGTCVH.........................68

2.3.4. Thực trạng quản lý các phương pháp giáo dục HVGTCVH...................70

2.4. Thực trạng công tác phối hợp giữa các lực lượng bên trong và bên

ngoài nhà trường trong giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho

học sinh..................................................................................................72

2.4.1. Thực trạng vai trò các lực lượng trong công tác giáo dục

HVGTCVH cho HS...............................................................................72

2.4.2. Thực trạng sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác giáo dục

HVGTCVH cho học sinh ......................................................................73

2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý giáo dục HVGTCVH cho học

sinh ở trường THPT Lê Quý Đôn .........................................................74

2.5.1. Đánh giá thực trạng .................................................................................74

2.5.2. Nguyên nhân thực trạng ..........................................................................76

Kết luận chương 2..............................................................................................78

Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO

TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT

LÊ QUÝ ĐÔN -TỈNH THÁI BÌNH...................................................79

3.1. Những nguyên tắc chỉ đạo đề xuất biện pháp ............................................79

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ............................................................79

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn..........................................................79

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ...........................................................79

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi.............................................................80

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả ..........................................................80

3.2. Một số biện pháp quản lý giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho

học sinh THPT Lê Quý Đôn .................................................................80

3.2.1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà

nước, của ngành, xây dựng các các nội quy, quy định về chuẩn

mực hành vi giao tiếp có văn hóa đối với học sinh...............................80

3.2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức

trong công tác giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh......83

3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa

cho học sinh...........................................................................................87

3.2.4. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục

hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh ............................................91

3.2.5. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục hành

vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh .....................................................94

3.2.6. Xây dựng môi trường văn hóa học đường trong nhà trường...................97

3.2.7. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong

việc giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh ......................99

3.2.8. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục hành vi

giao tiếp có văn hóa cho học sinh .......................................................101

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp...............................................................104

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất.......104

Kết luận chương 3............................................................................................108

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...............................................................109

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 12:55 10/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp