Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Giáo dục - đào tạo tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Giáo dục - đào tạo tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 21:17 Ngày 11/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Giáo dục - đào tạo tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.1. Một số vấn đề chung về NSNN và chi NSNN cho giáo dục đào tạo 
1.2. Quản lý chi NSNN cho giáo dục, đào tạo 
1.2.1. Nguyên tắc quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo 
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo
1.2.3. Vai trò và sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo 
1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo ở một số quốc gia trên thế giới 
1.3.1. Khái quát chung về chính sách chi NSNN cho giáo dục đào tạo của một số nước trong khu vực và trên thế giới 
1.3.2. Một số kinh nghiệm rút ra cho công tác quản lý chi ngân sách giáo dục - đào tạo của Việt Nam 
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở HUYỆN PHỔ YÊN 
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 
2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện
2.1.4. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
2.2. Một số nét cơ bản về giáo dục đào tạo và chính sách quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Phổ Yên 
2.2.1. Khái quát về giáo dục đào tạo của huyện Phổ Yên 
2.2.2. Tình hình đầu tư từ nguồn vốn NSNN cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở huyện Phổ Yên 
2.3. Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo ở huyện Phổ Yên 
2.3.1. Mô hình và tổ chức bộ máy quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo ở huyện Phổ Yên 
2.3.2. Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo 
2.4. Đánh giá chung về hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo ở huyện Phổ Yên 
2.4.1. Những thành tựu đạt được 
2.4.2. Những tồn tại và hạn chế 
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo ở tỉnh Huyện Phổ Yên
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN 
3.1. Quan điểm, thực tế, mục tiêu 
3.1.1. Định hướng phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
3.1.2. Những mục tiêu cơ bản phát triển giáo dục đào tạo ở huyện Phổ Yên
3.1.3. Yêu cầu của việc hoàn thiện chính sách quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo ở huyện Phổ Yên 
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý chi ngân sách cho giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Phổ Yên 
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo 
3.2.2. Hoàn thiện mô hình, công tác quản lý; hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi thường xuyên của NSNN cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
3.2.3. Hoàn thiện quy trình lập và phân bổ dự toán, cấp phát, thanh quyết toán các nguồn kinh phí chi cho giáo dục - đào tạo 
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình chi tiêu các khoản chi NSNN cho giáo dục - đào tạo. Thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán 
3.2.5. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở các đơn vị cơ sở giáo dục - đào tạo 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:17 11/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp