Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 20:47 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NSĐP ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG HẠ TẦNG GTĐB 9

1.1. Tổng quan về hạ tầng GTĐB 9

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hạ tầng GTĐB 9

1.1.2. Phân loại hạ tầng GTĐB 14

1.1.3. Vai trò hạ tầng GTĐB với sự phát triển KTXH 16

1.2. Chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 20

1.2.1. Khái niệm chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 20

1.2.2. Đặc điểm chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 22

1.2.3 Nội dung chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 25

1.3. Quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 31

1.3.1. Khái niệm quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 31

1.3.2. Nguyên tắc quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 33

1.3.3. Nội dung quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 38

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ

tầng GTĐB 63

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng hạ tầng

GTĐB 67

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 67

1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm của quốc tế về quản lý chi NSNN đầu

tư xây dựng hạ tầng GTĐB 71 

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NSĐP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HẠ TẦNG GTĐB TỈNH VĨNH PHÚC 76

2.1. Điều kiện tự nhiên, KTXH và hạ tầng GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc 76

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, KTXH tỉnh Vĩnh Phúc 76

2.1.2. Tình hình hạ tầng GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc 81

2.2. Thực trạng quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB tỉnh

Vĩnh Phúc 85

2.2.1. Phân cấp quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 85

2.2.2. Lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 90

2.2.3. Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng hạ tầng

GTĐB 94

2.2.4. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 95

2.2.5. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 102

2.2.6. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát chi NSĐP đầu tư xây

dựng hạ tầng GTĐB 105

2.3. Đánh giá về thực trạng quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng

GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc 108

2.3.1. Kết quả đạt được 108

2.3.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân 119

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NSĐP ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG HẠ TẦNG GTĐB TỈNH VĨNH PHÚC 145

3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm

2020 và tầm nhìn năm 2030 145

 3.1.1 Mục tiêu phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Phúc 145

 3.1.2 Định hướng phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Phúc 146

3.2. Quan điểm và định hướng hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư

xây dựng hạ tầng GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn

năm 2030 147 

3.2.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng

GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc 147

3.2.2. Định hướng hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng

GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc 148

3.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng

GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 149

 3.3.1. Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB đảm bảo cân

đối NS và phù hợp với trình độ quản lý của cán bộ 149

3.3.2. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB gắn kết

với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí 152

3.3.3. Thực hiện minh bạch, bình đẳng trong việc lựa chọn nhà thầu và

hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 159

3.3.4. Tăng cường quản lý thanh toán vốn đầu tư chặt chẽ, góp phần

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSĐP 162

3.3.5. Báo cáo thực tập Đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB để giải

quyết nợ đọng khối lượng hoàn thành và tất toán tài khoản 173

3.3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát

chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 176

3.3.7. Sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính

trong đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 180

3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp 183

3.4.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết cấu hạ tầng GTĐB

của tỉnh 183

3.4.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành ở

Trung ương và địa phương về quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ

tầng GTĐB 184

3.4.3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý

chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB 187 

3.4.4. Nâng cao năng lực và trình độ cán bộ quản lý 188

3.4.5. Lộ trình thực hiện 190

KẾT LUẬN 193 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:47 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp