Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Khoa học xã hội row Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Tuyên Quang

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 11:46 Ngày 25/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Tuyên Quang 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI 
1.1. Tổng quan và lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục 
1.2.2. Quản lý nhà trường 
1.2.3. Giáo dục mầm non 
1.2.4. Phổ cập và PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
1.2.5. Quản lý PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
1.2.6. Chất lượng và chất lượng giáo dục 
1.3. Trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân 
1.3.1. Mục tiêu của giáo dục mầm non 
1.3.2. Đặc điểm của trường mầm non 
1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non 
1.3.4. Các chính sách phát triển giáo dục mầm non 
1.4. Yêu cầu đối với với việc PCGD mần non cho trẻ 5 tuổi trong giai đoạn hiện nay 
1.4.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi
1.4.2. Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
1.4.3. Những quy định hiện hành về công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam hiện nay 
1.5. Nội dung quản lý PCGD cho trẻ em 5 tuổi 
1.5.1. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
1.5.2. Lập kế hoạch thực hiện PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi
1.5.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
1.5.4. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
1.5.5. Kiểm tra kết quả thực hiện PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
1.5.6. Quan hệ quản lý giữa giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng phòng Giáo dục - Hiệu trưởng các trường mầm non trong việc quản lý phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi 
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 
1.6.1. Yếu tố chủ quan 
1.6.2. Yếu tố khách quan 
1.7. Kinh nghiệm PCGD và quản lý PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
1.7.1. Kinh nghiệm PCGD và quản lý PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các nước trên thế giới 
1.7.2. Kinh nghiệm PCGD và quản lý PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh trong nước 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI CỦA TỈNH TUYÊN QUANG 
2.1. Đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội 
2.1.1. Đánh giá các yếu tố và điều kiện cho phát triển 
2.1.2. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 
2.2. Khát quát về giáo dục mầm non tỉnh Tuyên Quang 
2.2.1. Hệ thống trường, lớp, trẻ, học sinh của giáo dục mầm non 
2.2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của giáo dục mầm non 
2.2.3. Cơ sở vật chất 
2.3. Thực trạng PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Tuyên Quang 
2.3.1. Đánh giá thực trạng 
2.3.2. Số lớp, trẻ, học sinh lớp mầm non 5 tuổi 
2.3.3. Đội ngũ giáo viên dạy phổ cập mầm non 5 tuổi 
2.3.4. Cơ sở vật chất phục vụ phổ cập mầm non 5 tuổi 
2.3.5. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 
2.3.6. Thực trạng thực hiện chế độ chính sách 
2.4. Thực trạng quản lý PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Tuyên Quang 
2.4.1. Việc xây dựng kế hoạch quản lý PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi
2.4.2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên hiện PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
2.4.3. Chỉ đạo thực hiện PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
2.4.4. Kiểm tra, đánh giá PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
2.4.5. Công tác xã hội hóa PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
2.5. Kết quả thăm dò ý kiến về đánh giá công tác quản lý PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHAP QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI TỈNH TUYÊN QUANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
3.1. Định hướng đề xuất các biện pháp 
3.1.1. Định hướng chung 
3.1.2. Các mục tiêu cụ thể 
3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.3. Các biện pháp quản lý PCGD mần non cho trẻ em 5 tuổi của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 
3.3.1. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, giáo viên và nhân dân về công tác PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
3.3.2. Xây dựng kế hoạch quản lý PCGD cho trẻ em 5 tuổi 
3.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
3.3.4. Củng cố xây dựng cơ sở vật cho các trường mầm non theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia 
3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá công tác quản lý PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi 
3.3.6. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Tuyên Quang 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 11:46 25/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp