Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Sư phạm - Giáo viên row Phát triển nông lâm kết hợp ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Phát triển nông lâm kết hợp ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 10:14 Ngày 04/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ Phát triển nông lâm kết hợp ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ NÔNG LÂM KẾT HỢP 
1.1. Cơ sở lí luận 
1.1.1. Về phát triển nông, lâm nghiệp 
1.1.1.1. Khái niệm 
1.1.1.2. Đặc điểm 
1.1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm nghiệp 
1.1.2. Về nông lâm kết hợp 
1.1.2.1. Khái niệm 
1.1.2.2. Đặc điểm của NLKH 
1.1.2.3. Vai trò của NLKH 
1.1.2.4. Các điều kiện ảnh hưởng đến phát triển NLKH 
1.1.2.5. Các hệ canh tác NLKH 
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Phát triển NLKH ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
1.2.1.1. Các đặc điểm chính của phát triển NLKH ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
1.2.1.2. Tính chất của NLKH ở trung du miền núi phía Bắc 
1.2.2. Phát triển NLKH ở tỉnh Phú Thọ 
Tiểu kết chương 1 
CHƯƠNG 2. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ 
2.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ 
2.2. Tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
2.2.1. Địa hình 
2.2.2. Đất 
2.2.3. Khí hậu và nguồn nước 
2.2.4. Sinh vật 
2.2.5. Khoáng sản 
2.3. Kinh tế xã hội 
2.3.1. Dân cư, dân tộc, nguồn lao động 
2.3.2. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật 
2.3.3. Đường lối chính sách 
2.3.4. Vốn đầu tư 
2.3.5 Các điều kiện khác 
2.4. Đánh giá chung 
Tiểu kết chương 2 
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ 
3.1. Khái quát chung 
3.1.1. Vai trò của nông – lâm – thủy sản trong nền kinh tế huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 
3.1.2. GTSX và cơ cấu GTSX nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
3.2. NLKH ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 
3.2.1. Hình thức NLKH chủ yếu ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 
3.2.1.1. Hệ canh tác nông lâm 
3.2.1.2. Hệ canh tác nông lâm ngư 
3.2.1.3. Hệ canh tác lâm nông 
3.2.1.4. Hệ canh tác lâm súc 
3.2.2. Các mô hình NLKH 
3.2.2.1. NLKH vùng đồi và trung du 
3.2.2.2. NLKH vùng đồng bằng 
3.2.3. Đánh giá hiệu quả của việc phát triển NLKH ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 
3.2.3.1. Ưu điểm 
3.2.3.2. Hạn chế 
3.2.4. Xu hướng phát triển NLKH ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 
Tiểu kết chương 3 
CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ 
4.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển 
4.1.1. Quan điểm 
4.1.2. Mục tiêu phát triển NLKH ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 
4.1.2.1. Những căn cứ để hình thành các mục tiêu 
4.1.2.2. Các chỉ tiêu 
4.1.3. Định hướng phát triển 
4.2. Các giải pháp phát triển NLKH ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 
4.2.1. Lựa chọn mô hình NLKH phù hợp và hiệu quả 
4.2.2. Tổ chức các nguồn lực cho phát triển NLKH 
4.2.2.1. Quy hoạch 
4.2.2.2. Giải pháp về đất đai
4.2.2.3. Giải pháp về vốn 
4.2.2.4. Giải pháp về khoa học công nghệ 
4.2.2.5. Nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp với phát triển NLKH 
4.2.2.6. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 
Tiểu kết chương 4 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 10:14 04/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp