Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 20:54 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự là Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 3

4. Đóng góp mới của luận văn....................................................................... 4

5. Kết cấu của luận văn.................................................................................. 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC....................................................................................................... 5

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực ............. 5

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến nguồn nhân lực................................. 5

1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực ................................................................. 7

1.2. Phát triển nguồn nhân lực ....................................................................... 9

1.2.1. Khái niệm............................................................................................. 9

1.2.2. Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực............................................... 10

1.2.3. Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình phát triển kinh tế -

xã hội................................................................................................. 11

1.2.4. Nội dung chủ yếu phát triển nguồn nhân lực ..................................... 12

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ...................... 15

1.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế

giới và ở Việt Nam.............................................................................. 16

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới .... 16

1.2.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số dịa phương

trong nước ......................................................................................... 19

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 27

2.1. Câu hỏi nghiên cứu............................................................................... 27

2.2. Phương pháp thu thập thông tin............................................................ 27

2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích................................................................... 28

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN

ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN.................................................................... 31

3.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của Thị xã Quảng Yên .................... 31

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 31

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội................................................................... 32

3.2. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã

Quảng Yên .......................................................................................... 38

3.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực của thị xã Quảng Yên..... 38

3.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực của thị xã Quảng Yên ...................... 44

3.2.3. Trình độ chuyên môn của lực lượng lao động của thị xã Quảng Yên..... 46

3.2.4. Hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên . 48

3.3. Đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực..................................... 58

3.3.1. Những kết quả đạt được..................................................................... 58

3.3.2. Những thách thức, tồn tại .................................................................. 62

Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở THỊ XÃ

QUẢNG YÊN .................................................................................................. 70

4.1. Định hướng phát triển Kinh tế xã hội của thị xã Quảng Yên đến

năm 2020, tầm nhìn đến 2030............................................................. 70

4.2. Mục tiêu, quan điểm phát triển NNL trên địa bàn thị xã Quảng Yên .. 73

4.2.1. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực thị xã Quảng Yên ..................... 73

4.2.2. Phương hướng cụ thể......................................................................... 74

4.2.3. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực ở thị xã Quảng Yên............... 75

4.2.4. Nhiệm vụ trọng tâm........................................................................... 78

4.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên ... 79

4.3.1. Báo cáo thực tập Nhóm giải pháp nhằm gắn kết thực hiện chính sách xã hội với

phát triển nguồn nhân lực ................................................................... 79

4.3.2. Nhóm giải pháp về nâng cao thể lực nguồn nhân lực ....................... 81

4.3.3. Nhóm giải pháp về đầu tư cho giáo dục đào tạo ............................... 83

4.3.4. Nhóm giải pháp về thị trường sức lao động và thu hút nguồn nhân

lực chất lượng cao............................................................................... 91

4.3.5. Nâng cao vai trò của các cấp bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức

đoàn thể trong phát triển nguồn nhân lực ........................................... 95

4.3.6. Giải pháp ưu tiên trong giai đoạn đến năm 2020 .............................. 98

4.4. Một số đề xuất, kiến nghị ................................................................... 102

KẾT LUẬN.................................................................................................... 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 107

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 28 lần - Cập nhật: 20:54 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp