Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Ninh Bình

Phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Ninh Bình

Cập nhật: 21:34 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch Giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình  đạt 9 điểm  


MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU  ................................................................................................................... 1 

1. Lý do chọn đề tài khóa luận  .................................................................................. 1 

2. Mục đích và nhiệm vụ khoá luận  .......................................................................... 2 

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của khóa luận  ..................................................... 3 

4. Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài  .............................................................................. 3 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  ....................................................................................... 4 

6. Bố cục của đề tài khóa luận  ................................................................................... 5 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH 

HOMESTAY VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG. ..................................... 6 

1.1. Các khái niệm.  .................................................................................................. 6  

1.1.1. Khái niệm về loại hình du lịch homestay.  ................................................. 6 

1.1.2. Khái niệm phát triển du lịch bền vững.  ..................................................... 8 

1.2. Đặc điểm, ý nghĩa của loại hình du lịch homestay.   .................................... 10 

1.2.1. Đặc điểm của loại hình du lịch homestay.  .............................................. 10 

1.2.2. Ý nghĩa của loại hình du lịch homestay.  ................................................. 11  

1.3. Điều kiện phát triển của du lịch homestay.. ................................................ 14     

1.3.1. Tài nguyên du lịch .  .................................................................................. 14 

1.3.2. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch .  ........................ 16 

1.3.3. Nguồn nhân lực du lịch.  .......................................................................... 17  

1.3.4. Chính sách phát triển du lịch.  ................................................................. 18  

1.4. Kinh nhiệm phát triển loại hình du lịch homestay  trên thế giới và ở Việt 

Nam ..  ...................................................................................................................... 19 

1.4.1. Du lịch homestay tại một số quốc gia châu Á.  ........................................ 19 

1.4.2. Du lịch homestay tại Việt Nam.  ............................................................... 20 

Tiểu kết chƣơng 1  .................................................................................................... 22  

 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY  

TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG - NINH BÌNH.   

2.1. Khái quát về khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long….  ......... 23 

2.1.1. Vị trí địa lý  ............................................................................................... 23  

2.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội .  ......................................................... 24  

2.1.3. Hoạt động du lịch .  ................................................................................... 26 

2.2. Điều kiện phát triển loại hình du lịch  homestay  tại khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nƣớc Vân Long.  ........................................................................... 29 

2.2.1. Tài nguyên du lịch.  ....................................................................................... 29 

2.2.2. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và phục vụ du lịch .  ................... 38 

2.2.3. Nguồn nhân lực du lịch .  ......................................................................... 41 

2.2.4. Chính sách phát triển của địa phương.  ................................................. 43 

2.3. Thực trạng phát triển loại hình du lịch  homestay  tại khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nƣớc Vân Long.  ........................................................................... 45 

2.3.1. Lượng khách.  ............................................................................................ 45 

2.3.2. Các hoạt động du lịch homestay.  ............................................................. 47 

2.4. Đánh giá chung về hoạt động du lịch  Homestay  tại khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nƣớc Vân Long.  ........................................................................... 48 

2.4.1. Tích cực - Thuận lợi .  ............................................................................... 48 

2.4.2. Hạn chế - Khó khăn.   ............................................................................... 50 

Tiểu kết chương 2   .................................................................................................. 51 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT  TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH 

HOMESTAY THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

ĐẤT NGẬP NƯỚC  VÂN LONG - NINH BÌNH  ................................................. 52 

3.1. Định hƣớng phát triển du lịch của Ninh Bình  đến năm 2020 tầm nhìn 

2030.  ........................................................................................................................ 52 

3.2. Báo cáo thực tập Các giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay theo hƣớng bền 

vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long.   ........................... 53 

3.2.1. Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch Homestay đặc thù...................... 54 

3.2.2. Thu hút cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch 

homestay.............................................................................................................. 56 

3.2.3. Giải pháp về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch. 57 

3.2.4. Giải pháp về nhân lực du lịch.................................................................. 58 

3.2.5. Giải pháp về quảng bá, xúc tiến .  ............................................................ 59 

3.2.6. Giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức quản lý . ................................. 60 

3.2.7. Khai thác kết hợp bảo tồn tài nguyên du lịch.  ........................................ 63 

3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................. 65 

3.3.1. Đối với cơ quan trung ương  ..................................................................... 65 

3.3.2. Đối với chính quyền và cơ quan quản lý địa phương ............................ 65 

3.3.3. Đối với cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch .......................... 68 

3.3.4. Đối với khách du lịch  ............................................................................... 68 

3.3.5. Đối với các đơn vị khai thác và kinh doanh du lịch.  .............................. 68 

 Tiểu kết chƣơng 3  .................................................................................................. 69 

KẾT LUẬN.  ............................................................................................................ 70 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 17 lần - Cập nhật: 21:34 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp