Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thái Nguyên

Phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thái Nguyên

Cập nhật: 11:25 Ngày 01/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thái Nguyên  đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ
1.1.1 Nông thôn và vai trò của nông thôn trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia 
1.1.2. Phát triển kinh tế nông thôn 
1.1.3. Phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá 
1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá 
1.2. CƠ SỞ THỰC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ
1.2.1. Phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở một số nước trên thế giới 
1.2.2. Phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam 
1.2.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho nghiên cứu phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.3.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu
1.3.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1.1 Điều kiện tự nhiên 
2.1.2. Dân số và lao động 
2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.4. Đánh giá thuận lợi và khó khăn phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.2.1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trong quá trinh công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và XDCB trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
2.2.3. Tình hình ngành dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
2.2.4. Tình hình phát triển kinh tế hộ và ý kiến của người dân trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.3.1. Tình hình chung của huyện Định Hoá trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn theo hường công nghiệp hoá - hiện đại hoá
2.3.2. Những mặt được
2.3.3. Những mặt còn hạn chế 
2.3.4. Nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên 
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN 
3.2. NHỮNG CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.2.1. Những căn cứ chủ yếu phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên 
3.2.2. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ TẠI HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.3.1. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên 
3.3.2. Xây dựng thương hiệu cho nông sản trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Đẩy nhanh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
3.3.4. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Định Hoá để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá
3.3.5. Lựa chọn các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp để phát triển kinh tế nông thôn huyện Định Hoá theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá 
3.3.6. Nâng câo dân trí, tay nghề cho người lao động để phát triển kinh tế nông thôn huyện Định Hoá theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá
3.3.7. Vận dụng các chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế nông thôn của huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 11:25 01/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp