Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web GIS

Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web GIS

Cập nhật: 11:30 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web  GIS  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................1

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN..................................................2

1.1. Khảo sát, điều tra nhu cầu và tình hình dịch vụ hiện có...........................................2

1.1.1. Tài nguyên du lịch Hà Nội ........................................................................................2

1.1.2. Về Giao Thông ...........................................................................................................3

1.1.3. Về khách Du lịch........................................................................................................3

1.1.4. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch...................................................4

1. 2. Hiện trạng của hệ thống cung cấp các dịch vụ trên địa bàn....................................9

1.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết về cung cấp dịch vụ với nhu cầu...................11

1.4. Giải pháp đề xuất cho những vấn đề đƣợc đặt ra....................................................11

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ WEB-GIS............................................12

2.1. Cơ sở dữ liệu GIS và công nghệ Web-GIS ...............................................................12

2.1.1. Cơ sở dữ liệu GIS......................................................................................................12

2.1.1.1. Giới thiệu về GIS ....................................................................................................12

2.1.1.2. Chức năng của GIS.................................................................................................14

2.1.1.3. Cơ sở dữ liệu GIS....................................................................................................16

2.1.1.4. Các mô hình dữ liệu địa lý ......................................................................................19

2.1.2. Công nghệ WEB-GIS ...............................................................................................27

2.1.2.1.Tầng trình bày (Presentation tier)...........................................................................28

2.1.2.3. Tầng dữ liệu (Data tier)..........................................................................................29

2.1.2.4.Chức năng WebGIS..................................................................................................30

2.1.2.6 Các phương pháp biểu diễn bản đồ.........................................................................30

2.1.2.7. Công nghệ GIS trên nền Web.................................................................................34

2.1.2.8 Dữ liệu về GIS..........................................................................................................35

2.2. Công cụ trợ giúp việc tạo các cơ sở dữ liệu trên Web-GIS.....................................40

2.2.1.Thành lập bản đồ:.....................................................................................................40

2.2.1.1 Desktop mapping:....................................................................................................40

2.2.1.2 Mapinfo: ..................................................................................................................40

2.2.1.3 ArcGIS desktop: ......................................................................................................41

2.2.2. MapServer.................................................................................................................42

2.2.2.1. Định nghĩa ..............................................................................................................42

2.2.2.2.Đặc tính của MapServer..........................................................................................42

2.2.2.3. Sơ đồ khái niệm của một ứng dụng MapServer......................................................43

2.2.2.4.Cách hoạt động của MapServer ..............................................................................43

2.2.2.5.Các thành phần của một ứng dụng MapServer:......................................................44

2.2.2.6.Quy trình xử lý của MapServer................................................................................46

2.2.2.7. Xử lý kết nối các loại dữ liệu. .................................................................................47

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG............................................................................49

3.1. Phát biểu bài toán .......................................................................................................49

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống ........................................................................................49

3.2.1. Mô hình vật lý của hệ thống.....................................................................................49

3.2.2. Mô hình logic của hệ thống......................................................................................50

3.2.3. Kiến trúc hệ thống ....................................................................................................51

3.2.4. Hệ thống phần mềm nền ..........................................................................................52

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................................53

3.3.1. Phân tích ...................................................................................................................53

3.. Thiết kế ..........................................................................................................................55

3.4. Báo cáo thực tập Thiết kế các phân hệ dịch vụ theo yêu cầu ..........66

3.5. Thiết kế giao diện cho ngƣời sử dụng .......................................................................67

3.3.2. Sơ đồ quản trị ...........................................................................................................67

3.3.3.Sơ đồ giao diện người dùng.....................................................................................67

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC.........71

4.1. Giới thiệu chung về hệ thống .....................................................................................71

4.2. Các chức năng của hệ thống ......................................................................................71

4.2.1. Sơ đồ các chức năng chính.....................................................................................71

4.2.2. Mô tả chức năng ......................................................................................................72

4.2.2.1. Quản trị...................................................................................................................72

4.2.2.2. Người dùng .............................................................................................................73

4.3. Một số kết quả thử nghiệm ........................................................................................73

4.4. Kết quả đạt đƣợc, hạn chế của hệ thống và hƣớng phát triển................................74

4.4.1. Đề tài đã thực hiện được các nội dung sau:............................................................74

4.4.2 Hướng phát triển đề tài .............................................................................................74

4.4.3. Những hạn chế của đề tài ........................................................................................74

KẾT LUẬN.........................................................................................................................75

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................76

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 11:30 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp