Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ

Phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 19:33 Ngày 31/01/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là  Khai thác tiềm năng phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIỀM NĂNG

PHÁT TRIỂN DU LỊCH................................................................ 8

1.1. Khái niệm về du lịch .................................................................................. 8

1.1.1. Khái niệm du lịch............................................................................ 8

1.1.2. Các loại hình du lịch ..................................................................... 12

1.1.3. Phát triển du lịch và nội dung phát triển du lịch........................... 14

1.2. Tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch .................................................... 18

1.2.1. Khái niệm tiềm năng và lợi thế..................................................... 18

1.2.2. Tiềm năng và lợi thế trong du lịch................................................ 19

1.2.3. Phân loại các tiềm năng và lợi thế trong du lịch........................... 20

1.2.4. Khai thác tiềm năng về phát triển du lịch ..................................... 25

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác tiềm năng phát triển du lịch........... 27

1.3.1. Cơ chế quản lý .............................................................................. 27

1.3.2. Hệ thống thể chế ........................................................................... 28

1.3.3. Hội nhập quốc tế ........................................................................... 28

1.3.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội ................................. 29

1.3.5. Tổ chức quản lý............................................................................. 31

1.3.6. Nguồn lực lao động....................................................................... 31

1.3.7. Liên kết hợp tác............................................................................. 32

1.4. Kinh nghiệm về khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở một số địa phương 32

1.4.1. Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở thành phố Đà Lạt -

Lâm Đồng............................................................................................... 33

1.4.2. Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Ninh........... 35

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 39

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 39

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 39

2.2.1. Thu thập tài liệu ............................................................................ 39

2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu ..................................................... 42

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết ............................................... 45

Chương 3. THỰC TRẠNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT

TRIỂN DU LỊCH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

TỈNH PHÚ THỌ................................................................... 48

3.1. Khái quát về tiềm năng phát triển du lịch của Khu di tích lịch sử Đền Hùng 48

3.1.1. Điều kiện tự nhiên......................................................................... 49

3.1.2. Kinh tế - xã hội.............................................................................. 50

3.1.3. Lịch sử, văn hóa ............................................................................ 51

3.1.4. Cơ sở hạ tầng................................................................................. 53

3.1.5. Các tiềm năng khác ....................................................................... 56

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác tiềm năng phát triển du lịch Khu

di tích lịch sử Đền Hùng ................................................................................. 57

3.2.1. Mô hình quản lý ngành, chính quyền ........................................... 58

3.2.2. Báo cáo thực tập Hệ thống thể chế ..................................... 62

3.2.3. Cơ chế chính sách ......................................................................... 64

3.2.4. Hội nhập quốc tế ........................................................................... 65

3.2.5. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội ................................. 66

3.2.6. Khoa học công nghệ...................................................................... 67

3.2.7. Nguồn lực lao động....................................................................... 68

3.3. Thực trạng khai thác tiềm năng phát triển du lịch Khu di tích lịch sử

Đền Hùng tỉnh Phú Thọ hiện nay.................................................................... 69

3.3.1. Đánh giá thực trạng khai thác tiềm năng thông qua các chỉ tiêu.. 69

3.3.2. Tác động đến kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường ...................... 76

3.4. Đánh giá hiệu quả khai thác tiềm năng phát triển du lịch Khu di tích

lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ hiện nay........................................................ 77

3.4.1. Thành tựu ...................................................................................... 77

3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................................................... 79

Chương 4. GIẢI PHÁP KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

DU LỊCH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG TỈNH

PHÚ THỌ ............................................................................. 83

4.1. Định hướng phát triển khu di tích lịch sử Đền Hùng đến 2020 và

tầm nhìn 2030................................................................................................. 83

4.1.1. Quan điểm phát triển..................................................................... 83

4.1.2. Ý nghĩa lịch sử .............................................................................. 84

4.1.3. Định hướng phát triển ................................................................... 85

4.2. Một số giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở Khu di tích

lịch sử đền Hùng tỉnh Phú Thọ ....................................................................... 89

4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển khu di tích trong tổng thể quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Việt Trì....................... 89

4.2.2. Hoàn thiện chính sách đặc thù đối với khu di tích lịch sử............ 91

4.2.3. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng......... 92

KẾT LUẬN.................................................................................................. 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 103

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 19:33 31/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp