Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

Cập nhật: 19:53 Ngày 16/02/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 2

4. Những đóng góp mới của đề tài................................................................ 3

5. Kết cấu của Luận văn................................................................................ 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU

LỊCH BỀN VỮNG.......................................................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................................... 4

1.1.1. Khái niệm phát triển bền vững và du lịch bền vững....................... 4

1.1.2. Phát triển du lịch bền vững ............................................................. 9

1.1.3. Mối quan hệ giữa môi trường với phát triển du lịch bền vững..... 13

1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững từ góc độ môi trường ở một

số nơi và bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch bền vững trên cơ sở

bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long ............................................................... 31

1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.................................. 31

1.2.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước ......................... 34

1.2.3. Những bài học rút ra cho phát triển du lịch bền vững trên cơ sở

bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long............................................. 37

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 39

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 39

2.2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 39

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin.................................................... 39

2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu............................................................ 40

2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu ..................................................... 40

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................... 42

2.3.1. Chỉ tiêu về kết quả sản xuất, tăng trưởng kinh tế - xã hội............ 42

2.3.2. Chỉ tiêu phản ánh phân bổ nguồn lực ........................................... 43

2.3.3. Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả phát triển du lịch và phát triển

kinh tế - xã hội......................................................................................... 43

2.3.4. Chỉ tiêu về hiện trạng phát triển du lịch Quảng Ninh................... 43

2.3.5. Chỉ tiêu phản ánh tác động của du lịch đến môi trường ............... 44

Chương 3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN

CƠ SỞ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VỊNH HẠ LONG 46

3.1. Khái quát tiềm năng phát triển du lịch Vịnh Hạ Long......................... 46

3.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................... 46

3.1.2. Giá trị du lịch ................................................................................ 46

3.1.3. Vị thế và tiềm năng phát triển du lịch........................................... 52

3.1.4. Phân tích SWOT đối với phát triển du lịch Vịnh Hạ Long .......... 54

3.2. Hiện trạng phát triển du lịch Vịnh Hạ Long ........................................ 56

3.2.1. Hiện trạng thị trường khách du lịch .............................................. 57

3.2.2. Doanh thu từ du lịch...................................................................... 62

3.2.3. Báo cáo thực tập Hiện trạng hạ tầng, vật chất kỹ thuật phát triển du lịch, dịch vụ .. 63

3.3. Tác động của du lịch tới môi trường tại Vịnh Hạ Long ...................... 71

3.3.1. Những tác động của hoạt động du lịch tới môi trường tự nhiên

Vịnh Hạ Long.......................................................................................... 71

3.3.2. Hiện trạng môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long ............................ 74

3.4. Đánh giá chung về phát triển du lịch bền vững tại Vịnh Hạ Long trên

cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên ............................................................... 79

3.4.1. Những kết quả đạt được................................................................ 79

3.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân........................................ 80

Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG

TRÊN CƠ SỞ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VỊNH

HẠ LONG ..................................................................................... 83

4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Quảng Ninh ....................... 83

4.1.1. Quan điểm..................................................................................... 83

4.1.2. Mục tiêu ........................................................................................ 83

4.1.3. Chiến lược cải thiện môi trường khu vực Vịnh Hạ Long............. 86

4.2. Các giải pháp phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường

tự nhiên Vịnh Hạ Long ............................................................................... 88

4.2.1. Nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý Vịnh Hạ Long..................... 88

4.2.2. Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch Vịnh Hạ Long .................... 92

4.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới bảo vệ môi trường......................... 93

4.2.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch. 97

4.3. Một số kiến nghị................................................................................... 98

4.3.1. Kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ........................... 98

4.3.2. Kiến nghị với UBND và Sở Văn hóa thông tin và Du lịch tỉnh

Quảng Ninh ............................................................................................ 98

KẾT LUẬN.................................................................................................. 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 102

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 8 lần - Cập nhật: 19:53 16/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp