Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG NĂM 2017

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG NĂM 2017

Cập nhật: 08:59 Ngày 24/07/2018

         

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔrnPHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG NĂM 2017

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

DANH MỤC KÝ HIỆU - CHỮ VIẾT TẮT       

LỜI MỞ ĐẦU     

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG               

 1.1 Cơrnsở lý luận             

1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính

1.1.2 Ý nghĩa, mục tiêu của phân tích tàirnchính    

1.1.3 Nhiệm vụ phân tích

1.1.4 Phương pháp phân tích     

1.1.5 Tài liệu phân tích   

1.1.6 Nội dung phân tích              

1.2 Giới thiệu công ty Cổ phần Kho vận Tânrncảng               

1.2.1 Thông tin chung về công ty

1.2.2 Quá trình hình thành và phát triển

1.2.3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh               

1.2.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểmrncủa công ty

1.2.5 Cơ cấu tổ chức – Chức năng, nhiệm vụ cácrnphòng ban

1.2.6 Tình hình nhân sự

1.2.7 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

1.2.8 Rủi ro và định hướng phát triển của côngrnty

1.2.9 rnKết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng nămrn2017

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦArnCÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG NĂM 2017

2.1 Đánh giá chung về tình hình tài chính củarncông ty Cổ phần Kho vận Tân cảng năm 2017

2.1.1 Cân đối 1: Cân đối giữa vốn chủ sở hữurnvà tài sản chủ yếu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1.2 Cân đối 2: Cân đối giữa tài sản và vốnrnchủ sở hữu + vốn vay               

2.2 Phân tích kết cấu của tài sản và sự biếnrnđộng của tài sản         

2.2.1 Phân tích kết cấu tài sản    

2.2.2 Phân tích sự biến động của tài sản

2.3 Phân tích tình hình nguồn vốn

2.3.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn

2.3.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn      

2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn    

2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năngrnthanh toán

2.4.1. Phân tích tình hình công nợ của công ty    

2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán      

2.5. Phân tích các tỷ số tài chính

2.5.1. Kết cấu vốn và nguồn vốn               

2.5.2. Tỷ số về hiệu quả hoạt động

2.5.3. Tỷ số sinh lời

2.6 Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ đốirnvới nhà nước

2.6.1 Mục đích – ý nghĩa của việc phân tíchrntình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà Nước

2.6.2 Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụrnvới Nhà Nước           

 

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ


3.2 Kiến nghị      

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp