Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Phân tích hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Sài Gòn

Phân tích hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Sài Gòn

Cập nhật: 16:40 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Một số vấn đề liên quan đến tín dụng:
1.1.1. Khái niệm tín dụng:
1.1.2. Nguyên tắc tín dụng:
1.1.3. Các hình thức tín dụng:
1.1.4. Những qui định chung về tín dụng:
1.1.4.1. Điều kiện cho vay
1.1.4.2. Đối tượng cho vay
1.1.4.3. Mức cho vay:
1.1.4.4. Các phương thức cho vay :
1.1.4.5. Thời hạn tín dụng:
1.1.4.6. Lãi suất tín dụng
1.1.4.7. Đảm bảo tín dụng:
1.1.5. Phân loại nợ tín dụng:
1.1.6. Rủi ro tín dụng:
1.1.6.1. Khái niệm rủi ro tín dụng:
1.1.6.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng:
1.2. Tín dụng Doanh Nghiệp vừa và nhỏ:
1.2.1. Khái niệm DN vừa và nhỏ:
1.2.2. Thế mạnh và hạn chế của loại hình DNV&N:
1.2.2.1. Thế mạnh:
1.2.2.2. Hạn chế:
1.2.3. Vai trò của ngân hàng đối với DNV&N:
1.2.4. Điều kiện cấp tín cho DNV&N:
1.2.5. Qui trình cấp tín dụng :
1.2.5.1. Khái niệm:
1.2.5.2. Các bước cơ bản trong quy trình tín dụng:
1.3. Một số chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân Hàng
1.3.1. Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn:
1.3.1.1. Doanh số cho vay
1.3.1.2. Doanh số thu nợ:
1.3.1.3. Dư Nợ:
1.3.1.4. Nợ xấu:
1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn:
1.3.3. Hệ số thu nợ:
1.3.4. Tỷ lệ nợ xấu:
1.3.5. Vòng quay vốn tín dụng:
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ­ PGD ETOWN
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín:
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.1.1. Giới thiệu chung:
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Sacombank:
2.1.1.3. Những thành tựu đạt được:
2.2. Tổng quan về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ­ PGD ETown
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển:
2.2.2. Hệ thống tổ chức và Nhiệm vụ,chức năng của các phòng ban ­ PGD ETown:
2.2.3. Kết quả hoạt động Kinh Doanh 2011­2013:
2.3. Các phương thức cho vay đối với DNV&N tại Sacombank – PGD ETown:
2.3.1. Cho vay từng lần:
2.3.2. Cho vay theo hạn mức:
2.3.3. Cho vay trả góp:
2.4. Quy trình tín dụng đối với DNV&N của Sacombank – PGD ETown:
2.5. Tình hình hoạt động của các DNV&N trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh:
2.5.1. Số lượng Doanh Nghiệp:
2.5.2. Ngành nghề
2.5.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.6. Thực trạng về hoạt động cho vay đối với DNV&N tại Sacombank ­ PGD ETown:
2.6.1. Tình hình huy động vốn và hoạt động cho vay của Sacombank ­ PGD ETown:
2.6.1.1. Tình hình huy động vốn:
2.6.1.2. Hoạt động cho vay của PGD ETown:
2.6.2. Phân tích hoạt động cho vay DNV&N qua các năm 2011­2013:
2.6.2.1. Hoạt động cho vay theo thời hạn:
2.6.2.2. Tín dụng theo loại hình Doanh Nghiệp:
2.6.2.3. Xét theo ngành kinh tế:
2.6.2.4. Xét theo loại tiền tệ:
2.6.3. Tình hình nợ quá hạn tại Sacombank ­ PGD ETown giai đoạn 2011­2013:
2.7. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng DNV&N của ngân hàng thông qua các chỉ số:
2.7.1. Hệ số thu nợ:
2.7.2. Tỷ số dư nợ DNV&N/Tổng huy động vốn:
2.7.3. Tỷ số dư nợ DNV&N/Tổng dư nợ:
2.7.4. Chỉ số nợ xấu/Tổng dư nợ:
2.7.5. Vòng quay vốn tín dụng:
2.8. Đánh giá hoạt động cho vay của DNV&N tại Sacombank ­ PGD ETown:
2.8.1. Những kết quả đạt được:
2.8.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân dẫn đến hạn chế và tồn tại:
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – PGD ETOWN
3.1. Định hướng phát triển cho vay Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tại Sacombank ­ PGD ETown:
3.1.1. Định hướng phát triển của Sacombank:
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tại Sacombank ­ PGD ETown:
3.2. Giải Pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNV&N tại Sacombank ­ PGD ETown:
3.3. Một Số Kiến Nghị:
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 16:40 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp