Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 21:22 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................... 3

4. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 3

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ....................................................... 3

6. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3

7. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KỸ

THUẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ

SẢN XUẤT CHÈ NÓI RIÊNG...................................................................... 5

1.1. Cơ sở lý luận của đề tài.............................................................................. 5

1.1.1. Khái quát chung về hiệu quả kỹ thuật..................................................... 5

1.1.2. Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất chè ............................................... 11

1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài......................................................................... 23

1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới.................................... 23

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam .................................... 26

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 31

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 31

2.2. Phương pháp thu thập số liệu................................................................... 31

2.2.1. Thu thập số liệu sơ cấp.......................................................................... 31

2.2.2. Thu thập số liệu thứ cấp........................................................................ 33

2.3. Phương pháp phân tích số liệu................................................................. 33

2.3.1. Phương pháp đo lường hiệu quả kỹ thuật ............................................. 33

2.3.2. Mô hình các yếu tố tác động đến tính không hiệu quả ......................... 35

Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT

TRONG SẢN SUẤT CHÈ ỞHUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG......36

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 36

3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ................................................................. 36

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên .................................... 41

3.2. Thực trạng nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện

Hàm Yên ......................................................................................................... 55

3.2.1. Tình hình chung về sản xuất chè của huyện Hàm Yên......................... 55

3.2.2. Tình hình chung của nhóm hộ nghiên cứu............................................ 60

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ

trồng chè ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ............................................ 64

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT

TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN

QUANG.......................................................................................................... 70

4.1. Phương hướng phát triển sản xuất chè cho huyện Hàm Yên................... 70

4.1.1. Một số quan điểm phát triển ................................................................. 70

4.1.2. Một số chỉ tiêu phát triển sản xuất chè của huyện Hàm Yên................ 72

4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ............................................................... 73

4.2.1. Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương................................. 73

4.2.2. Nhóm giải pháp đối với nông hộ........................................................... 79

4.3. Kiến nghị.................................................................................................. 82

KẾT LUẬN.................................................................................................... 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 85

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:22 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp