Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật: 21:18 Ngày 14/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Những đóng góp của luận văn
1.6. Kết cấu của luận văn 
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Các khái niệm liên quan đến thị trường bất động sản nhà đất để ở 
2.1.1. Bất động sản nhà đất để ở 
2.1.1.1. Khái niệm bất động sản nhà đất để ở 
2.1.1.2. Phân loại bất động sản nhà đất để ở 
2.1.1.3. Đặc điểm của bất động sản nhà đất để ở 
2.1.2. Thị trường bất động sản nhà đất để ở 
2.1.2.1. Khái niệm thị trường bất động sản nhà đất để ở 
2.1.2.2. Đặc điểm của thị trường bất động sản nhà đất để ở
2.1.2.3. Vai trò của thị trường bất động sản nhà đất để ở
2.1.3. Cung cầu và giá cả trên thị trường bất động sản nhà đất để ở
2.1.3.1. Cầu bất động sản nhà đất để ở
2.1.3.2. Cung bất động sản nhà đất để ở 
2.1.3.3. Quan hệ cung cầu và giá cả trên thị trường bất động sản nhà đất để ở
2.2. Nhận diện về biến động giá bất động sản nhà đất để ở
2.2.1. Biểu hiện của biến động giá bất động sản nhà đất để ở 
2.2.2. Thuyết và mô hình tài chính hành vi 
2.2.2.1. Thuyết tài chính hành vi
2.2.2.2. Mô hình tài chính hành vi 
2.2.3. Thuyết ABC 
2.2.4. Nguyên nhân của biến động giá bất động sản nhà đất để ở 
2.2.4.1. Tính minh bạch của thị trường bất động sản 
2.2.4.2. Quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản
2.2.4.3. Nguồn tài chính cho thị trường bất động sản 
2.2.4.4. Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường bất động sản 
2.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
2.3.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài
2.3.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài 
2.3.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài
2.3.2. Bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá bất động sản nhà đất để ở 
2.3.2.1. Tăng trưởng thu nhập quốc dân 
2.3.2.2. Lạm phát 
2.3.2.3. Cung tiền và tín dụng ngân hàng
2.3.2.4. Lãi suất cho vay. 
2.3.2.5. Dòng vốn đầu tư nước ngoài
2.3.2.6. Chỉ số chứng khoán 
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Phương pháp nghiên cứu 
3.2.1. Quy trình nghiên cứu
3.2.2. Dữ liệu nghiên cứu 
3.2.3. Giả thuyết nghiên cứu
3.2.4. Mô hình nghiên cứu và các kiểm định
3.2. Thực trạng về biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Tổng quan về thị trường bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh 
3.2.1.1. Cầu bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh 
3.2.1.2. Cung bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1.3. Giá cả bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.2. Nhận diện về biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.2.1. Biểu hiện của biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.2.2. Nguyên nhân của biến động giá bất động sản nhà đất để ở tại Thành phố Hồ Chí Minh 
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô hình nghiên cứu
4.1.1. Thống kê mô tả
4.1.2. Kiểm định nghiệm đơn vị
4.1.3. Kiểm định đa cộng tuyến
4.1.4. Kiểm định phương sai thay đổi
4.1.5. Kiểm định tự tương quan
4.1.6. Kiểm định độ trễ tối ưu 
4.1.7. Kết quả hàm phản ứng đẩy
4.1.7.1. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của GDP 
4.1.7.2. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của M2 
4.1.7.3. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của FDI 
4.1.7.4. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của REL
4.1.7.5. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của CPI 
4.1.7.6. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của VNI 
4.1.7.7. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của R
4.1.7.8. Phản ứng của D_PR trước cú sốc của chính nó
4.1.8. Kết quả phân rã phương sai 
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu 
4.2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 
5.1. Giải pháp ổn định giá bất động sản nhà đất để ở tại TP.HCM
5.1.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản 
5.1.1.1. Giải pháp về tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân 
5.1.1.2. Giải pháp về lạm phát 
5.1.1.3. Giải pháp cung tiền M2
5.1.2. Nhóm giải pháp điều tiết dòng vốn vào thị trường bất động sản 
5.1.2.1. Giải pháp về lãi suất cho vay thế chấp dài hạn 
5.1.2.2. Giải pháp dư nợ cho vay bất động sản 
5.1.2.3. Giải pháp về vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản
5.1.3. Nhóm giải pháp giải tỏa tâm lý lạc quan quá mức của nhà đầu tư
5.2. Kiến nghị
5.2.1. Hình thành các quỹ về bất động sản 
5.2.1.1. Quỹ tín thác bất động sản 
5.2.1.2. Quỹ tiết kiệm nhà ở
5.2.2. Nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản
5.2.2.1. Nâng cao tính minh bạch về thông tin hiện trạng bất động sản
5.2.2.2. Nâng cao tính minh bạch về thông tin giao dịch bất động sản 
5.2.2.3. Nâng cao tính minh bạch về thông tin phát triển bất động sản
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 
KẾT LUẬN

download

Giá tiền: 500 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:18 14/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp