Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân

Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân

Cập nhật: 21:16 Ngày 14/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 
1.1 Ý NGHĨA VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 
1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 
1.5.2.1 Phương pháp định tính 
1.5.2.2 Phương pháp định lượng 
1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI 
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 
2.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh 
2.1.3 Chức năng hoạt động 
2.2.2.1 Hoạt động bất động sản 
2.2.2.2 Hoạt động giáo dục 
2.2.2.3 Hoạt động tài chính 
2.1.4 Đóng góp cho xã hội 
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
2.2.1 Động lực làm việc 
2.2.2 Các lý thuyết về động lực 
2.2.2.1 Lý thuyết về nhu cầu
2.2.2.2 Lý thuyết nhận thức 
2.2.2.3 Thuyết củng cố 
2.2.2.4 Mô hình đặc điểm công việc của hackman và oldham 
2.3 MÔ HÌNH MƯỜI YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC CỦA KENNETH S.KOVACH 
2.4 CÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MƯỜI YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC KENNETH S.KOVACH 
2.4.1 Công trình nghiên cứu tại nước ngoài 
2.4.1.1 Công trình nghiên cứu của Charles & Marshall. 
2.4.1.2 Công trình nghiên cứu của Simons Enz 
2.4.2 Công trình nghiên cứu trong nước 
2.4.2.1 Công trình nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lan Vy 
2.4.2.2 Công trình nghiên cứu của Lê Thị Bích Phụng 
2.4.2.3 Công trình nghiên cứu của Đặng Nguyễn Hồng Phúc 
2.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 
2.5.1 Mô hình nghiên cứu 
2.5.2 Giả thuyết cho mô hình nghiên cứu 
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 
3.1.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 
3.1.2 Quy trình nghiên cứu 
3.1.3 Phương pháp chọn mẫu 
3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi 
3.2 XÂY DỰNG THANG ĐO 
3.2.1 Thang đo lường nhân tố môi trường làm việc 
3.2.2 Thang đo lường nhân tố tiền lương
3.2.3 Thang đo lường nhân tố phúc lợi 
3.2.4 Thang đo lường nhân tố lãnh đạo trực tiếp 
3.2.5 Thang đo lường nhân tố đặc điểm công việc 
3.2.6 Thang đo lường nhân tố chính sách khen thưởng và công nhận 
3.2.7 Thang đo lường nhân tố đào tạo và thăng tiến 
3.2.8 Thang đo lường nhân tố thương hiệu 
3.2.9 Thang đo biến phụ thuộc 
3.3 THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 
3.3.1 Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng 
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 
4.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 
4.2.1 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố trường môi làm việc 
4.2.2 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố tiền lương 
4.2.3 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố phúc lợi 
4.2.4 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp 
4.2.5 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố đặc điểm công việc 
4.2.6 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố khen thưởng và công nhận 
4.2.7 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố đào tạo và thăng tiến 
4.2.8 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố thương hiệu 
4.2.9 Cronbach Alpha của biến phụ thuộc 
4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 
4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (efa) lần thứ nhất 
4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ 2 
4.3.4 Kết luận phân tích nhân tố khám phá mô hình đo lường 
4.4 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN 
4.4.1 Mô hình 
4.4.2 Kiểm định mô hình 
4.4.2.1 Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy 
4.4.2.2 Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 
4.4.3 Đánh giá mức độ quan trọng trong các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 
5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
5.1.1 Tiền lương 
5.1.2 Môi trường làm việc 
5.1.3 Lãnh đạo trực tiếp 
5.1.4 Đặc điểm công việc 
5.1.5 Đào tạo và thăng tiến 
5.1.6 Chính sách khen thưởng và công nhận 
5.1.7 Thương hiệu 
5.1.8 Phúc lợi 
5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 
5.2.1 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua tiền lương 
5.2.2 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua môi trường làm việc 
5.2.3 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua đặc điểm công việc 
5.2.4 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua đào tạo và thăng tiến 
5.2.5 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua thương hiệu 
5.2.6 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua chính sách khen thưởng và công nhận 
5.2.7 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua lãnh đạo trực tiếp 
5.2.8 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua phúc lợi 
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 
KẾT LUẬN

download

Giá tiền: 500 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 21:16 14/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp