Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Phú Quý Thuận

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Phú Quý Thuận

Cập nhật: 16:25 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1 Hệ thống BCTC của doanh nghiệp:
1.1.1 Bảng CĐKT
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán
1.1.1.3 Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán:
1.1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Nội dung và kết cấu của báo cáo KQKD
1.1.2.3 Phương pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.1.3.1 Khái niệm
1.1.3.2 Nội dung và kết cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.1.3.3 Phương pháp phân tích báo cáo lưu chuyên tiền tệ:
1.2 Phương pháp phân tích tỷ số
Chương II: THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY PHÚ QUÝ THUẬN
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
2.1.2.1 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.1.2.2 cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình công nghệ
2.1.3 Tình hình tài chính trong 2 năm vừa qua
2.2 THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
2.2.1 Phân tích tổng quát báo cáo tài chính của công ty
2.2.1.1 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2.2.1.1.1 Phân tích biến động về quy mô và kết cấu tài sản
2.2.1.1.2 Phân tích biến động về quy mô và kết cấu nguồn vốn
2.2.1.2 PHÂN TÍCH BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH
2.2.1.2.1 Doanh thu
2.2.1.2.2 chi phí
2.2.1.2.3 lợi nhuận
2.2.1.3 PHÂN TÍCH BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
2.2.1.3.1 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
2.2.1.3.2 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
2.2.1.3.3 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính
2.2.1.4 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
2.2.1.4.1 Tỷ số khả năng thanh toán
2.2.1.4.2 Tỷ số cơ cấu tài chính
2.2.1.4.3 Tỷ số hoạt động
2.2.1.4.4 Tỷ số doanh lợi
2.3 Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích:
2.3.1 Ưu điểm:
2.3.2 Nhược điểm:
Chương III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp:
3.2 Giải pháp:
3.2.1 Đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ quá hạn:
3.2.1.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.1.2 Giải pháp
3.2.1.3 Dự kiến kết quả đạt được
3.2.2 Giảm nợ phải trả
3.2.2.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.2.2 Giải pháp
3.2.2.3 Dự kiến kết quả đạt được
3.2.3 Tăng vốn chủ sở hữu để tự chủ hơn về mặt tài chính:
3.2.3.1 Cơ sở hình thành giải pháp:
3.2.3.2 Giải pháp
3.2.3.3 Dự kiến kết quả đạt được
3.3 Kiến nghị:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU KHAM KHẢO

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 16:25 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp