Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại tp.Hồ Chí Minh đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty cổ phần Quốc Huy Anh

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại tp.Hồ Chí Minh đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty cổ phần Quốc Huy Anh

Cập nhật: 20:32 Ngày 08/12/2015

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanhNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại tp.Hồ Chí Minh đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty cổ phần Quốc Huy Anh hay để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài 1
1.3 Đối tượng, phạm vi đối tượng nghiên cứu của đề tài 3
1.4 Mục tiêu của đề tài 3
1.5 Phương pháp  nghiên cứu 3
1.6 Dự kiến kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 4
1.7 Giới thiệu về công ty Quốc Huy Anh và sản phẩm Apollo Silicone 4
1.7.1 Tổng quan về công ty Quốc Huy Anh 4
1.7.2 Các sản phẩm Apollo Silicone của công ty 5
1.8 Kết cấu của luận văn 6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 7
2.1  Khái niệm, bản chất và vai trò sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 7
2.1.1  Khái niệm sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 7
2.1.2  Bản chất sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 8
2.1.3  Vai trò của sự hài lòng khách hàng đối với sản phẩm 8
2.2  Nội dung, hình thức đáp ứng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 9
2.2.1  Nội dung đáp ứng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 9
2.2.2  Hình thức đáp ứng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 9
2.3   Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) của một số nước 10
2.4   Mô hình lý thuyết chỉ số quốc gia về hài lòng khách hàng của Việt Nam 14
2.5  Phương pháp đo lường 17
2.6  Mô hình nghiên cứu đề xuất 19
2.7   Các giả thuyết nghiên cứu 19
2.8  Tóm tắt chương 2 20
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21
3.1  Quy trình nghiên cứu 21
3.2  Thiết kế nghiên cứu 22
3.2.1  Nghiên cứu sơ bộ 22
3.2.1.1  Nghiên cứu định tính sơ bộ 22
3.2.1.2  Nghiên cứu định lượng sơ bộ 22
3.2.2  Nghiên cứu chính thức 22
3.2.2.1  Kích thước mẫu và phương pháp chọn mẫu 22
3.2.2.2  Phương pháp phân tích dữ liệu 23
3.3  Các thang đo 26
3.3.1  Báo cáo thực tập Thang đo hình ảnh thương hiệu 26
3.3.2  Thang đo chất lượng mong đợi 26
3.3.3  Thang đo chất lượng cảm nhận 27
3.3.4  Thang đo giá trị cảm nhận 28
3.3.5  Thang đo sự hài lòng 29
3.4 Tóm tắt chương 3 29
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 30
4.1 Mô tả mẫu điều tra khảo sát 30
4.2 Kiểm định mô hình đo lường 31
4.2.1  Kiểm định Cronbach alpha đối với các thang đo 31
4.2.1.1 Thang đo hình ảnh thương hiệu 31
4.2.1.2 Thang đo chất lượng mong đợi 32
4.2.1.3 Thang đo chất lượng cảm nhận 33
4.2.1.4 Thang đo giá trị cảm nhận 34
4.2.1.5 Thang đo sự hài lòng 35
4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 35
4.2.2.1 Thang đo biến độc lập 36
4.2.2.2 Thang đo biến phụ thuộc 38
4.2.2.3 Phân tích EFA lần 2 biến độc lập 39
4.3 Phân tích hồi quy 41
4.3.1  Phân tích hồi quy tuyến tính bội 41
4.3.1.1  Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 41
4.3.1.2  Kiểm định sự phù hợp của mô hình 42
4.3.1.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 42
4.3.2 Phương trình hồi quy 43
4.4  Phân tích ảnh hưởng của các biến giới tính, công việc, đội tuổi, thu nhập đến lòng trung thành bằng T-test, Anova, Kruskal-Wallis 45
4.4.1 Giới tính 45
4.4.2 Độ tuổi 48
4.4.3 Công việc 50
4.4.4 Thu nhập 52
4.4.5 Trình độ 54
4.4 Tóm tắt chương 4 56
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58
5.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu và những đóng góp cho nghiên cứu khoa học 58
5.2 Kiến nghị được đề xuất 60
5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: Free

Định dạng: RAR - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 20:32 08/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp