Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:36 Ngày 26/04/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề...................................................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3

2.1. Mục tiêu chung........................................................................................... 3

2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 3

3. Câu hỏi nghiên cứu toàn luận văn................................................................. 3

4. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3

5. Kết cấu luận văn............................................................................................ 4

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 5

1.1. Cơ sở khoa học về phát triển kinh tế trang trại.......................................... 5

1.1.1. Trang trại và kinh tế trang trại ................................................................ 5

1.1.2. Những tiêu chí xác định kinh tế trang trại .............................................. 8

1.1.3. Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại...................................................... 9

1.1.4. Đặc trưng của kinh tế trang trại............................................................. 13

1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại.................... 18

1.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở một số nước và ở Việt Nam ..... 24

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở một số nước trên thế giới....... 24

1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam ............................... 25

1.2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam qua các thời kỳ... 25

1.2.2.2. Một số kết quả và kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại ở một số

địa phương của Việt Nam. .............................................................................. 28

1.2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại ở

huyện Đồng Hỷ ............................................................................................... 33

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................ 35

2.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 35

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 35

2.3. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................. 35

2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 35

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu................................................................ 35

2.4.1.1. Thu thập tài liệu và số liệu thứ cấp .................................................... 35

2.4.1.2. Thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp.......................................................... 36

2.4.2. Chọn điểm nghiên cứu .......................................................................... 36

2.4.3. Xử lý và tổng hợp số liệu...................................................................... 37

2.4.4. Các phương pháp phân tích................................................................... 38

2.4.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá .................................................................... 39

2.4.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất............................................... 39

2.4.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất của trang trại...................... 40

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................ 41

3.1. Mô tả địa bàn nghiên cứu......................................................................... 41

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 41

3.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 41

3.1.1.2. Địa hình.............................................................................................. 41

3.1.1.3. Đất đai và thổ nhưỡng........................................................................ 43

3.1.1.4. Điều kiện khí hậu, thời tiết................................................................. 47

3.1.1.5. Thuỷ văn............................................................................................. 48

3.1.1.6. Tài nguyên rừng và khoáng sản ......................................................... 49

3.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội................................................................. 49

3.1.2.1. Tình hình nhân khẩu và lao động....................................................... 49

3.1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của huyện ..................................................... 52

3.1.2.3. Tình hình kinh tế của huyện............................................................... 54

3.2. Thực trạng về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 57

3.2.1. Tình hình chung về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đồng Hỷ ..... 57

3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại của Đồng Hỷ............................. 61

3.2.2.1. Quy mô của loại hình trang trại ......................................................... 61

3.2.2.2. Thực trạng nguồn vốn của các mô hình trang trại ............................. 67

3.2.2.3. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với phát triển

kinh tế trang trại .............................................................................................. 70

3.2.3. Kết quả sản xuất của các mô hình kinh tế trang trại điều tra mẫu ........ 71

3.2.4. Tỷ suất hàng hoá của các trang trại....................................................... 75

3.2.5. Hiệu quả của các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn Đồng Hỷ ..... 76

3.2.5.1. Hiệu quả về mặt kinh tế ..................................................................... 76

3.2.5.2. Hiệu quả về mặt xã hội ...................................................................... 78

3.2.5.3. Hiệu quả về môi trường ..................................................................... 79

3.2.6. Khó khăn và hạn chế đến sự phát triển kinh tế trang trại

huyện Đồng Hỷ ............................................................................................... 80

3.2.6.1. Về thị trường tiêu thụ ......................................................................... 80

3.2.6.2. Vấn đề về vốn sản xuất kinh doanh ................................................... 82

3.2.6.3. Về lao động trong các trang trại......................................................... 83

3.2.6.4. Vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật-công nghệ trong

sản xuất............................................................................................................ 84

3.2.6.5. Vấn đề qui hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở........................ 84

3.2.6.6. Vấn đề về công nghệ chế biến sản phẩm và sau thu hoạch ............... 85

3.2.6.7. Vấn đề về pháp lý............................................................................... 85

3.3. Giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đồng Hỷ...... 85

3.3.1. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại ở Đồng Hỷ .............................. 85

3.3.2. Định hướng chiếm lược phát triển ........................................................ 86

3.3.3. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại cho huyện Đồng Hỷ ................... 89

3.3.4. Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đồng Hỷ.......... 90

3.3.4.1. Phát triển thị trường ........................................................................... 90

3.3.4.2. Mở rộng và tăng cường các hình thức liên kết, hợp tác..................... 91

3.3.4.3. Gia tăng các yếu tố nguồn lực............................................................ 91

3.3.4.4. Mở rộng công nghệ chế biến và bảo quản nông sản.......................... 94

3.3.4.5. Xây dựng thương hiệu trang trại........................................................ 94

3.3.4.6. Giải pháp cụ thể cho từng loại hình trang trại ................................... 95

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 101

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:36 26/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp