Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Nghiên cứu bộ mạch Arduino và ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng

Nghiên cứu bộ mạch Arduino và ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng

Cập nhật: 14:40 Ngày 23/01/2016

Báo cáo thực tập khác Nghiên cứu bộ mạch Arduino và ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu của luận văn..............................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................1
3. Nội dung của luận văn .............................................................................................2
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CHIẾU SÁNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG
CÔNG CỘNG..................................................................................................................3
1. Tổng quan về tình hình chiếu sáng tại việt nam......................................................3
1.1. Tính cấp thiết của hệ thống chiếu sáng công cộng ...............................................4
1.1.1. Vai trò của hệ thống chiếu sáng công cộng .......................................................4
1.1.2. Thực tế chiếu sáng công cộng ở Việt Nam........................................................4
1.2.Các nguyên lý cơ bản trong chiếu sáng .................................................................5
1.3. Các cấp chiếu sáng................................................................................................6
1.4. Các phƣơng án bố trí đèn......................................................................................7
1.4.1. Bố trí đèn ở một bên đƣờng. ..............................................................................7
1.4.2. Bố trí đèn hai bên so le. .....................................................................................8
1.4.3. Bố trí đèn hai bên đối diện.................................................................................8
1.4.4. Bố trí đèn theo trục của đƣờng ..........................................................................8
1.5. Các loại đèn sử dụng trong chiếu sáng đô thị.......................................................9
1.5.1. Đèn hơi natri áp suất thấp. .................................................................................9
1.5.2. Đèn hơi natri áp suất cao. ..................................................................................9
1.5.3. Đèn hơi thủy ngân..............................................................................................9
1.6. Nguồn cấp cho chiếu sáng công cộng.................................................................10
1.6.1.Tính toán tiết diện dây dẫn. ..............................................................................10
1.6.2. Các phƣơng pháp cung cấp..............................................................................13
1.6.3. Phân phối điện. ................................................................................................13
1.6.4. Bố trí đƣờng dây ..............................................................................................14
1.6.5. Trạm biến áp. ...................................................................................................14
1.7. Yêu cầu kỹ thuật .................................................................................................14
1.7.1. Yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện..................................................................15
1.7.2 Các yêu cầu chung đối với hệ thống chiếu sáng công cộng ............................16
1.7.3. Dự định nghiên cứu và xu hƣớng nghiên cứu hiện nay...................................16
1.7.4. Tính cấp thiết ...................................................................................................19
1.8. Kết luận chƣơng 1...............................................................................................20
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY GSM/GPRS. ................................21
2.1. Đặt vấn đề ...........................................................................................................21
2.2. Thực trạng hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng tại Việt Nam vả trên thế
giới. ............................................................................................................................21
2.3. Các mô hình điều khiển giám sát và truyền thông cho hệ thống chiếu sáng công
cộng............................................................................................................................22
2.4. So sánh ƣu nhƣợc điểm của các giải pháp truyền thông ....................................24
2.5. Hệ thống điều khiển & giám sát chiếu sáng đô thị, sử dụng công nghệ
GSM/GPRS do HAPULICO phát triển .....................................................................26
2.6. Phát triển phần mềm điều khiển và giám sát Hệ thống chiếu sáng ....................28
2.7. Giới thiệu giải pháp trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng – SAVELITE (
ISRAEL) ....................................................................................................................29
2.7. Khả năng ứng dụng công nghệ truyền thông mạng không dây trong điều khiển
và quản lý hệ thống chiếu sáng tại Việt Nam ............................................................38
2.8. Kết luận chƣơng 2...............................................................................................39
CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU VỀ BO MẠCH ARDUNIO VÀ XÂY ĐỰNG THUẬT
TOÁN CHO BO MẠCH ARDUINO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG....................40
3.1. Giới thiệu về Arduino .........................................................................................40
3.2. Hiện tƣợng Arduino............................................................................................40
3.3. Ứng dụng arduino vào điều khiển hệ thống chiếu sáng .....................................41
3.4. Khả năng của bo mạch Arduino .........................................................................41
3.4.1. Sức mạnh xử lý ...............................................................................................42
3.4.2. Đọc tín hiệu cảm biến ngõ vào: .......................................................................42
3.4.2. Xuất tín hiệu điều khiển ngõ ra: ......................................................................42
3.4.3. Chuẩn Giao tiếp ...............................................................................................43
3.5. Môi trƣờng lập trình bo mạch Arduino ..............................................................44
3.6. Báo cáo thực tập Các loại bo mạch Arduino ...............................45
3.7. Giới thiệu về thƣ viện GSM................................................................................48
3.7.1. Cấu trúc thƣ viện..............................................................................................48
3.7.2.Khả năng tƣơng thích thƣ viện Ethernet...........................................................49
3.7.3. Giới thiệu thƣ viện Arduino trong simulink ....................................................49
3.7.4. Khối Arduino IO Setup....................................................................................49
3.7.5. Khối Real - Time Pacer ...................................................................................50
3.8. Kết luận chƣơng 3...............................................................................................53
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
SỬ DỤNG RƠLE THỜI GIAN, ARDUINO VÀ MÁY TÍNH....................................54
4.1.Giới thiệu về mô hình. .........................................................................................54
4.1.1. Tổng kê thiết bị vật tƣ làm mô hình.................................................................56
4.2.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực ......................................56
4.2. Điều khiển mô hình chiếu sáng công cộng sử dụng bo mạch arduino ...............58
4.3. Điều khiển mô hình chiếu sáng công cộng qua máy tính...................................59
4.4. Kết luận chƣơng 4...............................................................................................61
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................62
1. Kết luận:.................................................................................................................62
2. Kiến nghị: ..............................................................................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................63

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 14:40 23/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp