Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại Thái Nguyên

Cập nhật: 20:27 Ngày 26/04/2016

Báo cáo thực tập là Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

Mục lục

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................4

1.1. Cơ sở khoa học................................................................................................4

1.2. Nguồn gốc, đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái của cây dong riềng .5

1.2.1. Nguồn gốc ....................................................................................................5

1.2.2. Phân loại cây dong riềng..............................................................................6

1.2.3. Phân bố và các giống dong riềng .................................................................6

1.2.4. Đặc điểm thực vật học cây dong riềng.........................................................6

1.2.5. Yêu cầu sinh thái của cây dong riềng ..........................................................8

1.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng.......................................................9

1.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng trên thế giới ...............................9

1.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dong riềng tại Việt Nam..............................9

1.4. Tình hình nghiên cứu dong riềng trên Thế giới và ở Việt Nam ...................12

1.4.1. Tình hình nghiên cứu dong riềng trên thế giới ..........................................12

1.4.2. Tình hình nghiên cứu dong riềng ở Việt Nam ...........................................14

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................19

2.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................19

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.................................................................19

2.3. Nội dung nghiên cứu.....................................................................................19

2.4. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................20

1: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến sinh

trưởng và năng suất dong riềng............................................................................20

2: : Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh

đến sinh trưởng và năng suất dong riềng .............................................................20

3: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh

NTT đến sinh trưởng và năng suất dong riềng.....................................................21

2.5. Phương pháp xử lý số liệu.............................................................................24

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................25

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng và năng

suất của dong riềng...............................................................................................25

3.1.1. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến thời gian sinh trưởng, phát triển

của cây dong riềng................................................................................................25

3.1.2. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến khả năng sinh trưởng, phát triển

của dong riềng ......................................................................................................26

3.1.3. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến một số đặc điểm hình thái của

dong riềng.............................................................................................................27

3.1.4. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến khả năng chống đổ và sâu bệnh

của cây dong riềng................................................................................................29

3.1.5. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến năng suất cây dong riềng ...........31

3.1.6. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến chất lượng củ dong riềng...........33

3.1.7. Hiệu quả kinh tế của các tổ hợp phân bón .................................................35

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng

và năng suất của dong riềng .................................................................................36

3.2.1. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến thời gian sinh trưởng,

phát triển của cây dong riềng ...............................................................................36

3.2.2. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến khả năng sinh trưởng,

phát triển của dong riềng......................................................................................37

3.2.3. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến một số đặc điểm hình

thái của dong riềng ...............................................................................................37

3.2.4. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến khả năng chống đổ và

sâu bệnh của cây dong riềng ................................................................................39

3.2.5. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến năng suất cây dong

riềng......................................................................................................................40

3.2.6. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến chất lượng củ dong

riềng......................................................................................................................42

3.1.7. Hiệu quả kinh tế của các loại phân bón hữu cơ vi sinh..............................44

3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến sinh

trưởng và năng suất của dong riềng......................................................................44

3.3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến thời gian sinh

trưởng, phát triển của cây dong riềng ..................................................................44

3.3.2 : Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến khả năng sinh

trưởng, phát triển của dong riềng .........................................................................46

3.3.3: Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến một số đặc điểm

hình thái của dong riềng.......................................................................................47

3.3.4 : Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến khả năng chống

đổ và sâu bệnh của cây dong riềng.......................................................................49

3.3.5: Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến năng suất cây

dong riềng.............................................................................................................50

3.3.6 Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến chất lượng củ

dong riềng.............................................................................................................52

3.1.7. Hiệu quả kinh tế của các mức phân bón NTT............................................53

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.............................................................54

4.1. Kết luận .........................................................................................................54

4.1.1. Ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến sinh trưởng và năng suất của dong

riềng......................................................................................................................54

4.1.2. Ảnh hưởng của một số loại phân vi sinh đến sinh trưởng và năng suất của

dong riềng.............................................................................................................54

4.1.3. Ảnh hưởng của lượng phân vi sinh NTT đến sinh trưởng và năng suất của

dong riềng.............................................................................................................55

4.2. Đề nghị ..........................................................................................................55

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................56

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:27 26/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp